Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مراسم‌های تجلیل از ۹ سنبله در ولایت‌ها

از نهم سنبله، نخستین سال‌روز خروج آخرین سرباز امریکایی از افغانستان در برخی از ولایت‌های کشور نیز تجلیل شد.

شماری از مسوولان امارت اسلامی، برخی از سیاست‌گران و رهبران پیشین را متهم به زمینه‌سازی برای آمدن نیروهای امریکایی به افغانستان می‌کنند.
                                                                      
در مراسمی که در ولایت بدخشان برگزار شده بود، معاون والی بدخشان برخی از سیاسیون و رهبران پیشین جهادی را متهم به زمینه‌سازی برای آمدن نیروهای امریکایی به افغانستان می‌کند.

مولوی نثار احمد، معاون والی بدخشان، گفت: «چی می‌شد که جنگ به امریکا می‌رفت، چی می‌شد که جنگ در افغانستان نمی‌شد، اینها دشمنان خدا را وادار ساختند و به افغانستان آوردند.»

در ولایت پروان نیز برنامه‌یی به همین منظور برگزار شده بود.

عبیدالله امین‌زاده، والی پروان، گفت: «تا زمانیکه امارت اسلامی خواسته‌های امریکایی‌ها را قبول نکند، هیچ وقت با ما تعامل نمی‌کنند.»

شبیر احمد عثمانی، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست، می‌گوید: «هرگز مطابق فکر دیگران کار نخواهیم کرد.»

باز محمد سروری، رییس اطلاعات و فرهنگ بادغیس، در چنین محفلی گفت: «کسانیکه از افغانستان بر آمدند، نیاز است دوباره به کشور برگردند و مصدر خدمت به مردم شوند.»

در همین حال، مسوولان امارت اسلامی در برخی از ولایت‌های کشور از کشورهای جهان می‌خواهند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند.

مولوی نجیب الله، والی نیمروز، می‌گوید: «بم های کلان بالای مردم افغانستان اثر نکرد، دیگر فشار های اقتصادی نیز اثری نخواهد داشت.»

مولوی حبیب الله آغا، رییس شورای علمای کندهار، می‌گوید: «خدمت ملت و عوام را بکنیم مردم عام را آزار ندهیم.»

عزیز الله عمر، فرمانده امنیه پولیس پروان، گفته است: «از مجاهدین می‌خواهم که با مردم برخورد نیک کنند.»

در همین حال، شماری دیگر از شهروندان کشور با سر دادن شعارهای ضد پاکستان و امریکا، خواستار توقف حمله‌های هوایی امریکا در کشور شدند.

عبدالله، باشنده ننگرهار، گفت: «پهبادهای بی‌سرنشین که از پاکستان و یا دیگر جای‌ها می‌آید و در اینجا حمله می‌کنند، باید این حمله‌ها را متوقف کنند.»

محمد نصیر، باشنده ننگرهار، گفت: «این حمله‌های پهبادهای بی‌سرنشین را ما با شدیدترین الفاظ نکوهش می‌کنیم.»

با گذشت بیش از یک سال از خروج نیروهای امریکایی از کشور، هنوز تحریم‌های جهانی بر افغانستان پا برجا استند و نیز هیچ کشوری حکومت کنونی در افغانستان را به رسمیت نشناخته است.

مراسم‌های تجلیل از ۹ سنبله در ولایت‌ها

با گذشت بیش از یک سال از خروج نیروهای امریکایی از کشور، هنوز تحریم‌های جهانی بر افغانستان پا برجا استند و نیز هیچ کشوری حکومت کنونی در افغانستان را به رسمیت نشناخته است.

Thumbnail

از نهم سنبله، نخستین سال‌روز خروج آخرین سرباز امریکایی از افغانستان در برخی از ولایت‌های کشور نیز تجلیل شد.

شماری از مسوولان امارت اسلامی، برخی از سیاست‌گران و رهبران پیشین را متهم به زمینه‌سازی برای آمدن نیروهای امریکایی به افغانستان می‌کنند.
                                                                      
در مراسمی که در ولایت بدخشان برگزار شده بود، معاون والی بدخشان برخی از سیاسیون و رهبران پیشین جهادی را متهم به زمینه‌سازی برای آمدن نیروهای امریکایی به افغانستان می‌کند.

مولوی نثار احمد، معاون والی بدخشان، گفت: «چی می‌شد که جنگ به امریکا می‌رفت، چی می‌شد که جنگ در افغانستان نمی‌شد، اینها دشمنان خدا را وادار ساختند و به افغانستان آوردند.»

در ولایت پروان نیز برنامه‌یی به همین منظور برگزار شده بود.

عبیدالله امین‌زاده، والی پروان، گفت: «تا زمانیکه امارت اسلامی خواسته‌های امریکایی‌ها را قبول نکند، هیچ وقت با ما تعامل نمی‌کنند.»

شبیر احمد عثمانی، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست، می‌گوید: «هرگز مطابق فکر دیگران کار نخواهیم کرد.»

باز محمد سروری، رییس اطلاعات و فرهنگ بادغیس، در چنین محفلی گفت: «کسانیکه از افغانستان بر آمدند، نیاز است دوباره به کشور برگردند و مصدر خدمت به مردم شوند.»

در همین حال، مسوولان امارت اسلامی در برخی از ولایت‌های کشور از کشورهای جهان می‌خواهند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند.

مولوی نجیب الله، والی نیمروز، می‌گوید: «بم های کلان بالای مردم افغانستان اثر نکرد، دیگر فشار های اقتصادی نیز اثری نخواهد داشت.»

مولوی حبیب الله آغا، رییس شورای علمای کندهار، می‌گوید: «خدمت ملت و عوام را بکنیم مردم عام را آزار ندهیم.»

عزیز الله عمر، فرمانده امنیه پولیس پروان، گفته است: «از مجاهدین می‌خواهم که با مردم برخورد نیک کنند.»

در همین حال، شماری دیگر از شهروندان کشور با سر دادن شعارهای ضد پاکستان و امریکا، خواستار توقف حمله‌های هوایی امریکا در کشور شدند.

عبدالله، باشنده ننگرهار، گفت: «پهبادهای بی‌سرنشین که از پاکستان و یا دیگر جای‌ها می‌آید و در اینجا حمله می‌کنند، باید این حمله‌ها را متوقف کنند.»

محمد نصیر، باشنده ننگرهار، گفت: «این حمله‌های پهبادهای بی‌سرنشین را ما با شدیدترین الفاظ نکوهش می‌کنیم.»

با گذشت بیش از یک سال از خروج نیروهای امریکایی از کشور، هنوز تحریم‌های جهانی بر افغانستان پا برجا استند و نیز هیچ کشوری حکومت کنونی در افغانستان را به رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره