Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بحران اقتصادی افغانستان؛ در یکسال پسین ۳ نشست بزرگ برگزار شدند

در یک سال پسین سه نشست بزرگ جهانی در باره حل بحران اقتصادی افغانستان برگزار شدند. از این میان، در نشست سازمان همکاری اسلامی، بر انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید شد.

سازمان ملل متحد نیز نشستی را برای گردآوری کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان به گونه مجازی برگزار کرد که در این نشست کشورهای کمک کننده بیش از دو میلیارد دالر تعهد کمک به افغانستان سپردند.

در این سه نشست‌، جامعه جهانی هشت میلیارد دالر به افغانستان تعهد مالی داد که از این میان تاکنون یک میلیارد آن به افغانستان رسیده است. بخشی از پول‌های کمک شده از طریق سازمان‌های مددرسان در افغانستان هزینه شده است که به باور آگاهان مسایل اقتصادی در کاهش فقر و بیکاری کمک نکرده است.

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کمک‌های جامعه جهانی در یکسال گذشته موثریت خود را نداشته اند به دلیل اینکه اول مقدار این کمک‌ها کم است و دوم این پول در جاهای که مصرف شد که از لحاظ اقتصادی موثریت نداشت.»

سازمان همکاری اسلامی نشست فوق‌العاده وزیران خارجه‌اش را در بیست و نهم ماه قوس سال ۱۴۰۰ در اسلام‌آباد برگزار نمود که در این نشست وضعیت اقتصادی، سیاسی و بشری در افغانستان به بررسی گرفته شد.

در پیش‌نویس قطعنامه‌ این نشست کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی تصمیم گرفتند که یک صندوق وجهی برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ایجاد نمایند.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه وقت پاکستان، گفت: «در این نشست توافق شد تا یک صندوق کمک‌های بشر دوستانه برای مردم افغانستان ایجاد شود ما توافق کردیم تا برنامه امنیت غذایی را برای مردم افغانستان راه اندازی کنیم ما مشترکا کار می‌کنیم تا چینل‌های مالی و بانکی را بازگشایی کنیم.»

بزرگترین تعهد مالی در نشست سازمان ملل متحد برای گردآوری کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان به میزبانی بریتانیا، آلمان و قطر به گونه مجازی به تاریخ دوازده ماه حمل سال چهارده صد و یک برگزار شد. چهل و یک کشور و سازمان جهانی در این نشست مجازی شرکت کردند و این کشورها دو اعشاریه چهل و چهار میلیارد دالر به افغانستان تعهد مالی دادند.

در این نشست گفته شد: «اقتصاد افغانستان در حالی سقوط است؛ نقدینه‌گی در این کشور بسیار کم است؛ نود درصد مردم زیرخط فقر قرار دارند.»

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان برای نخستین بار ارگ ریاست جمهوری میزبان نشست اقتصاد افغانستان بود. فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که برنامه‌‌یی را برای حمایت کننده‌گان این سازمان پیشکش کرده است که بربنیاد آن هشت میلیارد دالر به افغانستان تهیه خواهد شد.

دیبرا لاینز، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در آن زمان در افغانستان، گفت: «ما توانستیم اجازه داشته باشیم که واردات پول نقدو تسویه پذیری را حفظ کنیم. در ماه دسامبر سال گذشته ما توانستیم که ۱۲۰ میلیون دالر را به افغانستان وارد کنیم. این ماه نیز ۳۲ میلیون دالر را وارد کردیم. ما امیدواریم که این روند تا زمانی ادامه یابد که سیستم بانک ها و بانک مرکزی افغانستان به گونه بهتری عملکرد داشته باشد.»

در یک سال پسین ایالات متحده امریکا نیز به ارزش یک میلیارد دالر پول نقد به افغانستان کمک کرده است که این پول در حفظ ثبات ارزش افغانی اثر گذار بوده است.

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، گفت: «ما نزدیک به یک میلیارد دالر را در بخش کمک‌های بشردوستانه از آگست تاکنون به افغانستان فراهم ساخته ایم. ما هفت سند عمومی را تصویب کرده ایم. هدف اینکار ارتباط برقرار کردن با نهادهای امداد رسان از بهر اینکه تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل فعالیت های شان را محدود نسازند بود.»

با این هم در تازه‌ترین گزارش برنامه جهانی غذا آمده است که افعانستان به گونه پیهم با بلندترین میزان مصرف غذایی ناکافی در سطح جهان روبه‌رو است که ۹۲ درصد خانواده‌ها برای تامین نیازهای غذایی شان با مشکلات روبه‌رو استند.

بحران اقتصادی افغانستان؛ در یکسال پسین ۳ نشست بزرگ برگزار شدند

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان برای نخستین بار ارگ ریاست جمهوری میزبان نشست اقتصاد افغانستان بود.

Thumbnail

در یک سال پسین سه نشست بزرگ جهانی در باره حل بحران اقتصادی افغانستان برگزار شدند. از این میان، در نشست سازمان همکاری اسلامی، بر انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید شد.

سازمان ملل متحد نیز نشستی را برای گردآوری کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان به گونه مجازی برگزار کرد که در این نشست کشورهای کمک کننده بیش از دو میلیارد دالر تعهد کمک به افغانستان سپردند.

در این سه نشست‌، جامعه جهانی هشت میلیارد دالر به افغانستان تعهد مالی داد که از این میان تاکنون یک میلیارد آن به افغانستان رسیده است. بخشی از پول‌های کمک شده از طریق سازمان‌های مددرسان در افغانستان هزینه شده است که به باور آگاهان مسایل اقتصادی در کاهش فقر و بیکاری کمک نکرده است.

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کمک‌های جامعه جهانی در یکسال گذشته موثریت خود را نداشته اند به دلیل اینکه اول مقدار این کمک‌ها کم است و دوم این پول در جاهای که مصرف شد که از لحاظ اقتصادی موثریت نداشت.»

سازمان همکاری اسلامی نشست فوق‌العاده وزیران خارجه‌اش را در بیست و نهم ماه قوس سال ۱۴۰۰ در اسلام‌آباد برگزار نمود که در این نشست وضعیت اقتصادی، سیاسی و بشری در افغانستان به بررسی گرفته شد.

در پیش‌نویس قطعنامه‌ این نشست کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی تصمیم گرفتند که یک صندوق وجهی برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ایجاد نمایند.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه وقت پاکستان، گفت: «در این نشست توافق شد تا یک صندوق کمک‌های بشر دوستانه برای مردم افغانستان ایجاد شود ما توافق کردیم تا برنامه امنیت غذایی را برای مردم افغانستان راه اندازی کنیم ما مشترکا کار می‌کنیم تا چینل‌های مالی و بانکی را بازگشایی کنیم.»

بزرگترین تعهد مالی در نشست سازمان ملل متحد برای گردآوری کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان به میزبانی بریتانیا، آلمان و قطر به گونه مجازی به تاریخ دوازده ماه حمل سال چهارده صد و یک برگزار شد. چهل و یک کشور و سازمان جهانی در این نشست مجازی شرکت کردند و این کشورها دو اعشاریه چهل و چهار میلیارد دالر به افغانستان تعهد مالی دادند.

در این نشست گفته شد: «اقتصاد افغانستان در حالی سقوط است؛ نقدینه‌گی در این کشور بسیار کم است؛ نود درصد مردم زیرخط فقر قرار دارند.»

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان برای نخستین بار ارگ ریاست جمهوری میزبان نشست اقتصاد افغانستان بود. فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که برنامه‌‌یی را برای حمایت کننده‌گان این سازمان پیشکش کرده است که بربنیاد آن هشت میلیارد دالر به افغانستان تهیه خواهد شد.

دیبرا لاینز، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در آن زمان در افغانستان، گفت: «ما توانستیم اجازه داشته باشیم که واردات پول نقدو تسویه پذیری را حفظ کنیم. در ماه دسامبر سال گذشته ما توانستیم که ۱۲۰ میلیون دالر را به افغانستان وارد کنیم. این ماه نیز ۳۲ میلیون دالر را وارد کردیم. ما امیدواریم که این روند تا زمانی ادامه یابد که سیستم بانک ها و بانک مرکزی افغانستان به گونه بهتری عملکرد داشته باشد.»

در یک سال پسین ایالات متحده امریکا نیز به ارزش یک میلیارد دالر پول نقد به افغانستان کمک کرده است که این پول در حفظ ثبات ارزش افغانی اثر گذار بوده است.

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، گفت: «ما نزدیک به یک میلیارد دالر را در بخش کمک‌های بشردوستانه از آگست تاکنون به افغانستان فراهم ساخته ایم. ما هفت سند عمومی را تصویب کرده ایم. هدف اینکار ارتباط برقرار کردن با نهادهای امداد رسان از بهر اینکه تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل فعالیت های شان را محدود نسازند بود.»

با این هم در تازه‌ترین گزارش برنامه جهانی غذا آمده است که افعانستان به گونه پیهم با بلندترین میزان مصرف غذایی ناکافی در سطح جهان روبه‌رو است که ۹۲ درصد خانواده‌ها برای تامین نیازهای غذایی شان با مشکلات روبه‌رو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره