Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی از خروج آخرین سربازان امریکایی از افغانستان تجلیل کرد

امارت اسلامی نخستین سال‌روز خروج آخرین نیروهای امریکایی را از افغانستان با برگزاری مراسم ویژه و رژه نظامی در پایگاه نظامی بگرام جشن گرفت.

افزون بر مقام‌های بلندپایه امارت اسلامی، نمایندگان سفارت‌های چین، روسیه، پاکستان و ایران در کابل نیز در این مراسم حضور داشتند. این مراسم در پایگاه نظامی بگرام، محل که برای دو دهه بزرگترین پایگاه نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بود، برگزار شد.                                                                         

چرخبال‌ها، تجیزات نظامی سبک و سنگین به شمول هاموی‌های زرهی و نیروهای مجهز در این رژه نظامی به دید گذاشته شده اند. 

در این رژه نظامی، ماین‌های دست‌ساخت که مرگ‌بارترین سلاح در بیست سال گذشته بود، نیز به نمایش گذاشته شد.

ملا محمد حسن آخند، ريیس الوزرای امارت اسلامی در این مراسم گفت که فشارها و تحریم‌های بین‌المللی نتیجه نخواهند داد و باید جهان با حکومت کنونی تفاهم کند.

ملا محمد حسن آخند: «هر کسی که پیش می‌آید از راه تفاهم، مذاکره و از راه افهام و تفهیم که مشکل هر کشور باشد بیایند با ما در تفاهم حل بکنند، اینها با ما چه مشکل دارند، دلیل این چه است که سرمایه‌ها مردم افغانستان را مسدود کرده اید.»

نمایندگان کشورهای چین، روسیه، ایران و پاکستان نیز در این مراسم شرکت کرده اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است: «از میدان هوایی بگرام امریکایی‌ها در مدت بیست سال بالای افغان‌ها بمبارد کردند و مردم را کشتند، در اینجا زندان‌های شان بود و اینجا هسته مهم و مرکزیت شان بود، بناء امروز باید در اینجا این مراسم برپا شود تا نشان داده شود که این آخرین نقطه هم از وجود اینها تصفیه شده است.»

در همین حال، قاری فصیح الدین فطرت، رییس ستاد ارتش، می گوید: «تامین امنیت کشور تان به دست فرزندان خودتان است، تمام سرحدات و کشور عزیز خود توسط فرزندان خود افغانستان تامین امنیت می‌شود، هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد.»

همزمان با سال‌روز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌یی از حمله نظامی امریکا در سال ۲۰۰۱ به افغانستان دفاع کرده است.

وزیر دفاع امریکا پیکار با هراس‌افگنی را پایان نیافته می‌داند و می‌گوید که امریکا بر پیکار در برابر هراس‌افگنی ادامه خواهد داد.

لوید آستین گفته است: می‌دانیم که هنوز این کار تکمیل نشده است. ما باید تمرکز خود را بر ضد هراس‌افگنی حفظ کنیم و این کار را می‌کنیم.

از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در حالی یک سال می‌گذرد که تا کنون حکومت کنونی را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است.

امارت اسلامی از خروج آخرین سربازان امریکایی از افغانستان تجلیل کرد

همزمان با سال‌روز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌یی از حمله نظامی امریکا در سال ۲۰۰۱ به افغانستان دفاع کرده است.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی نخستین سال‌روز خروج آخرین نیروهای امریکایی را از افغانستان با برگزاری مراسم ویژه و رژه نظامی در پایگاه نظامی بگرام جشن گرفت.

افزون بر مقام‌های بلندپایه امارت اسلامی، نمایندگان سفارت‌های چین، روسیه، پاکستان و ایران در کابل نیز در این مراسم حضور داشتند. این مراسم در پایگاه نظامی بگرام، محل که برای دو دهه بزرگترین پایگاه نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بود، برگزار شد.                                                                         

چرخبال‌ها، تجیزات نظامی سبک و سنگین به شمول هاموی‌های زرهی و نیروهای مجهز در این رژه نظامی به دید گذاشته شده اند. 

در این رژه نظامی، ماین‌های دست‌ساخت که مرگ‌بارترین سلاح در بیست سال گذشته بود، نیز به نمایش گذاشته شد.

ملا محمد حسن آخند، ريیس الوزرای امارت اسلامی در این مراسم گفت که فشارها و تحریم‌های بین‌المللی نتیجه نخواهند داد و باید جهان با حکومت کنونی تفاهم کند.

ملا محمد حسن آخند: «هر کسی که پیش می‌آید از راه تفاهم، مذاکره و از راه افهام و تفهیم که مشکل هر کشور باشد بیایند با ما در تفاهم حل بکنند، اینها با ما چه مشکل دارند، دلیل این چه است که سرمایه‌ها مردم افغانستان را مسدود کرده اید.»

نمایندگان کشورهای چین، روسیه، ایران و پاکستان نیز در این مراسم شرکت کرده اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است: «از میدان هوایی بگرام امریکایی‌ها در مدت بیست سال بالای افغان‌ها بمبارد کردند و مردم را کشتند، در اینجا زندان‌های شان بود و اینجا هسته مهم و مرکزیت شان بود، بناء امروز باید در اینجا این مراسم برپا شود تا نشان داده شود که این آخرین نقطه هم از وجود اینها تصفیه شده است.»

در همین حال، قاری فصیح الدین فطرت، رییس ستاد ارتش، می گوید: «تامین امنیت کشور تان به دست فرزندان خودتان است، تمام سرحدات و کشور عزیز خود توسط فرزندان خود افغانستان تامین امنیت می‌شود، هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد.»

همزمان با سال‌روز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌یی از حمله نظامی امریکا در سال ۲۰۰۱ به افغانستان دفاع کرده است.

وزیر دفاع امریکا پیکار با هراس‌افگنی را پایان نیافته می‌داند و می‌گوید که امریکا بر پیکار در برابر هراس‌افگنی ادامه خواهد داد.

لوید آستین گفته است: می‌دانیم که هنوز این کار تکمیل نشده است. ما باید تمرکز خود را بر ضد هراس‌افگنی حفظ کنیم و این کار را می‌کنیم.

از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در حالی یک سال می‌گذرد که تا کنون حکومت کنونی را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره