Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعلام همکاری سازمان ملل با آسیب‌دیده‌گان سیلاب‌ها در افغانستان

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای شهروندان افغانستان در بخش‌های سیلاب‌زده کمک می‌کند.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، می‌گوید که سیلاب‌های یک هفته پسین بیش از ۸۲۰۰ خانواده را در برخی از ولایت‌های این کشور زیان‌مند ساخته است.

آقای دوجاریک، گفت: «همکاران بخش بشردوستانه ما می‌گویند که در هفته گذشته، باران‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی چندین ولایت‌ را در بخش‌های شرقی، مرکزی، جنوب شرقی، جنوبی و غربی متاثر ساخته اند و بیش از ۸۲۰۰ خانواده را زیان‌مند ساخته اند. ما و همکاران بشردوستانه مان گروه‌های ارزیابی را برای شناسایی بخش‌های آسیب‌دیده فرستاده ایم.»

از سویی هم، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در یک نشست خبری می‌گوید که بیش از ۱۸۰ تن در سیلاب‌های اخیر جان باخته اند و بیش از ۳ هزار خانه ویران شده اند.

آقای مجاهد، گفت: «از دنیا و کشورهای اسلامی می‌خواهیم، از نهادهای بشری و کمک‌کننده که در این راستا امارت اسلامی افغانستان را کمک کند و به خاطر نجات مردم، یک موضوع بشری است، این موضوع را باید دقیق متوجه باشند و همکاری صورت بگیرد، به تنهایی امارت رسیدگی کرده نمی‌تواند.»

گزارشگر طلوع‌نیوز که به روستای شیوه‌کی ولسوالی بگرامی کابل رفته است، می‌گوید سیلاب‌ها در دو روز پسین در این ولسوالی ده‌ها خانواده را آواره ساخته و زیان‌های هنگفت مالی را به  باشنده‌گان وارد کرده است.

باشنده‌گان ولسوالی بگرامی از نهادهای مددرسان می‌خواهند تا به آنان کمک کنند.

عمرا خان، رییس شورای انکشافی روستای شیوه‌کی، گفت: «عمق آب بلند رفته و در زمین‌های زراعتی ما در حدود یک هزار جریب زمین زیر آب شده و یک تعداد مواشی ما هم از بین رفته. یک تعداد در حدود بیست خانه هم آسیب دیده که آب داخل شده، در این دو روز بسیار سیلاب بالا شده زمین‌ها به صدها مواشی ما را از بین برده و صدها هکتار زمین را و فصل‌های رسیده‌گی ما را تمامش تقریبا زیر آب شده است.»

شاه جان، باشنده روستای شیوه‌کی، می‌گوید: «همرای ما یک کمک کنند، تا ما پس در خانه‌های خود بیاییم، در کجا برویم همین حالی حیران ماندیم که کجا برویم.»

جاوید، یک باشنده دیگر در شیوه‌کی، گفت: «این کمک‌های عادی به درد ما نمی‌خورد، از ساحه پل شیوه‌کی تا بند بگرامی که بسیار خطرناک است مردم هراس‌اش زیاد است یک دیوار استنادی بر ما ضرور است، دیوار استنادی را که نیاورند ما دیگر دایم در همین پریشانی هستیم.» 

بربنیاد آمارهای که سازمان ملل ارایه کرده است، ۲۵۶ تن از آغاز سال روان میلادی تا کنون در نتیجه سیلاب‌ها در افغانستان جان باخته اند.

اعلام همکاری سازمان ملل با آسیب‌دیده‌گان سیلاب‌ها در افغانستان

بربنیاد آمارهای که سازمان ملل ارایه کرده است، ۲۵۶ تن از آغاز سال روان میلادی تا کنون در نتیجه سیلاب‌ها در افغانستان جان باخته اند.

Thumbnail

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای شهروندان افغانستان در بخش‌های سیلاب‌زده کمک می‌کند.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، می‌گوید که سیلاب‌های یک هفته پسین بیش از ۸۲۰۰ خانواده را در برخی از ولایت‌های این کشور زیان‌مند ساخته است.

آقای دوجاریک، گفت: «همکاران بخش بشردوستانه ما می‌گویند که در هفته گذشته، باران‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی چندین ولایت‌ را در بخش‌های شرقی، مرکزی، جنوب شرقی، جنوبی و غربی متاثر ساخته اند و بیش از ۸۲۰۰ خانواده را زیان‌مند ساخته اند. ما و همکاران بشردوستانه مان گروه‌های ارزیابی را برای شناسایی بخش‌های آسیب‌دیده فرستاده ایم.»

از سویی هم، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در یک نشست خبری می‌گوید که بیش از ۱۸۰ تن در سیلاب‌های اخیر جان باخته اند و بیش از ۳ هزار خانه ویران شده اند.

آقای مجاهد، گفت: «از دنیا و کشورهای اسلامی می‌خواهیم، از نهادهای بشری و کمک‌کننده که در این راستا امارت اسلامی افغانستان را کمک کند و به خاطر نجات مردم، یک موضوع بشری است، این موضوع را باید دقیق متوجه باشند و همکاری صورت بگیرد، به تنهایی امارت رسیدگی کرده نمی‌تواند.»

گزارشگر طلوع‌نیوز که به روستای شیوه‌کی ولسوالی بگرامی کابل رفته است، می‌گوید سیلاب‌ها در دو روز پسین در این ولسوالی ده‌ها خانواده را آواره ساخته و زیان‌های هنگفت مالی را به  باشنده‌گان وارد کرده است.

باشنده‌گان ولسوالی بگرامی از نهادهای مددرسان می‌خواهند تا به آنان کمک کنند.

عمرا خان، رییس شورای انکشافی روستای شیوه‌کی، گفت: «عمق آب بلند رفته و در زمین‌های زراعتی ما در حدود یک هزار جریب زمین زیر آب شده و یک تعداد مواشی ما هم از بین رفته. یک تعداد در حدود بیست خانه هم آسیب دیده که آب داخل شده، در این دو روز بسیار سیلاب بالا شده زمین‌ها به صدها مواشی ما را از بین برده و صدها هکتار زمین را و فصل‌های رسیده‌گی ما را تمامش تقریبا زیر آب شده است.»

شاه جان، باشنده روستای شیوه‌کی، می‌گوید: «همرای ما یک کمک کنند، تا ما پس در خانه‌های خود بیاییم، در کجا برویم همین حالی حیران ماندیم که کجا برویم.»

جاوید، یک باشنده دیگر در شیوه‌کی، گفت: «این کمک‌های عادی به درد ما نمی‌خورد، از ساحه پل شیوه‌کی تا بند بگرامی که بسیار خطرناک است مردم هراس‌اش زیاد است یک دیوار استنادی بر ما ضرور است، دیوار استنادی را که نیاورند ما دیگر دایم در همین پریشانی هستیم.» 

بربنیاد آمارهای که سازمان ملل ارایه کرده است، ۲۵۶ تن از آغاز سال روان میلادی تا کنون در نتیجه سیلاب‌ها در افغانستان جان باخته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره