Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متقی: مسایل حقوق بشری باید از مسایل سیاسی جدا باشد

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه در نشست گردآوری کمک‌ها به مناسبت رویدادهای طبیعی پسین در افغانستان از تمامی کشورهای کمک کننده و نهادهای مدد رسان می‌خواهد که مسایل حقوق بشری را با مسایل سیاسی پیوند ندهند و کمک‌های شان را به افغانستان ادامه دهند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه گفت: «هر موضوعی که، هر اقدامی که کمک‌های بشری را متاثر می‌کند و سر اقتصاد تاثیر منفی داشته باشد که باز هم مردم متاثر می‌شود آن باید از مسایل سیاسی جدا باشد و مسایل بشری در همه کشورها، در تمام جهان ما خواستار همین استیم ک جدا از مسایل سیاسی باشد.»

آقای متقی می‌افزاید که امارت اسلامی برای بازمانده‌گان و زخمیان زمین‌لرزه‌های اخیر ۱۶۰ میلیون افغانی پول نقد توزیع شده است.

از سویی هم، سازمان ملل متحد می‌گوید که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان نیاز است تا در بخش زیر بناهای این کشور سرمایه‌گذاری شود.

رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که در شش ماه نخست سال روان میلادی برای نزدیک به ۲۲ میلیون تن در افغانستان کمک‌های خوراکی و غیر خوراکی فراهم کرده اند.

آقای الاکبروف گفت: «ما بیش از یک میلیارد دالر پول نقد را  در فراهم سازی کمک‌های بشری از آغاز سال جاری هزینه کرده ایم که به پشتیبانی حمایت کننده‌گان ما بوده و همچنان کمک‌های نقدی نیز داشته ایم.»

نماینده برنامه جهانی غذا گفت: «ما با جامعه کمک کننده‌گان بشری همانند اوچا کار می‌کنیم و به بیش از ۶۰ هزار تن که نیاز فوری به غذا داشتند، رسیده‌گی کردیم.»

نماینده اتحادیه اروپا گفت: «اتحادیه اروپا که شامل ۲۷ کشور می‌باشد، در سپتمبر سال گذشته تصمیم گرفت تا کمک‌های خود به افغانستان را افزایش و ادامه دهد.»

نماینده صندوق حمایت از کودکان گفت: «زمانیکه فاجعه رخ می‌دهد، زنان و کودکان در جامعه بسیار آسیب پذیر استند. توجه یونیسف بر زنان و کودکان بوده و ما در این کشور از دیر زمان بوده ایم و با همکاران مان در سراسر کشور مشترکا کار می‌کنیم.»

همزمان با این، اعضای کابینه امارت اسلامی از جامعه جهانی می‌خواهند که به بخش‌های صحت، کشاورزی و مهاجرین در افغانستان کمک کنند.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه گفت: «برعلاوه جان باخته‌گان و زخمیان سیلاب‌های اخیر، تاثیرات سیلاب‌ها بزرگ بوده و سکتور صحی را نیز متضرر ساخته است.»

در همین حال، نماینده‌گان شماری از کشورها در کابل اطمینان داده اند که کمک‌های شان را به آسیب دیده‌گان سیلاب‌های پسین ادامه خواهند داد.

نیکلی سژنف، نماینده سفارت روسیه گفت: «از آغاز سال جاری میلادی، کشور ما به افغانستان تخمیناً ۵۷ تن کمک بشردوستانه رسیده است.» 

اسد عباس، نماینده سفارت پاکستان گفت: «ما ۳۵ محموله از کمک‌ها را به آسیب دیده‌گان زمین لرزه و سیلاب زده‌گان ارسال کردیم.»

بربنیاد آمارهای وزارت خارجه، در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در بیش از بیست ولایت، ۲۰۰ تن جان باختند و ۳۰۰ تن دیگر زخم برداشته اند. آمارهای وزارت دولت در امور حوادث نشاد می‌دهد که در این رویدادها دوازده هزار خانه و هزاران جریب زمین‌ کشاورزی ویران شده اند.

متقی: مسایل حقوق بشری باید از مسایل سیاسی جدا باشد

همزمان با این، اعضای کابینه امارت اسلامی از جامعه جهانی می‌خواهند که به بخش‌های صحت، کشاورزی و مهاجرین در افغانستان کمک کنند.

تصویر بندانگشتی

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه در نشست گردآوری کمک‌ها به مناسبت رویدادهای طبیعی پسین در افغانستان از تمامی کشورهای کمک کننده و نهادهای مدد رسان می‌خواهد که مسایل حقوق بشری را با مسایل سیاسی پیوند ندهند و کمک‌های شان را به افغانستان ادامه دهند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه گفت: «هر موضوعی که، هر اقدامی که کمک‌های بشری را متاثر می‌کند و سر اقتصاد تاثیر منفی داشته باشد که باز هم مردم متاثر می‌شود آن باید از مسایل سیاسی جدا باشد و مسایل بشری در همه کشورها، در تمام جهان ما خواستار همین استیم ک جدا از مسایل سیاسی باشد.»

آقای متقی می‌افزاید که امارت اسلامی برای بازمانده‌گان و زخمیان زمین‌لرزه‌های اخیر ۱۶۰ میلیون افغانی پول نقد توزیع شده است.

از سویی هم، سازمان ملل متحد می‌گوید که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان نیاز است تا در بخش زیر بناهای این کشور سرمایه‌گذاری شود.

رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که در شش ماه نخست سال روان میلادی برای نزدیک به ۲۲ میلیون تن در افغانستان کمک‌های خوراکی و غیر خوراکی فراهم کرده اند.

آقای الاکبروف گفت: «ما بیش از یک میلیارد دالر پول نقد را  در فراهم سازی کمک‌های بشری از آغاز سال جاری هزینه کرده ایم که به پشتیبانی حمایت کننده‌گان ما بوده و همچنان کمک‌های نقدی نیز داشته ایم.»

نماینده برنامه جهانی غذا گفت: «ما با جامعه کمک کننده‌گان بشری همانند اوچا کار می‌کنیم و به بیش از ۶۰ هزار تن که نیاز فوری به غذا داشتند، رسیده‌گی کردیم.»

نماینده اتحادیه اروپا گفت: «اتحادیه اروپا که شامل ۲۷ کشور می‌باشد، در سپتمبر سال گذشته تصمیم گرفت تا کمک‌های خود به افغانستان را افزایش و ادامه دهد.»

نماینده صندوق حمایت از کودکان گفت: «زمانیکه فاجعه رخ می‌دهد، زنان و کودکان در جامعه بسیار آسیب پذیر استند. توجه یونیسف بر زنان و کودکان بوده و ما در این کشور از دیر زمان بوده ایم و با همکاران مان در سراسر کشور مشترکا کار می‌کنیم.»

همزمان با این، اعضای کابینه امارت اسلامی از جامعه جهانی می‌خواهند که به بخش‌های صحت، کشاورزی و مهاجرین در افغانستان کمک کنند.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه گفت: «برعلاوه جان باخته‌گان و زخمیان سیلاب‌های اخیر، تاثیرات سیلاب‌ها بزرگ بوده و سکتور صحی را نیز متضرر ساخته است.»

در همین حال، نماینده‌گان شماری از کشورها در کابل اطمینان داده اند که کمک‌های شان را به آسیب دیده‌گان سیلاب‌های پسین ادامه خواهند داد.

نیکلی سژنف، نماینده سفارت روسیه گفت: «از آغاز سال جاری میلادی، کشور ما به افغانستان تخمیناً ۵۷ تن کمک بشردوستانه رسیده است.» 

اسد عباس، نماینده سفارت پاکستان گفت: «ما ۳۵ محموله از کمک‌ها را به آسیب دیده‌گان زمین لرزه و سیلاب زده‌گان ارسال کردیم.»

بربنیاد آمارهای وزارت خارجه، در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در بیش از بیست ولایت، ۲۰۰ تن جان باختند و ۳۰۰ تن دیگر زخم برداشته اند. آمارهای وزارت دولت در امور حوادث نشاد می‌دهد که در این رویدادها دوازده هزار خانه و هزاران جریب زمین‌ کشاورزی ویران شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره