Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید مکرر کشورها و نهادها بر رعایت حقوق زنان در افغانستان

در ادامه خواست‌ها برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان، اتحادیه اروپا و یوناما از امارت اسلامی می‌خواهند تا از حقوق زنان و دختران در افغانستان پشتیبانی کند.

اتحادیه اروپا از مقام‌های حکومت کنونی در افغانستان می‌خواهد تا رفتار شان را در برابر زنان و دختران تغییر دهند.

جوسب بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است: «یک سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اوضاع بشری بدتر شده است و نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها در حال افزایش است. من از کسانی که قدرت را در کابل در دست دارند می‌خواهم که این تصمیم‌ها و رفتارهای غیرقابل قبول را تغییر دهند.»

یوناما در این باره گفته است: «باگذشت یک سال ما از طالبان می‌خواهیم که فکر کنند. فرصتی برای برداشتن گام‌های لازم برای ساختن افغانستان و امید بخش به مردم آن باقی مانده است، زیرا بدون تغییر، همه چیز می‌تواند بدتر شود. جامعه جهانی با کسانی تعامل خواهد کرد که نماینده واقعی همه مردم افغانستان باشند.»

فرح مصطفوی، مدافع حقوق زن، گفت: «این گام‌های جامعه جهانی و نهاد های دیگر همه در حد یک نگرانی است و باید این کار ها به گونه‌ی عملی انجام شود.»

در همین حال، آلمان، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان و ایالات متحده امریکا می‌گویند که بی آوردن تغییر در رفتار طالبان، اوضاع در افغانستان بدتر خواهد شد.

ایالات متحده امریکا می‌گوید که امارت اسلامی به تعهدات‌اش در باره حقوق زنان و دختران پا بند نبوده اند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته است: «طالبان تعهداتی که در باره مردم افغانستان به ویژه به زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی داده اند عملی نکرده اند. ما با شرکا و هم پیمانان ما در سراسر جهان برای دفاع از حقوق زنان و دختران ادامه خواهیم داد.»

کابل می‌گوید که گام‌های مثبتی برای‌ تامین حقوق بشری در افغانستان برداشته شده اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «ما گام‌های مثبت را در زمینه مسایل حقوق بشری برداشته ایم وهیچ مشکل در این زمینه وجود ندارد.»

این در حالی‌ست که کمیسیون مستقل حقوق بشر که اکنون هیچ نماینده‌گی در افغانستان ندارد، با پخش گزارشی می‌گوید که در یک سال گذشته نزدیک به ۳ هزار غیرنظامی کشته ویا زخمی شده اند.

تاکید مکرر کشورها و نهادها بر رعایت حقوق زنان در افغانستان

آلمان، نمایندگی سازمان ملل در افغانستان و ایالات متحده امریکا می‌گویند که بی آوردن تغییر در رفتار طالبان، اوضاع در افغانستان بدتر خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

در ادامه خواست‌ها برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان، اتحادیه اروپا و یوناما از امارت اسلامی می‌خواهند تا از حقوق زنان و دختران در افغانستان پشتیبانی کند.

اتحادیه اروپا از مقام‌های حکومت کنونی در افغانستان می‌خواهد تا رفتار شان را در برابر زنان و دختران تغییر دهند.

جوسب بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است: «یک سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اوضاع بشری بدتر شده است و نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها در حال افزایش است. من از کسانی که قدرت را در کابل در دست دارند می‌خواهم که این تصمیم‌ها و رفتارهای غیرقابل قبول را تغییر دهند.»

یوناما در این باره گفته است: «باگذشت یک سال ما از طالبان می‌خواهیم که فکر کنند. فرصتی برای برداشتن گام‌های لازم برای ساختن افغانستان و امید بخش به مردم آن باقی مانده است، زیرا بدون تغییر، همه چیز می‌تواند بدتر شود. جامعه جهانی با کسانی تعامل خواهد کرد که نماینده واقعی همه مردم افغانستان باشند.»

فرح مصطفوی، مدافع حقوق زن، گفت: «این گام‌های جامعه جهانی و نهاد های دیگر همه در حد یک نگرانی است و باید این کار ها به گونه‌ی عملی انجام شود.»

در همین حال، آلمان، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان و ایالات متحده امریکا می‌گویند که بی آوردن تغییر در رفتار طالبان، اوضاع در افغانستان بدتر خواهد شد.

ایالات متحده امریکا می‌گوید که امارت اسلامی به تعهدات‌اش در باره حقوق زنان و دختران پا بند نبوده اند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته است: «طالبان تعهداتی که در باره مردم افغانستان به ویژه به زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی داده اند عملی نکرده اند. ما با شرکا و هم پیمانان ما در سراسر جهان برای دفاع از حقوق زنان و دختران ادامه خواهیم داد.»

کابل می‌گوید که گام‌های مثبتی برای‌ تامین حقوق بشری در افغانستان برداشته شده اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «ما گام‌های مثبت را در زمینه مسایل حقوق بشری برداشته ایم وهیچ مشکل در این زمینه وجود ندارد.»

این در حالی‌ست که کمیسیون مستقل حقوق بشر که اکنون هیچ نماینده‌گی در افغانستان ندارد، با پخش گزارشی می‌گوید که در یک سال گذشته نزدیک به ۳ هزار غیرنظامی کشته ویا زخمی شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره