Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس الوزرا از مقام‌ها و نیروهای دولتی خواست با مردم رفتار نیک کنند

ملا محمد حسن آخند، رییس الوزرا در نشستی با حضور عالمان دین و محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کابل هشدار می‌دهد هر مقام حکومتی که به مردم رحم نکند، حکومت بر وی رحم نخواهد کرد.

ملا محمد حسن آخند، رییس الوزرا، گفته است: «باید این خودسری و سرزوری را کنار بگذاریم، اینگونه نکنیم که من فرد استخبارات استم و هر کسی که پیش آمد سرش را با کلاه سیاه بپوشاند و ببرندش.»

رییس الوزرا در این نشست بر عملی شدن فرمان‌های رهبر امارت اسلامی نیز تاکید می‌ورزد.

ملا محمد حسن آخند افزود: «ما به کسی این اجازه را نمی‌دهیم و به صراحت برایش می‌گوییم که اگر اینها بالای ملت و مردم مجاهد خود رحم نمی‌کنند ما هم بالای این چنین افراد رحم نمی‌کنیم، این حرف‌ها را به گونه واضح بشنود هر کسی که باشد.»

در این نشست سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که هیچ کسی در کشور مورد آزار و اذیت غیر شرعی محتسبین این وزارت قرار نگرفته است.

خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، می‌گوید: «در تمام کشور، در ۴۲۵ ولسوالی و ۳۴ ولایت امر به معروف تشکیل دارد، در سرتاسر افغانستان از طریق امر به معروف، غیر شرعی هیچ کسی، یک ملت اذیت نیافته.»

در این نشست نزدیک به ۲۵۰۰ تن از ولایت‌های گونه‌گون کشور به شمول کابل شرکت داشتند.

رییس الوزرا از مقام‌ها و نیروهای دولتی خواست با مردم رفتار نیک کنند

در این نشست سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که هیچ کسی در کشور مورد آزار و اذیت غیر شرعی محتسبین این وزارت قرار نگرفته است.

تصویر بندانگشتی

ملا محمد حسن آخند، رییس الوزرا در نشستی با حضور عالمان دین و محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کابل هشدار می‌دهد هر مقام حکومتی که به مردم رحم نکند، حکومت بر وی رحم نخواهد کرد.

ملا محمد حسن آخند، رییس الوزرا، گفته است: «باید این خودسری و سرزوری را کنار بگذاریم، اینگونه نکنیم که من فرد استخبارات استم و هر کسی که پیش آمد سرش را با کلاه سیاه بپوشاند و ببرندش.»

رییس الوزرا در این نشست بر عملی شدن فرمان‌های رهبر امارت اسلامی نیز تاکید می‌ورزد.

ملا محمد حسن آخند افزود: «ما به کسی این اجازه را نمی‌دهیم و به صراحت برایش می‌گوییم که اگر اینها بالای ملت و مردم مجاهد خود رحم نمی‌کنند ما هم بالای این چنین افراد رحم نمی‌کنیم، این حرف‌ها را به گونه واضح بشنود هر کسی که باشد.»

در این نشست سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که هیچ کسی در کشور مورد آزار و اذیت غیر شرعی محتسبین این وزارت قرار نگرفته است.

خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، می‌گوید: «در تمام کشور، در ۴۲۵ ولسوالی و ۳۴ ولایت امر به معروف تشکیل دارد، در سرتاسر افغانستان از طریق امر به معروف، غیر شرعی هیچ کسی، یک ملت اذیت نیافته.»

در این نشست نزدیک به ۲۵۰۰ تن از ولایت‌های گونه‌گون کشور به شمول کابل شرکت داشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره