Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت مخابرات: بیش از ۲۳ میلیون صفحه انترنتی غیراخلاقی را مسدود کردیم

نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که این وزارت بیش از ۲۳ میلیون صفحه انترنتی غیراخلاقی را در افغانستان بسته کرده است.

به گفته آقای حقانی، با آنکه در کشور فقر وجود دارد، اما شماری از جوانان وقت شان را در دیدن این صفحه‌ها می‌گذرانند.

نجیب الله حقانی، گفت: «ما تا حال توسط شبکه‌ها ۲۳.۴ میلیون سایت را بسته کردیم چون همه‌اش بازرگانی است و این‌ها وقت به وقت صفحه خود را تبدیل می‌کنند که اگر تو یک سایت بسته کنی در دیگه صفحه می‌آید این معامله تجارتی است و ما مجبور هستیم به همین شکل با اینها ادامه دهیم.»

مسوولان این وزارت می‌افزایند که درآمد ده درصد محصول خدمات مخابراتی، نسبت به سال‌پار بیش از هفت‌صد میلیون افغانی افزایش یافته است.

بربنیاد آمارهای این وزارت، هشتاد و پنج تا نود و پنج درصد از استفاده سیم کارت‌های غیرقانونی جلوگیری شده است و این وزارت بهای خدمات انترنتی و مخابراتی را به شهروندان کاهش داده است.

آقای حقانی، افزود: «ما قبلا عرض کردیم که مردم مشکل دارند ما همرای اینها "شرکت‌های مخابراتی" صبحت کردیم که یک جی بی انترنت ساده را قیمت می‌خواهیم که یک جی بی قبلا نزدیک به ۲۵۰ افغانی بود و اکنون به یکصد و ده افغانی رسیده است.»

از سویی هم، مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، می‌گویند که شبکه اجتماعی فیسبوک همکاری‌اش را با این وزارت کاهش داده است.

احمد مسعود لطیف، معین تخنیکی و مسلکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: «آنها همین بهانه به رسمیت شناختن را مطرح می‌کنند به همین خاطر قسمیکه قبلا فری فای می‌کردیم پیچ‌ها را مثلا اگر خود اکونت‌ها دیسیبل می‌شد ریاست سایبر سکیورتی ما در ارتباط همرای خود فیسبوک همین موضوعات را پیش می‌بردیم دیگه فعلا به آن شکل بسیار زیاد همکاری ندارند.»

آمارهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نشان می‌دهند که در سراسر کشور، ۳۵ میلیون سیمکارت توزیع شده که از این میان، ۲۲ میلیون آن فعال هستند.

وزارت مخابرات: بیش از ۲۳ میلیون صفحه انترنتی غیراخلاقی را مسدود کردیم

آمارهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نشان می‌دهند که در سراسر کشور، ۳۵ میلیون سیمکارت توزیع شده که از این میان، ۲۲ میلیون آن فعال هستند.

Thumbnail

نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که این وزارت بیش از ۲۳ میلیون صفحه انترنتی غیراخلاقی را در افغانستان بسته کرده است.

به گفته آقای حقانی، با آنکه در کشور فقر وجود دارد، اما شماری از جوانان وقت شان را در دیدن این صفحه‌ها می‌گذرانند.

نجیب الله حقانی، گفت: «ما تا حال توسط شبکه‌ها ۲۳.۴ میلیون سایت را بسته کردیم چون همه‌اش بازرگانی است و این‌ها وقت به وقت صفحه خود را تبدیل می‌کنند که اگر تو یک سایت بسته کنی در دیگه صفحه می‌آید این معامله تجارتی است و ما مجبور هستیم به همین شکل با اینها ادامه دهیم.»

مسوولان این وزارت می‌افزایند که درآمد ده درصد محصول خدمات مخابراتی، نسبت به سال‌پار بیش از هفت‌صد میلیون افغانی افزایش یافته است.

بربنیاد آمارهای این وزارت، هشتاد و پنج تا نود و پنج درصد از استفاده سیم کارت‌های غیرقانونی جلوگیری شده است و این وزارت بهای خدمات انترنتی و مخابراتی را به شهروندان کاهش داده است.

آقای حقانی، افزود: «ما قبلا عرض کردیم که مردم مشکل دارند ما همرای اینها "شرکت‌های مخابراتی" صبحت کردیم که یک جی بی انترنت ساده را قیمت می‌خواهیم که یک جی بی قبلا نزدیک به ۲۵۰ افغانی بود و اکنون به یکصد و ده افغانی رسیده است.»

از سویی هم، مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، می‌گویند که شبکه اجتماعی فیسبوک همکاری‌اش را با این وزارت کاهش داده است.

احمد مسعود لطیف، معین تخنیکی و مسلکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: «آنها همین بهانه به رسمیت شناختن را مطرح می‌کنند به همین خاطر قسمیکه قبلا فری فای می‌کردیم پیچ‌ها را مثلا اگر خود اکونت‌ها دیسیبل می‌شد ریاست سایبر سکیورتی ما در ارتباط همرای خود فیسبوک همین موضوعات را پیش می‌بردیم دیگه فعلا به آن شکل بسیار زیاد همکاری ندارند.»

آمارهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نشان می‌دهند که در سراسر کشور، ۳۵ میلیون سیمکارت توزیع شده که از این میان، ۲۲ میلیون آن فعال هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره