Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تمدید معافیت سفر ۱۳ مقام امارت اسلامی تاهنوز نهایی نشده است

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره تمدید معافیت سفر شماری از مقام‌های امارت اسلامی به توافق نهایی نرسیده اند.

اسوشیتد پرس گزارش داده است که ایالات متحده امریکا، چین و روسیه در نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره تمدید معافیت سفر برخی از مقام‌های امارت اسلامی دیدگاه‌های گونه‌گون ارایه کرده اند و موضوع تمدید معافیت اختلاف‌برانگیز شده است.

دیپلومات‌های سازمان ملل متحد گفته اند که امریکا از آنچه که عدم پیشرفت در اجرایی شدن تعهدات کابل با جهان می‌داند، برای هفت مقام امارت اسلامی ممنوعیت سفر و بر شش تن دیگر تمدید معافیت سفر آن هم تنها به قطر را پیشنهاد کرده است.

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت: «فیصله که این بار صورت می‌گیرد مانند گذشته یک دست و با اتفاق نخواهد بود، چینایی‌ها و روس‌ها خواهان رفع تعزیرات بر طالبان استند و تمدید این معافیت هستند، ولی کشورهای دیگری بشمول ایالات متحده امریکا شروط دیگری دارند، گرچه امریکا هم خواهان قطع رابطه با طالبان  و عدم سفر شان به خارج از کشور نیست، ولی به شکل مشروط می‌خواهد شرایطی را بگذارند.»

به نقل از اسوشیتد پرس، چین و روسیه خواهان تمدید معافیت سفر سیزده مقام امارت اسلامی برای ۹۰ روز به کشورهای چین، روسیه، قطر و منطقه استند. چین و روسیه برای بررسی پیشنهادها تا روز دوشنبه مهلت خواسته اند.

صادق شینواری، آگاه مسایل سیاس، می‌گوید: «اگر ماده توافق‌نامه دوحه به گونه درست عملی نشود و یا هم یک راه حل پیدا نشود از یک طرف که این معافیت تمدید نمی‌شود بل تحریم‌های دیگری هم بر آنها وضع شده و سمت حالت انزوا می‌روند.»

سید نور الله راغی، دیپلومات پیشین، چنین دیدگاه دارد: «در صورتیکه این معافیت صورت بگیرد، این موضوع موقتی خواهد بود و دوباره برخواهد گشتیم بر فشار ها و افزایش تحریم‌ها و به بن بست، در این صورت جامعه جهانی به دنبال بررسی گزینه‌های بدیل طالبان خواهد شد.»

از سویی هم، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که احتمال می‌رود معافیت سفر شمار کمتری از مقام‌های امارت اسلامی روز دوشنبه تمدید شود.

نصیر احمد فایق، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است: «پیشنهاد نهایی برای توافق اعضا شریک گردیده و در صورتیکه مخالفت یا ملاحظه‌ای نباشد، به روز دوشنبه تصویب خواهد شد. جزییات بیشتر آن روز دوشنبه معلوم خواهد شد. امکان تمدید معافیت سفر تمام ۱۳ نفر مورد اختلاف است و شاید تعداد کمتر تمدید شوند.»

شورای امنیت سازمان ملل متحد دو ماه پیش معافیت سفر عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی و سید احمد شهيدخيل معین وزارت معارف را ملغا ساخت و برای سیزده نفر دیگر به مدت دو ماه تمدید کرد.

تمدید معافیت سفر ۱۳ مقام امارت اسلامی تاهنوز نهایی نشده است

نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید که احتمال می‌رود معافیت سفر شمار کمتری از مقام‌های امارت اسلامی روز دوشنبه تمدید شود.

Thumbnail

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره تمدید معافیت سفر شماری از مقام‌های امارت اسلامی به توافق نهایی نرسیده اند.

اسوشیتد پرس گزارش داده است که ایالات متحده امریکا، چین و روسیه در نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره تمدید معافیت سفر برخی از مقام‌های امارت اسلامی دیدگاه‌های گونه‌گون ارایه کرده اند و موضوع تمدید معافیت اختلاف‌برانگیز شده است.

دیپلومات‌های سازمان ملل متحد گفته اند که امریکا از آنچه که عدم پیشرفت در اجرایی شدن تعهدات کابل با جهان می‌داند، برای هفت مقام امارت اسلامی ممنوعیت سفر و بر شش تن دیگر تمدید معافیت سفر آن هم تنها به قطر را پیشنهاد کرده است.

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت: «فیصله که این بار صورت می‌گیرد مانند گذشته یک دست و با اتفاق نخواهد بود، چینایی‌ها و روس‌ها خواهان رفع تعزیرات بر طالبان استند و تمدید این معافیت هستند، ولی کشورهای دیگری بشمول ایالات متحده امریکا شروط دیگری دارند، گرچه امریکا هم خواهان قطع رابطه با طالبان  و عدم سفر شان به خارج از کشور نیست، ولی به شکل مشروط می‌خواهد شرایطی را بگذارند.»

به نقل از اسوشیتد پرس، چین و روسیه خواهان تمدید معافیت سفر سیزده مقام امارت اسلامی برای ۹۰ روز به کشورهای چین، روسیه، قطر و منطقه استند. چین و روسیه برای بررسی پیشنهادها تا روز دوشنبه مهلت خواسته اند.

صادق شینواری، آگاه مسایل سیاس، می‌گوید: «اگر ماده توافق‌نامه دوحه به گونه درست عملی نشود و یا هم یک راه حل پیدا نشود از یک طرف که این معافیت تمدید نمی‌شود بل تحریم‌های دیگری هم بر آنها وضع شده و سمت حالت انزوا می‌روند.»

سید نور الله راغی، دیپلومات پیشین، چنین دیدگاه دارد: «در صورتیکه این معافیت صورت بگیرد، این موضوع موقتی خواهد بود و دوباره برخواهد گشتیم بر فشار ها و افزایش تحریم‌ها و به بن بست، در این صورت جامعه جهانی به دنبال بررسی گزینه‌های بدیل طالبان خواهد شد.»

از سویی هم، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که احتمال می‌رود معافیت سفر شمار کمتری از مقام‌های امارت اسلامی روز دوشنبه تمدید شود.

نصیر احمد فایق، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است: «پیشنهاد نهایی برای توافق اعضا شریک گردیده و در صورتیکه مخالفت یا ملاحظه‌ای نباشد، به روز دوشنبه تصویب خواهد شد. جزییات بیشتر آن روز دوشنبه معلوم خواهد شد. امکان تمدید معافیت سفر تمام ۱۳ نفر مورد اختلاف است و شاید تعداد کمتر تمدید شوند.»

شورای امنیت سازمان ملل متحد دو ماه پیش معافیت سفر عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی و سید احمد شهيدخيل معین وزارت معارف را ملغا ساخت و برای سیزده نفر دیگر به مدت دو ماه تمدید کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره