Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یعقوب مجاهد: هواپیمای امریکایی از حریم هوایی پاکستان وارد کشور می‌شود

مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع می‌گوید که هواپیماهای بی‌سرنشین امریکایی از حریم هوایی پاکستان وارد فضای افغانستان می‌شوند.

سرپرست وزارت دفاع در نشست گزارش‌دهی از کارکردهای یک‌ساله این وزارت، از پاکستان می‌خواهد که نباید از حریم هوایی‌اش در برابر افغانستان کار گرفته شود.

آقای مجاهد، این اقدام امریکا را تجاوز بر خاک افغانستان می‌داند.

مولوی محمد یعقوب مجاهد، گفت: «کدام معلوماتی که ما داریم، اینها از راه پاکستان وارد افغانستان می‌شود و از حریم هوایی پاکستان استفاده می‌کند. ما از پاکستان می‌خواهیم که فضای خود در مقابل ما و یا به ضد ما استفاده نکند.»

پیش از این، سخنگوی امارت اسلامی نیز گشت‌زنی هواپیماهای بی‌سرنشین امریکایی را در حریم هوایی افغانستان تأیید کرده است.

از سویی هم، محمد یعقوب مجاهد می‌گوید که شمار نیروهای ارتش در حدود ۱۵۰هزار نفر است که شماری از نیروهای ارتش حکومت پیشین نیز با این نیروها یک جا شده اند.

سرپرست وزارت دفاع، افزود: «تعداد ارتش در مجموع در حدود ۱۵۰ هزار است و امید داریم که در آینده نزدیک، ارتش را دیگر هم قوی و محکمتر کنیم.»

قاری فصیح الدین فطرت، رییس ستاد ارتش که در این نشست حضور داشت، می‌گوید که در یک سال گذشته نزدیک به ۴۵۰۰ تن را به علت‌های گونه‌گون از ارتش بیرون کرده اند.

رییس ستاد ارتش تأکید می‌ورزد که هم اکنون امنیت در تمامی بخش‌های کشور به ویژه درولایت پنجشیر تأمین است.

رییس ستاد ارتش، گفت: «اوضاع در پنجشیر مکمل کنترول است، تمامی قلمرو پنجشیر در کنترول مجاهدین امنیتی امارت اسلامی است. طبعاً یک کسی که بخواهد که امنیت را اخلال کند، به مردم آزار و اذیت برساند و منطقه را ناامن کند با یک میل کلاشینکوف هم از یک نقطه کوه می‌تواند که گاه گاه چنین مشکلات ایجاد بکند.»

در این نشست، مقام‌های وزارت دفاع همچنان گفته اند که هیأتی در این وزارت برای چگونگی انجام تفاهم‌نامه امنیتی با قطر گماشته شده است و تلاش‌ها در این باره ادامه دارند.

یعقوب مجاهد: هواپیمای امریکایی از حریم هوایی پاکستان وارد کشور می‌شود

قاری فصیح الدین فطرت، رییس ستاد ارتش می‌گوید که در یک سال گذشته نزدیک به ۴۵۰۰ تن را به علت‌های گونه‌گون از ارتش بیرون کرده اند.

تصویر بندانگشتی

مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع می‌گوید که هواپیماهای بی‌سرنشین امریکایی از حریم هوایی پاکستان وارد فضای افغانستان می‌شوند.

سرپرست وزارت دفاع در نشست گزارش‌دهی از کارکردهای یک‌ساله این وزارت، از پاکستان می‌خواهد که نباید از حریم هوایی‌اش در برابر افغانستان کار گرفته شود.

آقای مجاهد، این اقدام امریکا را تجاوز بر خاک افغانستان می‌داند.

مولوی محمد یعقوب مجاهد، گفت: «کدام معلوماتی که ما داریم، اینها از راه پاکستان وارد افغانستان می‌شود و از حریم هوایی پاکستان استفاده می‌کند. ما از پاکستان می‌خواهیم که فضای خود در مقابل ما و یا به ضد ما استفاده نکند.»

پیش از این، سخنگوی امارت اسلامی نیز گشت‌زنی هواپیماهای بی‌سرنشین امریکایی را در حریم هوایی افغانستان تأیید کرده است.

از سویی هم، محمد یعقوب مجاهد می‌گوید که شمار نیروهای ارتش در حدود ۱۵۰هزار نفر است که شماری از نیروهای ارتش حکومت پیشین نیز با این نیروها یک جا شده اند.

سرپرست وزارت دفاع، افزود: «تعداد ارتش در مجموع در حدود ۱۵۰ هزار است و امید داریم که در آینده نزدیک، ارتش را دیگر هم قوی و محکمتر کنیم.»

قاری فصیح الدین فطرت، رییس ستاد ارتش که در این نشست حضور داشت، می‌گوید که در یک سال گذشته نزدیک به ۴۵۰۰ تن را به علت‌های گونه‌گون از ارتش بیرون کرده اند.

رییس ستاد ارتش تأکید می‌ورزد که هم اکنون امنیت در تمامی بخش‌های کشور به ویژه درولایت پنجشیر تأمین است.

رییس ستاد ارتش، گفت: «اوضاع در پنجشیر مکمل کنترول است، تمامی قلمرو پنجشیر در کنترول مجاهدین امنیتی امارت اسلامی است. طبعاً یک کسی که بخواهد که امنیت را اخلال کند، به مردم آزار و اذیت برساند و منطقه را ناامن کند با یک میل کلاشینکوف هم از یک نقطه کوه می‌تواند که گاه گاه چنین مشکلات ایجاد بکند.»

در این نشست، مقام‌های وزارت دفاع همچنان گفته اند که هیأتی در این وزارت برای چگونگی انجام تفاهم‌نامه امنیتی با قطر گماشته شده است و تلاش‌ها در این باره ادامه دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره