Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید گوترش بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، محروم ماندن دختران را از آموزش در افغانستان پذیرفتنی نمی‌داند.

آقای گوترش بار دیگر بر اهمیت آموزش دختران در افغانستان تأکید می‌ورزد و می‌گوید که تصمیم باز نشدن مکتب‌های دختران در افغانستان، به این کشور آسیب می‌زند.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در صفحه تویترش گفته است: «صنف‌های درسی هنوز هم به روی دختران بسته استند. این نقض غیرقابل توجیه حقوق برابر است که به تمام کشور آسیب می‌رساند، دختران وابسته به مکتب استند.»

همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که صبر آنان لبریز شده است و خواهان باز شدن بی‌درنگ مکتب‌های شان استند.

دانش‌آموزان می‌گویند که این بی‌سرنوشتی آنان را نسبت به آینده ناامید ساخته است.

فریما، دانش‌آموز، گفت: «با بسته ماندن هر روز مکتب‌ها، دختران از تحصیل باز می‌مانند و ما نگران آیندۀ خود استیم و از حکومت اسلامی می‌خواهیم که مکاتب مارا بروی ما باز کنند.»

آمنه که دانش‌آموز صنف هشتم است، می‌خواهد پزشک شود و به کشور خدمت کند؛ اما می‌گوید که شاید رویای پزشک شدن، برایش رویا باقی بماند.
آمنه به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی آدم به آیندۀ خود یک تصمیم خیلی مهم می‌گیرد و لحظۀ که طالبان میآید وقتیکه آرزوها با آمدن طالبان یکسان می‌شود، این خیلی به آدم دردناک است.»  

با آنکه بیش از یک سال از محروم ماندن دختران از آموزش می‌گذرد؛ اما امارت اسلامی همواره گفته است که در چارچوب شریعت اسلامی متعهد به آموزش دختران است.

تاکید گوترش بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان

همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که صبر آنان لبریز شده است و خواهان باز شدن بی‌درنگ مکتب‌های شان استند.

تصویر بندانگشتی

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، محروم ماندن دختران را از آموزش در افغانستان پذیرفتنی نمی‌داند.

آقای گوترش بار دیگر بر اهمیت آموزش دختران در افغانستان تأکید می‌ورزد و می‌گوید که تصمیم باز نشدن مکتب‌های دختران در افغانستان، به این کشور آسیب می‌زند.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در صفحه تویترش گفته است: «صنف‌های درسی هنوز هم به روی دختران بسته استند. این نقض غیرقابل توجیه حقوق برابر است که به تمام کشور آسیب می‌رساند، دختران وابسته به مکتب استند.»

همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که صبر آنان لبریز شده است و خواهان باز شدن بی‌درنگ مکتب‌های شان استند.

دانش‌آموزان می‌گویند که این بی‌سرنوشتی آنان را نسبت به آینده ناامید ساخته است.

فریما، دانش‌آموز، گفت: «با بسته ماندن هر روز مکتب‌ها، دختران از تحصیل باز می‌مانند و ما نگران آیندۀ خود استیم و از حکومت اسلامی می‌خواهیم که مکاتب مارا بروی ما باز کنند.»

آمنه که دانش‌آموز صنف هشتم است، می‌خواهد پزشک شود و به کشور خدمت کند؛ اما می‌گوید که شاید رویای پزشک شدن، برایش رویا باقی بماند.
آمنه به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی آدم به آیندۀ خود یک تصمیم خیلی مهم می‌گیرد و لحظۀ که طالبان میآید وقتیکه آرزوها با آمدن طالبان یکسان می‌شود، این خیلی به آدم دردناک است.»  

با آنکه بیش از یک سال از محروم ماندن دختران از آموزش می‌گذرد؛ اما امارت اسلامی همواره گفته است که در چارچوب شریعت اسلامی متعهد به آموزش دختران است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره