Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن ۳۰ تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در پروان

در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار در ولایت پروان سی تن جان باختند و نزدیک به صد تن دیگر زخم برداشته اند. به گفته مقام‌های محلی این ولایت، صد تن دیگر تاکنون ناپدید استند.

این سیلاب‌ها زیان‌های هنگفت مالی را نیز به باشنده‌گان بخش‌های این ولایت به بار آورده اند.

عبیدالله امین‌زاده، والی پروان، گفت: «آمار تلفات به سی نفر و زخمی‌ها هم به نود و پنج نفر و تخریب خانه‌ها هم از صد بالاست.»

بسته‌گان یک زن هشتاد ساله که پیکر بی جان وی را به سوی گورستان می‌برند، می‌گویند که سرازیر شدن سیلاب‌ها افزون بر این زن جان ده‌ها تن دیگر را نیز گرفته است و ده‌ها تن دیگر ناپدید استند.

حیات الله، نزدیکان زن جان باخته، گفت: «دو برادر زاده ام یکی دختر جوان و دیگر پسر جوان و عروس عمه‌ام دارای سه تا طفل.»

محمد عثمان، نزدیکان زن جان باخته، می‌گوید: «یک فاجعه بود و آمد یک قریه بزرگ را زیر کرد هیچ اثری از قریه، خانه و مردم وجود ندارد.»

در همین حال، سیلاب‌زده‌گان پروان می‌گویند که این رویداد طبیعی افزون بر تلفات جانی خسارات هنگفتی مالی را نیز به بارو آروده است، چنان که ده‌ها خانه و صد ها جریب زمین کشاورزی نیز نابود شده اند.

این سیلاب‌زده‌گان می‌گویند که سرپناه برای سپری کردن شب و روز شان ندارند.

میر احمد، آسیب دیده، گفت: «نود و پنج یا نود و شش خانه بود که همه را تخریب کرده.»

نظام الدین، آسیب دیده، می‌گوید: «زندگی کردن در قریه ما و بود و‌ باش امکان ندارد؛ برای ما جای فراهم بسازند.»

از سوی دیگر، وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که نه تن دیگر در ولایت‌های کاپیسا و ننگرهار نیز در اثر این سیلاب‌ها جان باخته اند.

جان باختن ۳۰ تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در پروان

از سوی دیگر، وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که نه تن دیگر در ولایت‌های کاپیسا و ننگرهار نیز در اثر این سیلاب‌ها جان باخته اند.

تصویر بندانگشتی

در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار در ولایت پروان سی تن جان باختند و نزدیک به صد تن دیگر زخم برداشته اند. به گفته مقام‌های محلی این ولایت، صد تن دیگر تاکنون ناپدید استند.

این سیلاب‌ها زیان‌های هنگفت مالی را نیز به باشنده‌گان بخش‌های این ولایت به بار آورده اند.

عبیدالله امین‌زاده، والی پروان، گفت: «آمار تلفات به سی نفر و زخمی‌ها هم به نود و پنج نفر و تخریب خانه‌ها هم از صد بالاست.»

بسته‌گان یک زن هشتاد ساله که پیکر بی جان وی را به سوی گورستان می‌برند، می‌گویند که سرازیر شدن سیلاب‌ها افزون بر این زن جان ده‌ها تن دیگر را نیز گرفته است و ده‌ها تن دیگر ناپدید استند.

حیات الله، نزدیکان زن جان باخته، گفت: «دو برادر زاده ام یکی دختر جوان و دیگر پسر جوان و عروس عمه‌ام دارای سه تا طفل.»

محمد عثمان، نزدیکان زن جان باخته، می‌گوید: «یک فاجعه بود و آمد یک قریه بزرگ را زیر کرد هیچ اثری از قریه، خانه و مردم وجود ندارد.»

در همین حال، سیلاب‌زده‌گان پروان می‌گویند که این رویداد طبیعی افزون بر تلفات جانی خسارات هنگفتی مالی را نیز به بارو آروده است، چنان که ده‌ها خانه و صد ها جریب زمین کشاورزی نیز نابود شده اند.

این سیلاب‌زده‌گان می‌گویند که سرپناه برای سپری کردن شب و روز شان ندارند.

میر احمد، آسیب دیده، گفت: «نود و پنج یا نود و شش خانه بود که همه را تخریب کرده.»

نظام الدین، آسیب دیده، می‌گوید: «زندگی کردن در قریه ما و بود و‌ باش امکان ندارد؛ برای ما جای فراهم بسازند.»

از سوی دیگر، وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که نه تن دیگر در ولایت‌های کاپیسا و ننگرهار نیز در اثر این سیلاب‌ها جان باخته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره