Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقال کالاهای بازرگانی از چین به افغانستان از طریق راه‌آهن

اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که در ماه جاری، روند انتقال کالاهای بازرگانی از چین به افغانستان از طریق راه‌آهن آغاز خواهد شد.

رییس اداره راه‌آهن افغانستان در سفرش به ازبیکستان می‌گوید که این اداره با یک شرکت چینی توافق کرده است تا کالاهای بازرگانی کشور را از راه قرقیزستان و ازبیکستان به افغانستان انتقال دهد.

بخت‌الرحمن شرافت، رییس اداره راه‌آهن افغانستان گفت: «با سه کشور به شمول شرکت شخصی به موافقت رسیدیم و جزئیات آن امروز بعد از ظهر روی آن بحث می‌شود و نهایی می‌شود.»

انتظار می‌رود شرکت چینی، ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کانتینر کالاهای بازرگانی را انتقال دهد و این مسیر برای برخی از بازرگانان جاگزین بندر کراچی شود.

از سویی هم، به گفته مسوولان اتاق صنایع و معادن، در بندر کراچی، هفته‌ها کالاهای بازرگانی افغانستان می‌مانند و انتقال مواد خام از چین به افغانستان از مسیر راه آهن هزینه‌ها را کاهش خواهد داد.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن گفت: «در کاهش انتقالات کالاهای تجارتی و صنعتی مواد خام ما هزینه‌های چشمگیری به وجود خواهد آمد. در حال حاضر از طریق بندر کراچی ازدحام که در این مسیر وجود دارد دیمرچ‌ها زمان زیاد را در بر می‌گیرد و این تاثیر بالای مصرف کننده‌ها ما در بازار داخلی خواهد گذاشت.»

در حال حاضر کالاهای بازرگانی افغانستان از چین، از راه بندر کراچی وارد کشور می‌شود. به گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این مسیر برای افغانستان پرهزینه است.

خانجان الکوزی، عضو هیات اداری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «یعنی این برای صادرات و واردات بسیار مفاد می‌کند تسهیل به وجود می‌آورد مصرف کم می‌شود.»

اکنون، بخش زیاد از کالاهای بازرگانی افغانستان از مسیر راه‌آهن حیرتان، آقینه و تورغندی وارد کشور می‌شوند و تلاش‌ها برای راه‌آهن خواف-هرات ادامه دارند تا این مسیر نیز به روی بازرگانان باز شود.

انتقال کالاهای بازرگانی از چین به افغانستان از طریق راه‌آهن

رییس اداره راه‌آهن افغانستان در سفرش به ازبیکستان می‌گوید که این ادراه  با یک شرکت چینی توافق کرده است تا کالاهای بازرگانی کشور را از راه قرقیزستان و ازبیکستان به افغانستان انتقال دهد.

Thumbnail

اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که در ماه جاری، روند انتقال کالاهای بازرگانی از چین به افغانستان از طریق راه‌آهن آغاز خواهد شد.

رییس اداره راه‌آهن افغانستان در سفرش به ازبیکستان می‌گوید که این اداره با یک شرکت چینی توافق کرده است تا کالاهای بازرگانی کشور را از راه قرقیزستان و ازبیکستان به افغانستان انتقال دهد.

بخت‌الرحمن شرافت، رییس اداره راه‌آهن افغانستان گفت: «با سه کشور به شمول شرکت شخصی به موافقت رسیدیم و جزئیات آن امروز بعد از ظهر روی آن بحث می‌شود و نهایی می‌شود.»

انتظار می‌رود شرکت چینی، ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کانتینر کالاهای بازرگانی را انتقال دهد و این مسیر برای برخی از بازرگانان جاگزین بندر کراچی شود.

از سویی هم، به گفته مسوولان اتاق صنایع و معادن، در بندر کراچی، هفته‌ها کالاهای بازرگانی افغانستان می‌مانند و انتقال مواد خام از چین به افغانستان از مسیر راه آهن هزینه‌ها را کاهش خواهد داد.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن گفت: «در کاهش انتقالات کالاهای تجارتی و صنعتی مواد خام ما هزینه‌های چشمگیری به وجود خواهد آمد. در حال حاضر از طریق بندر کراچی ازدحام که در این مسیر وجود دارد دیمرچ‌ها زمان زیاد را در بر می‌گیرد و این تاثیر بالای مصرف کننده‌ها ما در بازار داخلی خواهد گذاشت.»

در حال حاضر کالاهای بازرگانی افغانستان از چین، از راه بندر کراچی وارد کشور می‌شود. به گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این مسیر برای افغانستان پرهزینه است.

خانجان الکوزی، عضو هیات اداری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «یعنی این برای صادرات و واردات بسیار مفاد می‌کند تسهیل به وجود می‌آورد مصرف کم می‌شود.»

اکنون، بخش زیاد از کالاهای بازرگانی افغانستان از مسیر راه‌آهن حیرتان، آقینه و تورغندی وارد کشور می‌شوند و تلاش‌ها برای راه‌آهن خواف-هرات ادامه دارند تا این مسیر نیز به روی بازرگانان باز شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره