Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیلاب‌های یک ماه؛ بیش از ۱۸۰ تن در کشور جان باخته‌اند

شمار جان باخته‌گان سیلاب‌ها در یک ماه گذشته در ولایت‌های گونه‌گون به بیش از ۱۸۰ تن رسیده است.

وزارت دولت در امور رسید‌گی به حوادث می‌گوید که سیلاب‌های مرگبار در بیست ولایت افغانستان در کنار تلفات جانی، خسارت‌های مالی نیز برجا گذاشته است.

محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسید‌گی به حوادث، گفت: «وزارت دولت تلاش‌ دارد که نخست کمک‌های اولیه را به تمام آن مردم که متضرر شده اند فراهم سازد. بعد در مرکز و ولایت‌ها با موسسه‌ها نشست‌های داشته ایم که با آسیب‌پذیران کمک‌ فراهم کنند.»

بربنیاد آمارهای این وزارت، این سیلاب‌ها بیش از سه هزار خانه را تخریب و هزارها جریب زمین کشاورزی را نیز نابود کرده اند.

آغا ولی قریشی، رییس اطلاعات و فرهنگ ارزگان، می‌گوید: «در مرکز ولایت ارزگان و ولسوالی‌ها، ۳۵۶۰ خانه ویران شده است در حدود ۲۲ نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخم برداشته اند.»

از سویی هم، سازمان همکاری کشورهای اسلامی از کشورهای عضو و نهادهای مددرسان می‌خواهد که به آسیب دیده‌گان کمک‌های بشردوستانه فراهم کنند.

سازمان همکاری کشورهای اسلامی در تویتی در این باره گفته است: «در روزها و هفته‌های نزدیک، شمار زیادی از خانواده‌ها و کودکان آسیب‌پذیر برای زنده‌ ماندن شان نیاز شدید به کمک‌های فوری خواهند داشت.»

جاوید خپلواک، باشنده ارزگان، گفت: «کمک نیست، کجا است؟ تا امروز کمک نیست، وعده می‌دهند و کمک نیست.»

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید در حال حاضر برای آسیب دیده‌گان سیلاب‌ها زمینه بودوباش را فراهم ساخته است اما تا اکنون بودجه کافی در اختیار آنان قرار ندارد تا خانه‌های تخریب شده را بازسازی کنند.

سیلاب‌های یک ماه؛ بیش از ۱۸۰ تن در کشور جان باخته‌اند

سازمان همکاری کشورهای اسلامی از کشورهای عضو و نهادهای مددرسان می‌خواهد که به آسیب دیده‌گان کمک‌های بشردوستانه فراهم کنند.

تصویر بندانگشتی

شمار جان باخته‌گان سیلاب‌ها در یک ماه گذشته در ولایت‌های گونه‌گون به بیش از ۱۸۰ تن رسیده است.

وزارت دولت در امور رسید‌گی به حوادث می‌گوید که سیلاب‌های مرگبار در بیست ولایت افغانستان در کنار تلفات جانی، خسارت‌های مالی نیز برجا گذاشته است.

محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسید‌گی به حوادث، گفت: «وزارت دولت تلاش‌ دارد که نخست کمک‌های اولیه را به تمام آن مردم که متضرر شده اند فراهم سازد. بعد در مرکز و ولایت‌ها با موسسه‌ها نشست‌های داشته ایم که با آسیب‌پذیران کمک‌ فراهم کنند.»

بربنیاد آمارهای این وزارت، این سیلاب‌ها بیش از سه هزار خانه را تخریب و هزارها جریب زمین کشاورزی را نیز نابود کرده اند.

آغا ولی قریشی، رییس اطلاعات و فرهنگ ارزگان، می‌گوید: «در مرکز ولایت ارزگان و ولسوالی‌ها، ۳۵۶۰ خانه ویران شده است در حدود ۲۲ نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخم برداشته اند.»

از سویی هم، سازمان همکاری کشورهای اسلامی از کشورهای عضو و نهادهای مددرسان می‌خواهد که به آسیب دیده‌گان کمک‌های بشردوستانه فراهم کنند.

سازمان همکاری کشورهای اسلامی در تویتی در این باره گفته است: «در روزها و هفته‌های نزدیک، شمار زیادی از خانواده‌ها و کودکان آسیب‌پذیر برای زنده‌ ماندن شان نیاز شدید به کمک‌های فوری خواهند داشت.»

جاوید خپلواک، باشنده ارزگان، گفت: «کمک نیست، کجا است؟ تا امروز کمک نیست، وعده می‌دهند و کمک نیست.»

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید در حال حاضر برای آسیب دیده‌گان سیلاب‌ها زمینه بودوباش را فراهم ساخته است اما تا اکنون بودجه کافی در اختیار آنان قرار ندارد تا خانه‌های تخریب شده را بازسازی کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره