Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد جوانان از نبود فرصت‌های کاری در کشور

برخی از جوانان دانش‌آموخته از آنچه که نبود زمینه‌های کار در کشور عنوان می‌کنند، انتقاد دارند.

بی‌کاری همواره مشکل بزرگ در برابر جوانان در کشور بوده است.

عبدالله ابراهیمی، افسر پولیس اکادمی حکومت پیشین است. او می‌گوید که به سطح کارشناسی ارشد از این اکادمی فارغ شده و با تلاش‌های بسیار موفق به پیدا کردن کار نشده است.

عبدالله ابراهیمی به طلوع‌نیوز گفت: «اگر زمینه کار مساعد شود، پس به مسلک خود برگردیم گپ واضح است ما در آن تعلیم کردیم، ما می‌توانیم در آن خدمت کنیم و در این بخش به مردم و هموطنان خدمت کنیم.»

حکمت الله سرنوشت مشابه با عبدالله دارد. او دانش‌آموخته تعلیم و تربیه است و می‌گوید که باید حکومت زمینه کار را برای جوانان دانش‌آموخته فراهم بسازد.

حکمت الله دانش، باشنده کابل، گفت: «از امارت اسلامی خواست من این است که به جوانان زمینه کار مساعد کنند و بخاطر زمینه کار مساعد کنند تا جوانان به کشورهای دیگر نروند.»

از سوی دیگر، معین وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که اکنون ۵۰ درصد مردم سرگرم کارهای دولتی و شخصی استند و برای کاهش میزان بی‌کاری تلاش‌ها جریان دارند.

مولوی مخدوم عبدالسلام سادات، معین وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «این نواری که امارت اسلامی به آنها تقدیم کردند، در روشنایی آن انشاالله زنده‌گی باسکون به افغان‌ها مساعد شوند و در آینده هم بخاطر کاهش سطح بیکاری طرح‌ها جور کردیم. انشاالله به تطبیق این طرح‌ها در افغانستان سطح بیکاری پایین می‌آید.»

پیش از این اداره توسعه‌یی سازمان ملل متحد در گزارشی از افزایش بی‌کاری در افغانستان نگرانی کرده و گفته بود که ۷۰۰ هزار شغل در یک سال گذشته در این کشور از بین رفته اند.

انتقاد جوانان از نبود فرصت‌های کاری در کشور

حکمت الله سرنوشت مشابه با عبدالله دارد. او دانش‌آموخته تعلیم و تربیه است و می‌گوید که باید حکومت زمینه کار را برای جوانان دانش‌آموخته فراهم بسازد.

تصویر بندانگشتی

برخی از جوانان دانش‌آموخته از آنچه که نبود زمینه‌های کار در کشور عنوان می‌کنند، انتقاد دارند.

بی‌کاری همواره مشکل بزرگ در برابر جوانان در کشور بوده است.

عبدالله ابراهیمی، افسر پولیس اکادمی حکومت پیشین است. او می‌گوید که به سطح کارشناسی ارشد از این اکادمی فارغ شده و با تلاش‌های بسیار موفق به پیدا کردن کار نشده است.

عبدالله ابراهیمی به طلوع‌نیوز گفت: «اگر زمینه کار مساعد شود، پس به مسلک خود برگردیم گپ واضح است ما در آن تعلیم کردیم، ما می‌توانیم در آن خدمت کنیم و در این بخش به مردم و هموطنان خدمت کنیم.»

حکمت الله سرنوشت مشابه با عبدالله دارد. او دانش‌آموخته تعلیم و تربیه است و می‌گوید که باید حکومت زمینه کار را برای جوانان دانش‌آموخته فراهم بسازد.

حکمت الله دانش، باشنده کابل، گفت: «از امارت اسلامی خواست من این است که به جوانان زمینه کار مساعد کنند و بخاطر زمینه کار مساعد کنند تا جوانان به کشورهای دیگر نروند.»

از سوی دیگر، معین وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که اکنون ۵۰ درصد مردم سرگرم کارهای دولتی و شخصی استند و برای کاهش میزان بی‌کاری تلاش‌ها جریان دارند.

مولوی مخدوم عبدالسلام سادات، معین وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «این نواری که امارت اسلامی به آنها تقدیم کردند، در روشنایی آن انشاالله زنده‌گی باسکون به افغان‌ها مساعد شوند و در آینده هم بخاطر کاهش سطح بیکاری طرح‌ها جور کردیم. انشاالله به تطبیق این طرح‌ها در افغانستان سطح بیکاری پایین می‌آید.»

پیش از این اداره توسعه‌یی سازمان ملل متحد در گزارشی از افزایش بی‌کاری در افغانستان نگرانی کرده و گفته بود که ۷۰۰ هزار شغل در یک سال گذشته در این کشور از بین رفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره