Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفیر پاکستان در کابل: در روند صدور ویزا به افغان‌ها سهولت ایجاد خواهیم کرد

پاکستان می‌گوید که تلاش می‌کند تا سهولت‌های بیشتر را در زمینه صدور ویزا برای افغان‌ها فراهم کند. منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل در مراسم تجلیل از هفتاد و پنجمین سالروز استقلال کشوراش گفته است که پس از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی، روابط اسلام‌آباد با کابل گسترش یافته است.

منصور احمد خان گفته است: «در یک سال گذشته تغییراتی که صورت گرفت و این دولت فعلی روی کار آمد که فردا یک سال از آمدنش به کابل می‌گذرد. روابط ما با دولت افغانستان، مردم و نهادها در حال گسترش است.»

منصور احمد خان می‌افزاید که در یک سال گذشته، تجارت بین دو کشور نیز افزایش یافته است.

سفیر پاکستان در کابل، افزوده است: «در هفته‌های آینده با وزارت امور خارجه افغانستان و وزارت امور داخله در سطح دولتی صحبت خواهیم کرد. تصمیم گرفتیم با هم این مشکل را حل کنیم. در چند هفته آینده شاهد بهبود و تسهیل در روند صدور ویزا خواهید بود.»

از سویی هم، سفیر افغانستان در پاکستان بر روابط خوب میان کابل و اسلام‌آباد تاکید می‌ورزد.

سردار احمد شکیب، سفیر افغانستان در اسلام‌آباد، می‌گوید: «از زمانی که امارت اسلامی در افغانستان به قدرت رسید، ما هر دو از منافع یکدیگر حمایت می‌کنیم. در سطح ملی نیز تلاش می‌کنیم روابط را در زمینه‌های بهداشتی، آموزشی، تجاری و فرهنگی تقویت کنیم.»

پاکستان در حالی از ایجاد تسهیلات در زمینه صدور ویزا به افغان‌ها سخن می‌زند که در ماه‌های پسین بسیاری از شهروندان کشور که قصد رفتن به پاکستان را دارند، ماه‌ها برای گرفتن ویزا انتظار می‌کشند و همواره از چالش‌ها در این روند شکایت کرده اند.

سفیر پاکستان در کابل: در روند صدور ویزا به افغان‌ها سهولت ایجاد خواهیم کرد

از سویی هم، سفیر افغانستان در پاکستان بر روابط خوب میان کابل و اسلام‌آباد تاکید می‌ورزد.

Thumbnail

پاکستان می‌گوید که تلاش می‌کند تا سهولت‌های بیشتر را در زمینه صدور ویزا برای افغان‌ها فراهم کند. منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل در مراسم تجلیل از هفتاد و پنجمین سالروز استقلال کشوراش گفته است که پس از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی، روابط اسلام‌آباد با کابل گسترش یافته است.

منصور احمد خان گفته است: «در یک سال گذشته تغییراتی که صورت گرفت و این دولت فعلی روی کار آمد که فردا یک سال از آمدنش به کابل می‌گذرد. روابط ما با دولت افغانستان، مردم و نهادها در حال گسترش است.»

منصور احمد خان می‌افزاید که در یک سال گذشته، تجارت بین دو کشور نیز افزایش یافته است.

سفیر پاکستان در کابل، افزوده است: «در هفته‌های آینده با وزارت امور خارجه افغانستان و وزارت امور داخله در سطح دولتی صحبت خواهیم کرد. تصمیم گرفتیم با هم این مشکل را حل کنیم. در چند هفته آینده شاهد بهبود و تسهیل در روند صدور ویزا خواهید بود.»

از سویی هم، سفیر افغانستان در پاکستان بر روابط خوب میان کابل و اسلام‌آباد تاکید می‌ورزد.

سردار احمد شکیب، سفیر افغانستان در اسلام‌آباد، می‌گوید: «از زمانی که امارت اسلامی در افغانستان به قدرت رسید، ما هر دو از منافع یکدیگر حمایت می‌کنیم. در سطح ملی نیز تلاش می‌کنیم روابط را در زمینه‌های بهداشتی، آموزشی، تجاری و فرهنگی تقویت کنیم.»

پاکستان در حالی از ایجاد تسهیلات در زمینه صدور ویزا به افغان‌ها سخن می‌زند که در ماه‌های پسین بسیاری از شهروندان کشور که قصد رفتن به پاکستان را دارند، ماه‌ها برای گرفتن ویزا انتظار می‌کشند و همواره از چالش‌ها در این روند شکایت کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره