Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رد گزارش کشته و اسیر شدن نیروهای امارت اسلامی در پنجشیر

مقام‌های محلی ولایت پنجشیر گزارش کشته و اسیر شدن بیش از چهل نیروی امارت اسلامی را از سوی جبهه موسوم به مقاومت، رد می‌کنند.

ابوبکر صدیقی، سخنگوی والی پنجشیر برخورد چند موشک بر بخش‌هایی از ولسوالی "دره" این ولایت را تایید می‌کند، اما تصرف برخی از روستاها، تلفات و اسارت برخی از نیروهای امارت اسلامی را نمی‌پذیرد.

ابوبکر صدیقی، سخنگوی والی پنجشیر، گفت: «این یک ادعای کاملان نادرست است یک ادعای کاذب است، نیروهای امارت اسلامی در تمامی ولسوالی‌های پنجشیر مستقر استند و تنها شب گذشته چند راکت پراگنده از طرف نیروهای مخالف در دره البته اصابت کرده بود و شلیک شده بود که تلفات جانی در پی نداشت.»

پیش از این جبهه مقاومت با پخش تصویرهایی ادعا کرده است که ده‌ها تن از نیروهای امارت اسلامی در درگیری با آنان کشته شده اند و ده‌ها تن دیگر این نیروها را اسیر گرفته اند.

تصویرها از سوی صبغت احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت، پخش شده بودند.

با این حال، دیدگاه‌ها در این باره گونه‌گون استند.

برنا صالحی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «مخالفین مسلح نظام و حکومت اگرچند تعداد شان محدود و جغرافیای شان کوچک هم بوده باشد، ایجاب می‌کند که تا از راه گفت‌وگو این مشکل با ایشان حل ساخته شود.»

سرورنیازی، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «یگانه راه حل افغانستان این است که تمامی گروه‌های درگیر روی یک گلیم بنیشینند و روی سرنوشت افغانستان یک تصمیم مشترک و ملی بگیرند.»

پیش از این نیز از درگیری‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و جبهه مقاومت گزارش شده اند؛ اما امارت اسلامی همواره وقوع درگیری‌های نظامی را در پنجشیر انکار کرده است.

رد گزارش کشته و اسیر شدن نیروهای امارت اسلامی در پنجشیر

جبهه مقاومت با پخش تصویرهایی ادعا کرده است که به نیروهای امارت اسلامی در پنجشیر تلفات وارده کرده و شماری از آنان را اسیر گرفته اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی ولایت پنجشیر گزارش کشته و اسیر شدن بیش از چهل نیروی امارت اسلامی را از سوی جبهه موسوم به مقاومت، رد می‌کنند.

ابوبکر صدیقی، سخنگوی والی پنجشیر برخورد چند موشک بر بخش‌هایی از ولسوالی "دره" این ولایت را تایید می‌کند، اما تصرف برخی از روستاها، تلفات و اسارت برخی از نیروهای امارت اسلامی را نمی‌پذیرد.

ابوبکر صدیقی، سخنگوی والی پنجشیر، گفت: «این یک ادعای کاملان نادرست است یک ادعای کاذب است، نیروهای امارت اسلامی در تمامی ولسوالی‌های پنجشیر مستقر استند و تنها شب گذشته چند راکت پراگنده از طرف نیروهای مخالف در دره البته اصابت کرده بود و شلیک شده بود که تلفات جانی در پی نداشت.»

پیش از این جبهه مقاومت با پخش تصویرهایی ادعا کرده است که ده‌ها تن از نیروهای امارت اسلامی در درگیری با آنان کشته شده اند و ده‌ها تن دیگر این نیروها را اسیر گرفته اند.

تصویرها از سوی صبغت احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت، پخش شده بودند.

با این حال، دیدگاه‌ها در این باره گونه‌گون استند.

برنا صالحی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «مخالفین مسلح نظام و حکومت اگرچند تعداد شان محدود و جغرافیای شان کوچک هم بوده باشد، ایجاب می‌کند که تا از راه گفت‌وگو این مشکل با ایشان حل ساخته شود.»

سرورنیازی، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «یگانه راه حل افغانستان این است که تمامی گروه‌های درگیر روی یک گلیم بنیشینند و روی سرنوشت افغانستان یک تصمیم مشترک و ملی بگیرند.»

پیش از این نیز از درگیری‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و جبهه مقاومت گزارش شده اند؛ اما امارت اسلامی همواره وقوع درگیری‌های نظامی را در پنجشیر انکار کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره