Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رویترز: امریکا گفت‌وگو بر سر آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان را ادامه می‌دهد

خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع گزارش داده است که دولت امریکا در نظر دارد تا گفت‌وگوها بر سر آزادسازی میلیارد ها دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان را ادامه دهد.

در گزارش آمده است که واشنگتن نگران بحران بشری در افغانستان است و این امر به هدف ثبات اقتصاد در این کشور انجام خواهد شد.

این در حالی‌ست که پس از پخش خبر کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، گزارش‌هایی در باره توقف گفت‌وگوها مبنی بر آزادسازی دارایی‌ بانک مرکزی افغانستان نشر شده اند.

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که گفت‌وگو در باره آزادسازی دارایی‌ افغانستان با کشورهای مربوط جریان دارد.

صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «همرای کشورهای مربوطه در گفت‌وگو استیم و این نیاز ما استند و مربوط مردم افغانستان استند. تقاضای ما این است که این بخاطر ثبات پولی و بخاطر مردم افغانستان باید آزاد شود.»

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی، می‌گوید: «دولت یا بانک مرکزی و یا وزارت مالیه نباید حتی بخاطر کسر بودجه و یا بخاطر مصارف عملیاتی از ذخایر ارزی افغانستان استفاده کند و در صورت استفاده کردن می‌تواند که ارزش پول افغانی را بیشتر صدمه بزند.»

در همین حال، معین وزارت اقتصاد افغانستان آزادسازی دارایی‌ کشور را در رونق اقتصاد کشور سودمند می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «آزادسازی دارایی‌های مردم افغانستان از سوی ایالات متحده در رونق اقتصادی و تقویت زیربناهای افغانستان نقش مهم دارد.»

بربنیاد گزارش رویترز، رهبری ایالات متحده امریکا طرحی را برای انتقال میلیاردها دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان آماده خواهد کرد که بربنیاد آن، پرداخت این پول‌ها با همکاری یک هیات جهانی انجام می‌شود.

پیش از این گزارش شده بود که پیشنهادهای میان مقام‌های امریکایی و نماینده‌گان امارت اسلامی بر سر ایجاد یک صندوق اعتماد برای انتقال دارایی‌های مسدود شده تبادله شده اند، رویترز در این گزارش گفته است که مقام‌های امریکایی طرح ایجاد این صندوق را با سویس و دیگر کشور در میان گذاشته اند.

رویترز: امریکا گفت‌وگو بر سر آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان را ادامه می‌دهد

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که گفت‌وگو در باره آزادسازی دارایی‌ افغانستان با کشورهای مربوط جریان دارد.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع گزارش داده است که دولت امریکا در نظر دارد تا گفت‌وگوها بر سر آزادسازی میلیارد ها دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان را ادامه دهد.

در گزارش آمده است که واشنگتن نگران بحران بشری در افغانستان است و این امر به هدف ثبات اقتصاد در این کشور انجام خواهد شد.

این در حالی‌ست که پس از پخش خبر کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، گزارش‌هایی در باره توقف گفت‌وگوها مبنی بر آزادسازی دارایی‌ بانک مرکزی افغانستان نشر شده اند.

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که گفت‌وگو در باره آزادسازی دارایی‌ افغانستان با کشورهای مربوط جریان دارد.

صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «همرای کشورهای مربوطه در گفت‌وگو استیم و این نیاز ما استند و مربوط مردم افغانستان استند. تقاضای ما این است که این بخاطر ثبات پولی و بخاطر مردم افغانستان باید آزاد شود.»

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی، می‌گوید: «دولت یا بانک مرکزی و یا وزارت مالیه نباید حتی بخاطر کسر بودجه و یا بخاطر مصارف عملیاتی از ذخایر ارزی افغانستان استفاده کند و در صورت استفاده کردن می‌تواند که ارزش پول افغانی را بیشتر صدمه بزند.»

در همین حال، معین وزارت اقتصاد افغانستان آزادسازی دارایی‌ کشور را در رونق اقتصاد کشور سودمند می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «آزادسازی دارایی‌های مردم افغانستان از سوی ایالات متحده در رونق اقتصادی و تقویت زیربناهای افغانستان نقش مهم دارد.»

بربنیاد گزارش رویترز، رهبری ایالات متحده امریکا طرحی را برای انتقال میلیاردها دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان آماده خواهد کرد که بربنیاد آن، پرداخت این پول‌ها با همکاری یک هیات جهانی انجام می‌شود.

پیش از این گزارش شده بود که پیشنهادهای میان مقام‌های امریکایی و نماینده‌گان امارت اسلامی بر سر ایجاد یک صندوق اعتماد برای انتقال دارایی‌های مسدود شده تبادله شده اند، رویترز در این گزارش گفته است که مقام‌های امریکایی طرح ایجاد این صندوق را با سویس و دیگر کشور در میان گذاشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره