Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برخورد خشن مرزبانان و نیروهای نظامی ترکیه و ایران با پناهجویان افغان

سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه اش می‌گوید که نیروهای مرزی ایران و ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهندگان افغان، دست به خشونت می‌زنند و بر کودکان، زنان و مردان گلوله باری می‌کنند.

یک پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور جنوب آسیا می‌افزاید که ایران و ترکیه پناهجویان را در کنار آزار و اذیت به گونه اجباری اخراج می‌کنند.

زمان سلطانی، پژوهشگر جنوب آسیا٬ سازمان عفو بین الملل، گفت: «برای جلوگیری از ورود مهاجرین بیشتر و یا کسانی که از ترس جان خود افغانستان را ترک می‌کنند، نیروهای امنیتی و یا مرزبانان دو کشور بالای آنها فیر می‌کنند، این فیرها مخصوصا در مرز ایران باعث زخمی شدن و یا مرگ مهاجرین و یا کسانی که طرف ایران می‌رفتند شده است.»

از سویی هم، شماری از پناهجویانی که تازه از ایران و ترکیه به کشور اخراج شده اند می‌گویند که برخورد  مرزبانان و نیروهای نظامی ترکیه و ایران با پناهجویان خشن است و در برخی از حالت‌ها سبب قتل پناهجویان می‌شود.

شایق شجاعی، مهاجر، گفت: «پولیس‌های مرزی رویه خوب نمی‌کنند، اولا ده روز در راه ایران ماندیم، پولیس‌های ایران فامیل‌ها را لت و کوب می‌کردند، بسیار رویه غیر انسانی می‌کردند.»

محب الله، مهاجر، گفت: «در جریان راه با مشکلات زیادی رو به رو شدیم.»

سازمان جهانی مهاجرت به تازه‌گی گزارش داده است که ترکیه در شش ماه گذشته بیش از هژده هزار پناهجو را از این کشور اخراج کرده است.

برخی از پناهجویان می‌گویند که به علت مشکلات اقتصادی و امنیتی به ایران می‌روند اما در این کشور نیز با مشکلات زیاد روبرو می‌شوند.

برخورد خشن مرزبانان و نیروهای نظامی ترکیه و ایران با پناهجویان افغان

سازمان جهانی مهاجرت به تازه‌گی گزارش داده است که ترکیه در شش ماه گذشته بیش از هژده هزار پناهجو را از این کشور اخراج کرده است.

تصویر بندانگشتی

سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه اش می‌گوید که نیروهای مرزی ایران و ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهندگان افغان، دست به خشونت می‌زنند و بر کودکان، زنان و مردان گلوله باری می‌کنند.

یک پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور جنوب آسیا می‌افزاید که ایران و ترکیه پناهجویان را در کنار آزار و اذیت به گونه اجباری اخراج می‌کنند.

زمان سلطانی، پژوهشگر جنوب آسیا٬ سازمان عفو بین الملل، گفت: «برای جلوگیری از ورود مهاجرین بیشتر و یا کسانی که از ترس جان خود افغانستان را ترک می‌کنند، نیروهای امنیتی و یا مرزبانان دو کشور بالای آنها فیر می‌کنند، این فیرها مخصوصا در مرز ایران باعث زخمی شدن و یا مرگ مهاجرین و یا کسانی که طرف ایران می‌رفتند شده است.»

از سویی هم، شماری از پناهجویانی که تازه از ایران و ترکیه به کشور اخراج شده اند می‌گویند که برخورد  مرزبانان و نیروهای نظامی ترکیه و ایران با پناهجویان خشن است و در برخی از حالت‌ها سبب قتل پناهجویان می‌شود.

شایق شجاعی، مهاجر، گفت: «پولیس‌های مرزی رویه خوب نمی‌کنند، اولا ده روز در راه ایران ماندیم، پولیس‌های ایران فامیل‌ها را لت و کوب می‌کردند، بسیار رویه غیر انسانی می‌کردند.»

محب الله، مهاجر، گفت: «در جریان راه با مشکلات زیادی رو به رو شدیم.»

سازمان جهانی مهاجرت به تازه‌گی گزارش داده است که ترکیه در شش ماه گذشته بیش از هژده هزار پناهجو را از این کشور اخراج کرده است.

برخی از پناهجویان می‌گویند که به علت مشکلات اقتصادی و امنیتی به ایران می‌روند اما در این کشور نیز با مشکلات زیاد روبرو می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره