Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان و دانش‌آموزان در کندهار خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران استند

باشندگان ولایت کندهار می‌گویند که اگر دروازه‌ مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم باز نشوند، ممکن است این کار بر روند آموزشی صنف‌های ابتدایی دختران نیز اثر منفی بگذارد.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه مکتب‌های دختران را هرچه زودتر بازگشایی کند.

شمس کامران، باشنده کندهار، گفت: «آنها فکر می‌کنند که از این بیشتر دسترسی به مکتب نخواهد داده شد و این امر باعث مایوس شدن آنان می‌شود.»

نازنین، باشنده کندهار، می‌گوید: «اگر ما تا صنف ششم درس بخوانیم و از او بیشتر به درس خواندن اجازه داده نشود، بنابراین ما به کدام هدف به مکتب برویم.»

از سویی هم، مسوولان ریاست معارف کندهار در نشستی که به مناسبت آغاز سال آموزشی جدید برگزار شده بود، می‌گویند که برای بازگشایی مکتب‌های دختران آماده‌گی کامل دارند اما در این باره منتظر تصمیم رهبری استند.

 مولوی فخرالدین نقشبندی، سرپرست ریاست معارف کندهار، گفت: «اگر از سوی رهبر امارت اسلامی برای ما اجازه داده شود که صنف‌های بالاتر از صنف ششم را بازگشایی شوند، ما آماده‌گی کامل داریم.»

صدیق الله معصومی، عضو شورای اقتصادی کندهار، گفت: «بازگشایی دروازه‌های مکتب بر روی دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم آغاز پیشرفت کشور است.»

هرچند انتظار می‌رفت که با آغاز سال آموزشی جدید دروازه‌ مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم باز شوند؛ اما مانند ولایت‌های دیگر در کندهار نیز مکتب‌های دخترانه بسته مانده اند.

در همین حال، شماری از آموزگاران و دانش‌آموزان مکتب‌های دختران در کندهار می‌گویند که انتظار دارند تا امارت اسلامی به دانش‌آموزان صنف‌های متوسطه و لیسه اجازه آموزش بدهد. 

 بی بی روضیه، مدیر یک مکتب، گفت: «ما انتظار هستیم که امارت اسلامی چه وقت این مژده را برای ما خواهد داد که مکتب‌ها تا صنف دوازدهم بازگشایی شده است.»

مهناز، دانش‌آموز، گفت: «خواست من این است که مکتب‌های بالاتر از صنف ششم بازگشایی شوند.»

با آنکه بیش از یک سال از مسدود ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران می‌گذرد، هنوز روشن نیست چه زمانی این دختران به درس‌های شان باز می‌گردند.

باشنده‌گان و دانش‌آموزان در کندهار خواهان بازگشایی مکتب‌های دختران استند

با آنکه بیش از یک سال از مسدود ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران می‌گذرد، هنوز روشن نیست چه زمانی این دختران به درس‌های شان باز می‌گردند.

تصویر بندانگشتی

باشندگان ولایت کندهار می‌گویند که اگر دروازه‌ مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم باز نشوند، ممکن است این کار بر روند آموزشی صنف‌های ابتدایی دختران نیز اثر منفی بگذارد.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه مکتب‌های دختران را هرچه زودتر بازگشایی کند.

شمس کامران، باشنده کندهار، گفت: «آنها فکر می‌کنند که از این بیشتر دسترسی به مکتب نخواهد داده شد و این امر باعث مایوس شدن آنان می‌شود.»

نازنین، باشنده کندهار، می‌گوید: «اگر ما تا صنف ششم درس بخوانیم و از او بیشتر به درس خواندن اجازه داده نشود، بنابراین ما به کدام هدف به مکتب برویم.»

از سویی هم، مسوولان ریاست معارف کندهار در نشستی که به مناسبت آغاز سال آموزشی جدید برگزار شده بود، می‌گویند که برای بازگشایی مکتب‌های دختران آماده‌گی کامل دارند اما در این باره منتظر تصمیم رهبری استند.

 مولوی فخرالدین نقشبندی، سرپرست ریاست معارف کندهار، گفت: «اگر از سوی رهبر امارت اسلامی برای ما اجازه داده شود که صنف‌های بالاتر از صنف ششم را بازگشایی شوند، ما آماده‌گی کامل داریم.»

صدیق الله معصومی، عضو شورای اقتصادی کندهار، گفت: «بازگشایی دروازه‌های مکتب بر روی دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم آغاز پیشرفت کشور است.»

هرچند انتظار می‌رفت که با آغاز سال آموزشی جدید دروازه‌ مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم باز شوند؛ اما مانند ولایت‌های دیگر در کندهار نیز مکتب‌های دخترانه بسته مانده اند.

در همین حال، شماری از آموزگاران و دانش‌آموزان مکتب‌های دختران در کندهار می‌گویند که انتظار دارند تا امارت اسلامی به دانش‌آموزان صنف‌های متوسطه و لیسه اجازه آموزش بدهد. 

 بی بی روضیه، مدیر یک مکتب، گفت: «ما انتظار هستیم که امارت اسلامی چه وقت این مژده را برای ما خواهد داد که مکتب‌ها تا صنف دوازدهم بازگشایی شده است.»

مهناز، دانش‌آموز، گفت: «خواست من این است که مکتب‌های بالاتر از صنف ششم بازگشایی شوند.»

با آنکه بیش از یک سال از مسدود ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران می‌گذرد، هنوز روشن نیست چه زمانی این دختران به درس‌های شان باز می‌گردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره