Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زیان‌های سیلاب‌های اخیر برای کشاورزی

سیلاب‌های اخیر، زمین‌های کشاورزی را در بسیاری از ولایت‌های افغانستان زیانمند ساخته است.

شماری از کشاورزان می‌گویند که سیلاب‌های اخیر فرآورده‌های کشاورزی شان را کاهش داده است و آنان را با مشکل اقتصادی روبه‌رو ساخته است.

عبدالرشید، کشاورز، به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار زیاد متضرر استیم نسبت به سال‌های سابقه حاصل گرفته نتوانستیم زمین‌های مارا بردند نسبت به سال‌های سابقه بسیار وضع ما خراب است.» 

این کشاورزان از حکومت می‌خواهند تا با آنان کمک کند.

از سویی‌هم، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان می‌گوید که رویدادهای طبیعی کشاورزی افغانستان را آسیب زده است و این نهاد بر پشتیبانی‌اش از افغانستان ادامه خواهد داد.

آلوی فیلیون، رییس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، گفت: «ما با جمعیت هلال احمر افغانستان همکاری نزدیک داریم تا  از بخش‌های آسیب دیده در افغانستان حمایت کنیم.»

آمارهای اتاق زراعت و مالداری نشان می‌دهند که تا کنون ۱۰۰ هزار جریب زمین کشاورزی بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان تخریب شده اند.

میرویس حاجی‌زاده، عضو اتاق زراعت و مالداری، گفت: «فصل سال دهاقین به ثمر رسیده بود که دهاقین متضرر شد پیشنهاد ما به حکومت کنونی همین است که باید سروی صورت بگیرد و با دهاقین کمک شود تا دهاقین ما برای سال  آینده آمادگی کشت را داشته باشد.» 

آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی نشان می‌دهند که این سیلاب‌ها، بسیاری از کانال‌ها و کاریزهایی را که زمین‌های کشاورزی را آبیاری می‌کردند، ویران کرده اند و ممکن کشاورزان در سال‌های آینده به مشکل روبه‌رو شوند.

زیان‌های سیلاب‌های اخیر برای کشاورزی

آمارهای اتاق زراعت و مالداری نشان می‌دهند که تا کنون ۱۰۰ هزار جریب زمین کشاورزی بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان تخریب شده اند.

تصویر بندانگشتی

سیلاب‌های اخیر، زمین‌های کشاورزی را در بسیاری از ولایت‌های افغانستان زیانمند ساخته است.

شماری از کشاورزان می‌گویند که سیلاب‌های اخیر فرآورده‌های کشاورزی شان را کاهش داده است و آنان را با مشکل اقتصادی روبه‌رو ساخته است.

عبدالرشید، کشاورز، به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار زیاد متضرر استیم نسبت به سال‌های سابقه حاصل گرفته نتوانستیم زمین‌های مارا بردند نسبت به سال‌های سابقه بسیار وضع ما خراب است.» 

این کشاورزان از حکومت می‌خواهند تا با آنان کمک کند.

از سویی‌هم، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان می‌گوید که رویدادهای طبیعی کشاورزی افغانستان را آسیب زده است و این نهاد بر پشتیبانی‌اش از افغانستان ادامه خواهد داد.

آلوی فیلیون، رییس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، گفت: «ما با جمعیت هلال احمر افغانستان همکاری نزدیک داریم تا  از بخش‌های آسیب دیده در افغانستان حمایت کنیم.»

آمارهای اتاق زراعت و مالداری نشان می‌دهند که تا کنون ۱۰۰ هزار جریب زمین کشاورزی بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان تخریب شده اند.

میرویس حاجی‌زاده، عضو اتاق زراعت و مالداری، گفت: «فصل سال دهاقین به ثمر رسیده بود که دهاقین متضرر شد پیشنهاد ما به حکومت کنونی همین است که باید سروی صورت بگیرد و با دهاقین کمک شود تا دهاقین ما برای سال  آینده آمادگی کشت را داشته باشد.» 

آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی نشان می‌دهند که این سیلاب‌ها، بسیاری از کانال‌ها و کاریزهایی را که زمین‌های کشاورزی را آبیاری می‌کردند، ویران کرده اند و ممکن کشاورزان در سال‌های آینده به مشکل روبه‌رو شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره