Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خلیل‌زاد: واشنگتن و امارت اسلامی توافق نشست دوحه را پی‌گیری کنند

زلمی خلیل‌زاد، فرستاده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز از ایالات متحده امریکا و امارت اسلامی می‌خواهد که توافق نشست دوحه را پی‌گیری کنند. 

او به این باور است که یگانه راه برای بهبود روابط با افغانستان عملی ساختن کامل توافق‌نامه دوحه است.

نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان می‌افزاید که حکومت سرپرست برای تعامل با جامعه جهانی، مسایلی چون بسته ماندن مکتب‌های دختران را بازنگری کند.

زلمی خیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، گفت: «امریکا و طالب بشینند سر ام موضوعات که در موافقت‌نامه دوحه موجود داشت و عملی نشده مثلا در آمدن یک حکومت به اساس یک مذاکره باید بحث‌ها صورت گیرد.

نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان در این گفت‌وگو از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهد که از بهر تعامل با جامعه جهانی و به دست آوردن مشروعیت باید در تصمیم‌های پسین شان از جمله بسته ماندن مکتب‌های دختران و به میان آمدن حکومت همه‌شمول تجدید نظر کند.
 
زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، گفت: «طالب چون می‌خواهد که یک حکومت مشروع باشد جز جامعه جهانی باشد و یک افغانستان قوی و استوار ساخته شود باید یک تجدید نظر کنند نه از خاطر دنیا بل که از خاطر مردم افغانستان.

زلمی خلیل‌زاد بار دیگر امارت اسلامی را به نقض توافق‌نامه دوحه متهم می‌سازد و می‌گوید که مطمئن است که ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل در حمله هواپیمای بی‌سرنشین امریکایی کشته شد‌، رویدادی که تا کنون امارت اسلامی آن را تایید نکرده است.

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، گفت: «من مطمئن هستم که این کار شده و طالب‌ها هم از این خبر استند و می‌دانند، آنان یک مشکل دارند که این را چه گونه توضیح بدهند چون که در مخالفت با موافقت‌نامه دوحه است.

آقای خلیل‌زاد در این گفت‌وگو، یکی از علت‌های اوضاع کنونی در کشور  را ترک افغانستان از سوی محمد اشرف غنی می‌داند و می‌افزاید که امارت اسلامی این  فرصت را از دست ندهد و برای یک افغانستان مترقی و با ثبات کار کنند.

خلیل‌زاد: واشنگتن و امارت اسلامی توافق نشست دوحه را پی‌گیری کنند

نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان می‌افزاید که حکومت سرپرست برای تعامل با جامعه جهانی، مسایلی چون بسته ماندن مکتب‌های دختران را بازنگری کند.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد، فرستاده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز از ایالات متحده امریکا و امارت اسلامی می‌خواهد که توافق نشست دوحه را پی‌گیری کنند. 

او به این باور است که یگانه راه برای بهبود روابط با افغانستان عملی ساختن کامل توافق‌نامه دوحه است.

نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان می‌افزاید که حکومت سرپرست برای تعامل با جامعه جهانی، مسایلی چون بسته ماندن مکتب‌های دختران را بازنگری کند.

زلمی خیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، گفت: «امریکا و طالب بشینند سر ام موضوعات که در موافقت‌نامه دوحه موجود داشت و عملی نشده مثلا در آمدن یک حکومت به اساس یک مذاکره باید بحث‌ها صورت گیرد.

نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان در این گفت‌وگو از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهد که از بهر تعامل با جامعه جهانی و به دست آوردن مشروعیت باید در تصمیم‌های پسین شان از جمله بسته ماندن مکتب‌های دختران و به میان آمدن حکومت همه‌شمول تجدید نظر کند.
 
زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، گفت: «طالب چون می‌خواهد که یک حکومت مشروع باشد جز جامعه جهانی باشد و یک افغانستان قوی و استوار ساخته شود باید یک تجدید نظر کنند نه از خاطر دنیا بل که از خاطر مردم افغانستان.

زلمی خلیل‌زاد بار دیگر امارت اسلامی را به نقض توافق‌نامه دوحه متهم می‌سازد و می‌گوید که مطمئن است که ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل در حمله هواپیمای بی‌سرنشین امریکایی کشته شد‌، رویدادی که تا کنون امارت اسلامی آن را تایید نکرده است.

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، گفت: «من مطمئن هستم که این کار شده و طالب‌ها هم از این خبر استند و می‌دانند، آنان یک مشکل دارند که این را چه گونه توضیح بدهند چون که در مخالفت با موافقت‌نامه دوحه است.

آقای خلیل‌زاد در این گفت‌وگو، یکی از علت‌های اوضاع کنونی در کشور  را ترک افغانستان از سوی محمد اشرف غنی می‌داند و می‌افزاید که امارت اسلامی این  فرصت را از دست ندهد و برای یک افغانستان مترقی و با ثبات کار کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره