Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایجاد یک کمیته به هدف آغاز کار عملی پروژۀ تاپی

امارت اسلامی به هدف کار عملی پروژه تاپی یک کمیته ایجاد کرده است. وزارت امور خارجه می‌گوید که در رهبری این کمیته، ملاعبدالغنی برادر و شهاب الدین دلاور قرار دارند و به زودی یک هیات از افغانستان به ترکمنستان سفر خواهد کرد.

انتظار می‌رود در این سفر، در باره قیمت گاز و آغاز کار پروژۀ تاپی با مقام‌های ترکمنی گفت‌وگو شود.

این کمیته مشمول نماینده‌گان پنج وزارت و چهار اداره مستقل است.

وزارت امور خارجه می‌گوید که این کمیته، نشست‌های منظم در بارۀ پروژۀ تاپی با هیات‌ ترکمنی برگزار می‌کند و تا اکنون در بخش استملاک زمین مسیر پروژه تاپی و مالیات آن دست آوردهای داشته است.

این درحالی‌ست که انتظار می‌رود یک هیات از افغانستان برای اجرای پروژۀ تاپی در خاک افغانستان به ترکمنستان سفر کند.

شفیع اعظم، رییس روابط اقتصادی وزارت خارجه گفت: «ما در این اوآخر یک سفر هم داریم به ترکمنستان و در آنجا در بارۀ قیمت گاز و تطبیق این پروژه در هرات و همچنان دربارۀ پارک صنعتی و خانه‌ها و انتقال آنان صحبت خواهیم کرد.»

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید در کمیتۀ که ایجاد شده است، وزارت زراعت در بخش استملاک زمین و وزارت داخله در بخش تامین امنیت آن کار خواهند کرد.

به گفته این وزارت، روند استملاک زمین‌ها از تورغندی تا ولسوالی گذره ولایت هرات که ۱۵۳کیلو متر درازی دارد، آغاز شود.

عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «یک کمیته بین الوزارت جور شده است و این کمیته امور مالی‌اش را همکاران وزارت مالیه به پیش می‌برند و امور سیاسی اش به وزارت خارجه ارتباط دارد.»

مقام‌های پیشین و اکنون بارها در باره آغاز کار پروژه تاپی سخن گفته اند، اما تا هنوز این پروژه آغاز نشده است.

در آخرین مورد، امارت اسلامی اعلام کرد که در ماه مارچ سال روان میلادی کار عملی پروژه تاپی آغاز می شود.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: « تا زمانی که مشکلات سیاسی افغانستان حل نشود و منابع مالی بخاطر تمویل این پروژه پیدا نشود. خیلی مشکل است که حکومت افغانستان به تنهایی‌اش بتواند و یا هم ترکمنستان و یا پاکستان این پروژه را تمویل بکنند و این پروژه را حرکت بدهند.»

ایجاد یک کمیته به هدف آغاز کار عملی پروژۀ تاپی

مقام‌های پیشین و اکنون بارها در باره آغاز کار پروژه تاپی سخن گفته اند، اما تا هنوز این پروژه آغاز نشده است.

Thumbnail

امارت اسلامی به هدف کار عملی پروژه تاپی یک کمیته ایجاد کرده است. وزارت امور خارجه می‌گوید که در رهبری این کمیته، ملاعبدالغنی برادر و شهاب الدین دلاور قرار دارند و به زودی یک هیات از افغانستان به ترکمنستان سفر خواهد کرد.

انتظار می‌رود در این سفر، در باره قیمت گاز و آغاز کار پروژۀ تاپی با مقام‌های ترکمنی گفت‌وگو شود.

این کمیته مشمول نماینده‌گان پنج وزارت و چهار اداره مستقل است.

وزارت امور خارجه می‌گوید که این کمیته، نشست‌های منظم در بارۀ پروژۀ تاپی با هیات‌ ترکمنی برگزار می‌کند و تا اکنون در بخش استملاک زمین مسیر پروژه تاپی و مالیات آن دست آوردهای داشته است.

این درحالی‌ست که انتظار می‌رود یک هیات از افغانستان برای اجرای پروژۀ تاپی در خاک افغانستان به ترکمنستان سفر کند.

شفیع اعظم، رییس روابط اقتصادی وزارت خارجه گفت: «ما در این اوآخر یک سفر هم داریم به ترکمنستان و در آنجا در بارۀ قیمت گاز و تطبیق این پروژه در هرات و همچنان دربارۀ پارک صنعتی و خانه‌ها و انتقال آنان صحبت خواهیم کرد.»

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید در کمیتۀ که ایجاد شده است، وزارت زراعت در بخش استملاک زمین و وزارت داخله در بخش تامین امنیت آن کار خواهند کرد.

به گفته این وزارت، روند استملاک زمین‌ها از تورغندی تا ولسوالی گذره ولایت هرات که ۱۵۳کیلو متر درازی دارد، آغاز شود.

عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «یک کمیته بین الوزارت جور شده است و این کمیته امور مالی‌اش را همکاران وزارت مالیه به پیش می‌برند و امور سیاسی اش به وزارت خارجه ارتباط دارد.»

مقام‌های پیشین و اکنون بارها در باره آغاز کار پروژه تاپی سخن گفته اند، اما تا هنوز این پروژه آغاز نشده است.

در آخرین مورد، امارت اسلامی اعلام کرد که در ماه مارچ سال روان میلادی کار عملی پروژه تاپی آغاز می شود.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: « تا زمانی که مشکلات سیاسی افغانستان حل نشود و منابع مالی بخاطر تمویل این پروژه پیدا نشود. خیلی مشکل است که حکومت افغانستان به تنهایی‌اش بتواند و یا هم ترکمنستان و یا پاکستان این پروژه را تمویل بکنند و این پروژه را حرکت بدهند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره