Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لت‌وکوب یک پولیس ترافیک از سوی نیروهای ا.ا در سمنگان

منابع امنیتی در ولایت سمنگان به طلوع‌نیوز تایید می‌کنند که روز جمعه یک پولیس ترافیک در شهر ایبک از سوی بسته‌گان یک راننده زرنج که در کندک این ولایت سرباز استند، لت و کوب شده است.

به گفته این منابع، این رویداد پس از آن رخ داده است که این سرباز پولیس ترافیک یک زرنج را به علت رعایت نکردن قوانین ترافیکی توقف می‌دهد و سپس بسته‌گان راننده این زرنج، این پولیس ترافیک را لت و کوب می‌کنند.

منابع می‌افزایند که پولیس یک تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.

گفته می‌شود که پولیس ترافیک سرش آسیبی جدی دیده است و برای درمان به شفاخانه منتقل شده است.

لت‌وکوب یک پولیس ترافیک از سوی نیروهای ا.ا در سمنگان

گفته می‌شود که پولیس ترافیک سرش آسیبی جدی دیده است و برای درمان به شفاخانه منتقل شده است.

تصویر بندانگشتی

منابع امنیتی در ولایت سمنگان به طلوع‌نیوز تایید می‌کنند که روز جمعه یک پولیس ترافیک در شهر ایبک از سوی بسته‌گان یک راننده زرنج که در کندک این ولایت سرباز استند، لت و کوب شده است.

به گفته این منابع، این رویداد پس از آن رخ داده است که این سرباز پولیس ترافیک یک زرنج را به علت رعایت نکردن قوانین ترافیکی توقف می‌دهد و سپس بسته‌گان راننده این زرنج، این پولیس ترافیک را لت و کوب می‌کنند.

منابع می‌افزایند که پولیس یک تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.

گفته می‌شود که پولیس ترافیک سرش آسیبی جدی دیده است و برای درمان به شفاخانه منتقل شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره