Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت تحصیلات عالی از تغییر نصاب تحصیلی خبر داد

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که در نصاب تحصیلی دانشگاه‌ها تغییرات خوبی آورده شده است.

عبدالباقی حقانی، سرپرست این وزرات که روز سه‌شنبه در نشستی در باره دست‌آوردهای این وزارت، سخن می‌زد، می‌گوید که نصاب تازه بربنیاد علوم عصری و دینی غنی شده است.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این نشست، نصاب تحصیلی دانشگاه‌ها را در دوره گذشته معیاری نمی‌داند.

آقای حقانی گفته است: «نصاب تحصیلی که ما در گذشته داشتیم ضعیف بود، برای تربیت جوانان برای خودکفایی کشور و رقابت با کشورهای جهان جور نشده بود.»

عبدالباقی حقانی می‌افزاید که مضمون ثقافت اسلامی در دانشگاه‌ها از یک ساعت به سه ساعت افزایش داده شده است. او از جامعه جهانی می‌خواهد که به نظام تحصیلی افغانستان کمک کند.

عبدالباقی حقانی افزود: «این وظیفه جامعه جهانی است، در صورتیکه در سایر نقاط افغانستان کمکی نکند، اما باید در زمینه‌های تحصیلی و تعلیمی کمک کنند، زیرا این دو بخش جز غیرسیاسی هستند و ارتباط آنها مستقیماً با مردم است.»

مسوولان وزارت تحصیلات عالی همچنان می‌گویند که در یک سال گذشته شماری از دانشجویان به شمول دختران از راه رقابت آزاد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته اند.

احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «دفعه قبل ۲۰۰ هزار نفر در امتحان کانکور شرکت کردند که امیدواریم این بار تعداد شرکت کنندگان از ۲۰۰ هزار نفر افزایش یابد. امتحان کانکور نیز در پایان ماه سنبله برگزار و روز معین آن از سوی وزارت تحصیلات عالی و اداره امتحانات ملی اعلام خواهد شد.»

عرفان الله عباد، رییس دفتر وزارت تحصیلات عالی، گفت: «تاکنون دو زن و بیست و یک نامزد مرد از طریق رقابت آزاد برای مقاطع لیسانس به کشورهای هند، ترکیه و قزاقستان و سی و سه داوطلب مرد برای تحصیلات عالی به کشورهای هند، عربستان سعودی و قزاقستان معرفی شده اند.»

مسوولان وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که چهار دانشکده تازه در دانشگاه‌های کشور ایجاد شده اند و در هفده دانشگاه، دانشکدهٔ شرعیات را منظور کرده است.

وزارت تحصیلات عالی از تغییر نصاب تحصیلی خبر داد

وزارت تحصیلات عالی همچنان می‌گوید که در یک سال گذشته شماری از دانشجویان به شمول دختران از راه رقابت آزاد برای ادامه تحصیل به خارج رفته اند.

Thumbnail

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که در نصاب تحصیلی دانشگاه‌ها تغییرات خوبی آورده شده است.

عبدالباقی حقانی، سرپرست این وزرات که روز سه‌شنبه در نشستی در باره دست‌آوردهای این وزارت، سخن می‌زد، می‌گوید که نصاب تازه بربنیاد علوم عصری و دینی غنی شده است.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این نشست، نصاب تحصیلی دانشگاه‌ها را در دوره گذشته معیاری نمی‌داند.

آقای حقانی گفته است: «نصاب تحصیلی که ما در گذشته داشتیم ضعیف بود، برای تربیت جوانان برای خودکفایی کشور و رقابت با کشورهای جهان جور نشده بود.»

عبدالباقی حقانی می‌افزاید که مضمون ثقافت اسلامی در دانشگاه‌ها از یک ساعت به سه ساعت افزایش داده شده است. او از جامعه جهانی می‌خواهد که به نظام تحصیلی افغانستان کمک کند.

عبدالباقی حقانی افزود: «این وظیفه جامعه جهانی است، در صورتیکه در سایر نقاط افغانستان کمکی نکند، اما باید در زمینه‌های تحصیلی و تعلیمی کمک کنند، زیرا این دو بخش جز غیرسیاسی هستند و ارتباط آنها مستقیماً با مردم است.»

مسوولان وزارت تحصیلات عالی همچنان می‌گویند که در یک سال گذشته شماری از دانشجویان به شمول دختران از راه رقابت آزاد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته اند.

احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «دفعه قبل ۲۰۰ هزار نفر در امتحان کانکور شرکت کردند که امیدواریم این بار تعداد شرکت کنندگان از ۲۰۰ هزار نفر افزایش یابد. امتحان کانکور نیز در پایان ماه سنبله برگزار و روز معین آن از سوی وزارت تحصیلات عالی و اداره امتحانات ملی اعلام خواهد شد.»

عرفان الله عباد، رییس دفتر وزارت تحصیلات عالی، گفت: «تاکنون دو زن و بیست و یک نامزد مرد از طریق رقابت آزاد برای مقاطع لیسانس به کشورهای هند، ترکیه و قزاقستان و سی و سه داوطلب مرد برای تحصیلات عالی به کشورهای هند، عربستان سعودی و قزاقستان معرفی شده اند.»

مسوولان وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که چهار دانشکده تازه در دانشگاه‌های کشور ایجاد شده اند و در هفده دانشگاه، دانشکدهٔ شرعیات را منظور کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره