Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اسلام‌آباد محصول سبزی‌های افغانستان را معاف خواهد کرد

بارنده‌گی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های پسین نه تنها فرآورده‌های کشاورزی در افغانستان را آسیب رسانده است بل فرآورده‌های کشاورزی پاکستان را نیز زیانمند ساخته است.

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که اسلام‌آباد محصول برخی از سبزی‌های افغانستان را معاف خواهد کرد.

نقیب‌الله صافی، رییس اتاق مشترک افغانستان-پاکستان، گفت: «مصرف سبزی در پاکستان زیاد است جمعیتش زیاد است به همین خاطر حکومت پاکستان می‌خواهد سبزی‌های که در آینده نیاز شان است محصول آن را معاف کند.»

اما اتاق زراعت و مالداری معاف کردن محصول برخی از سبزی‌ها را از سوی پاکستان به سود افغانستان نمی‌داند و تاکید دارد که باید محصول میوه تازه افغانستان کاهش یابد. 

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «منافع پاکستان هشتاد درصد است به خاطریکه پاکستان پیاز و رومی ندارد یک بوجی پیاز در پاکستان بیست و پنج تا سی هزار کلدار به فروش می‌رسد

تعرفه گمرکی سیب را چرا افزایش دادند باید تعرفه سیب را نیز کم کنند تعرفه گمرکی سیب پنجاه هزار بود او را یک‌صدو شانزده هزار ساختند چون به سیب نیاز ندارند.»

در همین حال، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که سیلاب‌های پسین بیشترین آسیب را به کشاورزان وارد کرده و فرآورده‌های کشاورزی کشور را نابود کرده است. 

مقام‌های این وزارت می‌گویند که بازارهای افغانستان نیز نیاز به فرآورده‌های کشاورزی دارد.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «۳۰۰ هزار زمین زراعتی، ۱۵۰ هزار درخت تخریب و ۲۴۰۰ گوسفند و بز، ۶ هزار حیوانات متفرق تلف شده است و شماری از جوی‌های کانال‌ها نیز تخریب شده است.»

پیش از این اتاق زراعت و مالداری گفته است که سیلاب‌ها و بارنده‌گی‌های شدید بیش از یک‌صدهزار جریب زمین کشاورزی را آسیب رسانده است.

اسلام‌آباد محصول سبزی‌های افغانستان را معاف خواهد کرد

پیش از این اتاق زراعت و مالداری گفته است که سیلاب‌ها و بارنده‌گی‌های شدید بیش از یک‌صدهزار جریب زمین کشاورزی را آسیب رسانده است.

Thumbnail

بارنده‌گی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های پسین نه تنها فرآورده‌های کشاورزی در افغانستان را آسیب رسانده است بل فرآورده‌های کشاورزی پاکستان را نیز زیانمند ساخته است.

اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید که اسلام‌آباد محصول برخی از سبزی‌های افغانستان را معاف خواهد کرد.

نقیب‌الله صافی، رییس اتاق مشترک افغانستان-پاکستان، گفت: «مصرف سبزی در پاکستان زیاد است جمعیتش زیاد است به همین خاطر حکومت پاکستان می‌خواهد سبزی‌های که در آینده نیاز شان است محصول آن را معاف کند.»

اما اتاق زراعت و مالداری معاف کردن محصول برخی از سبزی‌ها را از سوی پاکستان به سود افغانستان نمی‌داند و تاکید دارد که باید محصول میوه تازه افغانستان کاهش یابد. 

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «منافع پاکستان هشتاد درصد است به خاطریکه پاکستان پیاز و رومی ندارد یک بوجی پیاز در پاکستان بیست و پنج تا سی هزار کلدار به فروش می‌رسد

تعرفه گمرکی سیب را چرا افزایش دادند باید تعرفه سیب را نیز کم کنند تعرفه گمرکی سیب پنجاه هزار بود او را یک‌صدو شانزده هزار ساختند چون به سیب نیاز ندارند.»

در همین حال، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که سیلاب‌های پسین بیشترین آسیب را به کشاورزان وارد کرده و فرآورده‌های کشاورزی کشور را نابود کرده است. 

مقام‌های این وزارت می‌گویند که بازارهای افغانستان نیز نیاز به فرآورده‌های کشاورزی دارد.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «۳۰۰ هزار زمین زراعتی، ۱۵۰ هزار درخت تخریب و ۲۴۰۰ گوسفند و بز، ۶ هزار حیوانات متفرق تلف شده است و شماری از جوی‌های کانال‌ها نیز تخریب شده است.»

پیش از این اتاق زراعت و مالداری گفته است که سیلاب‌ها و بارنده‌گی‌های شدید بیش از یک‌صدهزار جریب زمین کشاورزی را آسیب رسانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره