Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش شمار بانوان دست‌فروش در پایتخت

در این روزها شمار بانوان دست‌فروش در پایتخت بیشتر شده است. آنان می‌گویند که به علت چالش‌های اقتصادی مجبور استند دست به کارهای شاق بزنند.

بی‌بی کو، بانوی فروشنده، می‌گوید که یگانه نان‌آور خانواده اش است و پسر جوانش در یکی از رویدادهای امنیتی معیوب شده و توانایی کار را ندارد.

بی‌بی کو گفت: «من خودم هژده سال می‌شود اینجا کار می‌کنم در این مدت من ندیده ام که کسی دو افغانی آورده در دست من داده باشد.»

شمار بانوان دست‌فروش در جاده‌های کابل در ماه‌های پسین به گونه کم‌سابقه افزایش یافته است.

نازنین بانویی دیگری است که جاده به جاده می‌گردد تا لباس‌های کهنه را گردآوری و دوباره به فروش برساند.

نازنین، فروشنده، گفت: «از آنها می‌خواهم تا یک جای وظیفه داشته باشم از این روی سرک و سرگردانی خلاص شویم.»

در این میان، وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که برنامه‌ی را روی دست دارد تا به بانوان زمینه کار را فراهم کند.

مخدوم عبدالسلام سعادت، معین وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «خانم‌های بی سرپرست که آنها مرد ندارند و یا اطفال خورد دارند نان‌آور خانه خودشان استند، ما پلان‌های را داریم داخل حجاب شرعی داخل چوکات نظام اسلامی در داخل‌ خانه‌های شان برای شان کاریابی کنیم.»

پیش از این، برخی از سازمان‌های جهانی همچون سازمان ملل متحد گزارش داده اند که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و غذای کافی برای خوردن ندارند.

افزایش شمار بانوان دست‌فروش در پایتخت

در این میان، وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که برنامه‌ی را روی دست دارد تا به بانوان زمینه کار فراهم کند.

Thumbnail

در این روزها شمار بانوان دست‌فروش در پایتخت بیشتر شده است. آنان می‌گویند که به علت چالش‌های اقتصادی مجبور استند دست به کارهای شاق بزنند.

بی‌بی کو، بانوی فروشنده، می‌گوید که یگانه نان‌آور خانواده اش است و پسر جوانش در یکی از رویدادهای امنیتی معیوب شده و توانایی کار را ندارد.

بی‌بی کو گفت: «من خودم هژده سال می‌شود اینجا کار می‌کنم در این مدت من ندیده ام که کسی دو افغانی آورده در دست من داده باشد.»

شمار بانوان دست‌فروش در جاده‌های کابل در ماه‌های پسین به گونه کم‌سابقه افزایش یافته است.

نازنین بانویی دیگری است که جاده به جاده می‌گردد تا لباس‌های کهنه را گردآوری و دوباره به فروش برساند.

نازنین، فروشنده، گفت: «از آنها می‌خواهم تا یک جای وظیفه داشته باشم از این روی سرک و سرگردانی خلاص شویم.»

در این میان، وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که برنامه‌ی را روی دست دارد تا به بانوان زمینه کار را فراهم کند.

مخدوم عبدالسلام سعادت، معین وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «خانم‌های بی سرپرست که آنها مرد ندارند و یا اطفال خورد دارند نان‌آور خانه خودشان استند، ما پلان‌های را داریم داخل حجاب شرعی داخل چوکات نظام اسلامی در داخل‌ خانه‌های شان برای شان کاریابی کنیم.»

پیش از این، برخی از سازمان‌های جهانی همچون سازمان ملل متحد گزارش داده اند که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و غذای کافی برای خوردن ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره