Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست امنیت بین‌المللی؛ امنیت افغانستان و منطقه مهم شمرده شد

ژانگ مینگ، دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای در نشست امنیت بین‌المللی که در مسکو برگزار شده بود، می‌گوید که رسیدگی به اوضاع افغانستان یکی از عوامل مهم در حفظ ثبات در منطقه است.

دهمین نشست امنیت بین‌المللی به روز سه‌شنبه با حضور مقام‌های شماری از کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین در مسکو برگزار شد.

ژانگ مینگ در این نشست گفته است: «رسیدگی به اوضاع افغانستان یکی از عوامل مهم در حفظ ثبات در منطقه است، اعضای کشورهای عضو امیدوار استند که افغانستان به یک کشور آزاد، مردم سالار و مستقل مبدل شود.»

وی فنگ هه، وزیر دفاع چین هم می‌گوید که کشوراش آماده کمک با جامعه جهانی در پیکار با هراس‌افگنی و تامین صلح وثبات در افغانستان است. وزیر دفاع چین گفته است: «چین آماده است که همراه با جامعه جهانی در تامین صلح و ثبات در افغانستان، پیکار با هراس‌افگنی در منطقه و افغانستان و کمک‌های بشردوستانه همکاری کند.»

در همین حال، سرگیی شویگو، وزیر دفاع روسیه تاکید می‌ورزد که روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان می‌توانند که نقش سازنده را در ثبات منطقه بازی کنند. او در این نشست می‌گوید که پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، اوضاع در آسیای میانه به شدت متشنج شده است.

سرگیی شویگو گفته است: «روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان می‌توانند که نقش سازندهٔ در ثبات منطقه و جلوگیری از تهدیدهای هراس‌افگنانه بازی کنند.»

این در حالی‌است که پیش از این برخی از مقام‌های روسی از گسترش فعالیت‌های هراس‌افگنانه زیر حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان و احتمال تهدید منطقه از این کشور، اظهار نگرانی کرده بودند.

نشست امنیت بین‌المللی؛ امنیت افغانستان و منطقه مهم شمرده شد

در همین حال، سرگیی شویگو، وزیر دفاع روسیه تاکید می‌ورزد که روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان می‌توانند که نقش سازنده را در ثبات منطقه بازی کنند.

تصویر بندانگشتی

ژانگ مینگ، دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای در نشست امنیت بین‌المللی که در مسکو برگزار شده بود، می‌گوید که رسیدگی به اوضاع افغانستان یکی از عوامل مهم در حفظ ثبات در منطقه است.

دهمین نشست امنیت بین‌المللی به روز سه‌شنبه با حضور مقام‌های شماری از کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین در مسکو برگزار شد.

ژانگ مینگ در این نشست گفته است: «رسیدگی به اوضاع افغانستان یکی از عوامل مهم در حفظ ثبات در منطقه است، اعضای کشورهای عضو امیدوار استند که افغانستان به یک کشور آزاد، مردم سالار و مستقل مبدل شود.»

وی فنگ هه، وزیر دفاع چین هم می‌گوید که کشوراش آماده کمک با جامعه جهانی در پیکار با هراس‌افگنی و تامین صلح وثبات در افغانستان است. وزیر دفاع چین گفته است: «چین آماده است که همراه با جامعه جهانی در تامین صلح و ثبات در افغانستان، پیکار با هراس‌افگنی در منطقه و افغانستان و کمک‌های بشردوستانه همکاری کند.»

در همین حال، سرگیی شویگو، وزیر دفاع روسیه تاکید می‌ورزد که روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان می‌توانند که نقش سازنده را در ثبات منطقه بازی کنند. او در این نشست می‌گوید که پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، اوضاع در آسیای میانه به شدت متشنج شده است.

سرگیی شویگو گفته است: «روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان می‌توانند که نقش سازندهٔ در ثبات منطقه و جلوگیری از تهدیدهای هراس‌افگنانه بازی کنند.»

این در حالی‌است که پیش از این برخی از مقام‌های روسی از گسترش فعالیت‌های هراس‌افگنانه زیر حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان و احتمال تهدید منطقه از این کشور، اظهار نگرانی کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره