Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از بسته ماندن مکتب‌های دختران

نگاره حیدروا، پزشک و شهروند ازبیکستان که دو دهه است برای باشندگان ارزگان خدمات بهداشتی انجام می‌دهد‌، خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران در افغانستان شده است.

این پزشک ازبیکستانی می‌گوید که از بسته ماندن مکتب‌های دختران سخت اندوه‌گین است.

نگاره حیدروا، به طلوع‌نیوز، گفت: «مکتب‌های دختران باز شود، به پوهنتون اجازه داده شد ما خوش هستیم، لیکن در ارزگان تا صنف ششم دختران به مکتب می‌روند و از شش به بالا همه دختران در خانه‌های شان استند. نزد من صدها دختران میاید و برای شان حالت روانی پیش شده است.»

خانم حیدروا به این باور است که اگر مکتب‌های دختران بازگشایی نشوند، افغانستان سال‌ها به عقب خواهد رفت.

نگاره حیدروا افزود: «باور کنید من که سال‌های اول آمدم، هیچ داکتر زنانه و یا هم یک (ام دی / MD) زنانه وجود نداشت. بنابر این از رفتن مرد، رفتن دختر به مکتب خوب است.»

او افزون بر خدمات بهداشتی، برای ده‌ها دختر زمینه فراگیری آموزش‌های بهداشتی را نیز فراهم ساخته است.

از سوی دیگر، شماری از باشنده‌گان ارزگان از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌های دختران را باز کنند.

جاوید خپلواک، باشنده ارزگان، گفت: «اگر مکتب‌ها به همین شکل بسته بماند، ترس ما این است که خدای نخواسته یک بار دیگر ما مانند گذشته چنانچه نگاره می‌گوید، با مشکل روبه‌رو نشویم.»

رنگینه، دانش‌آموز صنف دهم، می‌گوید: «این یک حالت مایوس کننده است که مکتب‌ها بر روی دانش‌آموزان دختر بسته است.»

این پزشک ازبیکستانی در حالی خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران در افغانستان است که با گذشت بیش از یک سال تا کنون سرنوشت مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران روشن نیست.

پیش از این امارت اسلامی بارها گفته است که بازگشایی مکتب‌های دختران به تصمیم رهبر امارت اسلامی بسته‌گی دارد؛ اما هنوز روشن نیست که این تصمیم چه زمانی گرفته خواهد شد.

نگرانی‌ها از بسته ماندن مکتب‌های دختران

این پزشک ازبیکستانی افزون بر ارائه خدمات بهداشتی، برای ده‌ها دختر زمینه فراگیری آموزش‌های بهداشتی را نیز فراهم ساخته است.

تصویر بندانگشتی

نگاره حیدروا، پزشک و شهروند ازبیکستان که دو دهه است برای باشندگان ارزگان خدمات بهداشتی انجام می‌دهد‌، خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران در افغانستان شده است.

این پزشک ازبیکستانی می‌گوید که از بسته ماندن مکتب‌های دختران سخت اندوه‌گین است.

نگاره حیدروا، به طلوع‌نیوز، گفت: «مکتب‌های دختران باز شود، به پوهنتون اجازه داده شد ما خوش هستیم، لیکن در ارزگان تا صنف ششم دختران به مکتب می‌روند و از شش به بالا همه دختران در خانه‌های شان استند. نزد من صدها دختران میاید و برای شان حالت روانی پیش شده است.»

خانم حیدروا به این باور است که اگر مکتب‌های دختران بازگشایی نشوند، افغانستان سال‌ها به عقب خواهد رفت.

نگاره حیدروا افزود: «باور کنید من که سال‌های اول آمدم، هیچ داکتر زنانه و یا هم یک (ام دی / MD) زنانه وجود نداشت. بنابر این از رفتن مرد، رفتن دختر به مکتب خوب است.»

او افزون بر خدمات بهداشتی، برای ده‌ها دختر زمینه فراگیری آموزش‌های بهداشتی را نیز فراهم ساخته است.

از سوی دیگر، شماری از باشنده‌گان ارزگان از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌های دختران را باز کنند.

جاوید خپلواک، باشنده ارزگان، گفت: «اگر مکتب‌ها به همین شکل بسته بماند، ترس ما این است که خدای نخواسته یک بار دیگر ما مانند گذشته چنانچه نگاره می‌گوید، با مشکل روبه‌رو نشویم.»

رنگینه، دانش‌آموز صنف دهم، می‌گوید: «این یک حالت مایوس کننده است که مکتب‌ها بر روی دانش‌آموزان دختر بسته است.»

این پزشک ازبیکستانی در حالی خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران در افغانستان است که با گذشت بیش از یک سال تا کنون سرنوشت مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران روشن نیست.

پیش از این امارت اسلامی بارها گفته است که بازگشایی مکتب‌های دختران به تصمیم رهبر امارت اسلامی بسته‌گی دارد؛ اما هنوز روشن نیست که این تصمیم چه زمانی گرفته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره