Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشت‌زنی کاروان‌های نیروهای ا.ا در جاده‌های پایتخت

همزمان با فرا رسیدن ۹ سنبله، روز خروج نیروهای امریکا از افغانستان، جاده‌های پایتخت گواه گشت‌زنی کاروان‌های نیروهای امارت اسلامی بود.

شماری از نیروهای امارت اسلامی با شادمانی از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، می‌گویند که افغانستان پس از سال‌ها دوباره به آزادی رسیده است.
                                                                                                                                                                                               
اما شماری دیگری از نیروهای امارت اسلامی از این روز به گونه‌ی تشریفاتی و با راه‌اندازی برنامه‌های ویژه تجلیل کردند.

حمد الله، یک نیروی امارت اسلامی، گفت: «در یک سال خو در یک خانه هم نظام درست نمی‌شود، این خو بسته یک ملک است و انشا الله امید داریم که خداوند تجارت و کاروبار و اقتصاد همه چیز را درست کند.»

 همزمان، شماری از پایتخت‌نشینان می‌گویند که هرچند امنیت در یک سال گذشته به گونه نسبی در کشور تامین شده است؛ اما چالش‌های اقتصادی چند برابر شده است.

پایتخت‌نشینان می‌افزاید که به چالش‌های مردم باید رسیدگی شود و زمینه کار فراهم گردد.

عبدالغفار، باشنده کابل، گفت: «امارت اسلامی اوضاع اقتصادی را کنترول کند انشاالله که افغانستان هیچ مشکلی ندارد.»

حفیظ، باشنده کابل، می‌گوید: « فقیرها و مسکین‌ها باید از شان دیدن صورت بگیرد کمک شود همرای شان دیگر ما خوش هستیم.»

فرهاد ابرار، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: « مشکلات کار است و همین که دختران ما را اجازه بدهند به مکتب همین مکتب را بازگشایی کنند هیچ کدام مشکل نیست.»

امریکا پس از بیست سال حضور نظامی در افغانستان در نهم سنبله سال پار (در چنین روزی) افغانستان را ترک کرد و به حضور نظامی‌اش در این کشور پایان داد.

گشت‌زنی کاروان‌های نیروهای ا.ا در جاده‌های پایتخت

امریکا پس از بیست سال حضور نظامی در افغانستان در نهم سنبله سال پار (در چنین روزی) افغانستان را ترک کرد و به حضور نظامی‌اش در این کشور پایان داد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با فرا رسیدن ۹ سنبله، روز خروج نیروهای امریکا از افغانستان، جاده‌های پایتخت گواه گشت‌زنی کاروان‌های نیروهای امارت اسلامی بود.

شماری از نیروهای امارت اسلامی با شادمانی از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، می‌گویند که افغانستان پس از سال‌ها دوباره به آزادی رسیده است.
                                                                                                                                                                                               
اما شماری دیگری از نیروهای امارت اسلامی از این روز به گونه‌ی تشریفاتی و با راه‌اندازی برنامه‌های ویژه تجلیل کردند.

حمد الله، یک نیروی امارت اسلامی، گفت: «در یک سال خو در یک خانه هم نظام درست نمی‌شود، این خو بسته یک ملک است و انشا الله امید داریم که خداوند تجارت و کاروبار و اقتصاد همه چیز را درست کند.»

 همزمان، شماری از پایتخت‌نشینان می‌گویند که هرچند امنیت در یک سال گذشته به گونه نسبی در کشور تامین شده است؛ اما چالش‌های اقتصادی چند برابر شده است.

پایتخت‌نشینان می‌افزاید که به چالش‌های مردم باید رسیدگی شود و زمینه کار فراهم گردد.

عبدالغفار، باشنده کابل، گفت: «امارت اسلامی اوضاع اقتصادی را کنترول کند انشاالله که افغانستان هیچ مشکلی ندارد.»

حفیظ، باشنده کابل، می‌گوید: « فقیرها و مسکین‌ها باید از شان دیدن صورت بگیرد کمک شود همرای شان دیگر ما خوش هستیم.»

فرهاد ابرار، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: « مشکلات کار است و همین که دختران ما را اجازه بدهند به مکتب همین مکتب را بازگشایی کنند هیچ کدام مشکل نیست.»

امریکا پس از بیست سال حضور نظامی در افغانستان در نهم سنبله سال پار (در چنین روزی) افغانستان را ترک کرد و به حضور نظامی‌اش در این کشور پایان داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره