Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیست و یکمین سالروز جان باختن احمدشاه مسعود

امروز برابر با بیست و یکمین سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی است. احمد شاه مسعود، ۲۱ سال پیش در یک انفجار در ولسوالی خواجه بها والدین تخار جان باخت.

حکومت پیشین افغانستان به احمد شاه مسعود لقب قهرمان ملی را داد و نیز هژدهم سنبله را رخصتی عمومی اعلام کرده بود.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت پیشین در پیام هایی از کارنامه‌های احمدشاه مسعود یاد کرده اند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، در این باره گفته است: «بیست و یکمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود را گرامی میدارم. قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود مجاهد نستوه و شخصیت وطندوست کشور بود که در نتیجهٔ دسیسهٔ بیگانه‌گان و بدست بیگانه‌گان به شهادت رسید، یاد و خاطرات این بزرگ مرد جهاد کشور در اذهان همهٔ مردم افغانستان جاودانه باقی خواهد ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد.»

احمدشاه مسعود، فرزند دگروال دوست محمد خان در روز ۱۱ ماه سنبله سال ۱۳۳۲ هجری خورشیدی در روستای جنگلک ولایت پنجشیر، زاده شد. مسعود، دوره کودکی‌اش را در زادگاهش در ولایت پنجشیر سپری کرد؛ اما به علت تغییر وظیفۀ پدرش، دوره مکتب را در هرات و سپس در کابل به پایان رسانید.

سید ظاهر، باشنده کابل، گفت: «آمر صاحب یک شخصیت ورزیده‌یی بود که شاید نظیر اش نبوده باشد.»

عبدالواسع، یکی دیگر از باشندگان کابل، می‌گوید: «او خودخواه نبود، مجاهدی بود که پیروزی را می‌خواست از هر ولایت همراه با او مجاهد بود.»احمدشاه مسعود، پس از آن دانشگاه را نیمه تمام گذاشت و در برابر ارتش سرخ شوروی پیشین به مبارزه پرداخت.

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه، گفت: «رهبر خردمند و دارای جهان بینی دقیق از اوضاع منطقه و جهان.»

هم‌زمان با ورود به دانشکدهٔ مهندسی دانشگاه پلی‌تخنیک کابل، در سال ۱۳۵۲ عضو نهضت اسلامی افغانستان شد و در تابستان سال ۱۳۵۴ فرماندهی نخستین قیام پنجشیر را در برابر حکومت وقت بر عهده گرفت.

بیست و یکمین سالروز جان باختن احمدشاه مسعود

حامد کرزی رییس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت پیشین در پیام هایی از کارنامه‌های احمدشاه مسعود یاد کرده اند.

تصویر بندانگشتی

امروز برابر با بیست و یکمین سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی است. احمد شاه مسعود، ۲۱ سال پیش در یک انفجار در ولسوالی خواجه بها والدین تخار جان باخت.

حکومت پیشین افغانستان به احمد شاه مسعود لقب قهرمان ملی را داد و نیز هژدهم سنبله را رخصتی عمومی اعلام کرده بود.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت پیشین در پیام هایی از کارنامه‌های احمدشاه مسعود یاد کرده اند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، در این باره گفته است: «بیست و یکمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود را گرامی میدارم. قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود مجاهد نستوه و شخصیت وطندوست کشور بود که در نتیجهٔ دسیسهٔ بیگانه‌گان و بدست بیگانه‌گان به شهادت رسید، یاد و خاطرات این بزرگ مرد جهاد کشور در اذهان همهٔ مردم افغانستان جاودانه باقی خواهد ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد.»

احمدشاه مسعود، فرزند دگروال دوست محمد خان در روز ۱۱ ماه سنبله سال ۱۳۳۲ هجری خورشیدی در روستای جنگلک ولایت پنجشیر، زاده شد. مسعود، دوره کودکی‌اش را در زادگاهش در ولایت پنجشیر سپری کرد؛ اما به علت تغییر وظیفۀ پدرش، دوره مکتب را در هرات و سپس در کابل به پایان رسانید.

سید ظاهر، باشنده کابل، گفت: «آمر صاحب یک شخصیت ورزیده‌یی بود که شاید نظیر اش نبوده باشد.»

عبدالواسع، یکی دیگر از باشندگان کابل، می‌گوید: «او خودخواه نبود، مجاهدی بود که پیروزی را می‌خواست از هر ولایت همراه با او مجاهد بود.»احمدشاه مسعود، پس از آن دانشگاه را نیمه تمام گذاشت و در برابر ارتش سرخ شوروی پیشین به مبارزه پرداخت.

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه، گفت: «رهبر خردمند و دارای جهان بینی دقیق از اوضاع منطقه و جهان.»

هم‌زمان با ورود به دانشکدهٔ مهندسی دانشگاه پلی‌تخنیک کابل، در سال ۱۳۵۲ عضو نهضت اسلامی افغانستان شد و در تابستان سال ۱۳۵۴ فرماندهی نخستین قیام پنجشیر را در برابر حکومت وقت بر عهده گرفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره