Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌پیمایی دختران در اعتراض به بسته شدن دوباره مکتب‌ها در پکتیا

برخی از دانش‌آموزان دختر در پکتیا بامداد امروز (شنبه) در اعتراض به بسته شدن دوباره‌ی مکتب‌های شان راه‌پیمایی کردند.

پنج مکتب در شهر گردیز، مرکز پکتیا، و ولسوالی سمکنی این ولایت هفته پیش از سوی رهبری این مکتب‌ها و مردم محل بازگشایی شده بودند که امروز بار دیگر به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده‌اند.

دانش‌آموزان دختر در پکتیا از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌های شان را باز کند.

پرویز خلیلی، استاد دانشگاه، در این باره گفت: «تعلیم حق طبیعی و شرعی دخترا است بیش از یک سال است که دروازه مکتب‌ها به روی دختران بسته است و طالبان در این بخش به تعهدات خود عمل نکردند و نسبت به سرنوشت دختران بی‌تفاوت استند.»

از سوی دیگر، شماری از دانش‌آموزان دختر در پایتخت نیز از بسته ماندن مکتب‌ها انتقاد می‌کنند و بار دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌های شان را بازگشایی کند.

مژده، دانش‌آموز صنف دوازدهم، گفت: «شوکه شدیم بخاطری که مکتب‌ها بسته است زمانی که مکتب‌ها بسته باشد و به دختران اجازه درس خواندن داده نشود ما نمی‌دانیم که از ما امتحان گرفته می‌شود یا نمی‌شود.»

لیمه، دانش‌آموز صنف دهم، چنین می‌گوید: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که مکتب‌ها را به روی دختران باز کند تا به درس‌های خود ادامه بدهند.»

در همین حال، رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق بشر و زنان در افغانستان، گفته است که با مقام‌های اندونزیایی در باره دسترسی به آموزش و فرصت‌های تحصیلی برای دختران و پسران افغانستان‌ گفت‌وگو کرده است.

خانم امیری در صفحه تویترش نوشته که به اندونیزیا رفته است.

رینا امیری گفته است: «افتخار دارم که با امام بزرگ و عالمان زن در جارکارتا دیدار داشتم و نیز افتخار دیدار با شماری از افغان‌های دانش‌آموخته را داشتم. گفت‌وگو در باره فرصت‌های تحصیلی بیشتر برای زنان و مردان افغان ادامه دارند.»

نجیب الله جامع، استاد دانشگاه، گفت: «رفتن دختران به مکاتب به پیشرفت افغانستان امیدواری می‌بخشد در باره مکاتب حکومت اطمینان می‌دهد که دختران تا صنف دوازدهم درس بخوانند.»

همزمان با این، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در صفحه تویترش نوشته است که سه میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم مانده اند.

راه‌پیمایی دختران در اعتراض به بسته شدن دوباره مکتب‌ها در پکتیا

رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان، گفته است که با مقام‌های اندونزیایی در باره آموزش و تحصیل دختران و پسران افغانستان‌ گفت‌وگو کرده است.

تصویر بندانگشتی

برخی از دانش‌آموزان دختر در پکتیا بامداد امروز (شنبه) در اعتراض به بسته شدن دوباره‌ی مکتب‌های شان راه‌پیمایی کردند.

پنج مکتب در شهر گردیز، مرکز پکتیا، و ولسوالی سمکنی این ولایت هفته پیش از سوی رهبری این مکتب‌ها و مردم محل بازگشایی شده بودند که امروز بار دیگر به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده‌اند.

دانش‌آموزان دختر در پکتیا از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌های شان را باز کند.

پرویز خلیلی، استاد دانشگاه، در این باره گفت: «تعلیم حق طبیعی و شرعی دخترا است بیش از یک سال است که دروازه مکتب‌ها به روی دختران بسته است و طالبان در این بخش به تعهدات خود عمل نکردند و نسبت به سرنوشت دختران بی‌تفاوت استند.»

از سوی دیگر، شماری از دانش‌آموزان دختر در پایتخت نیز از بسته ماندن مکتب‌ها انتقاد می‌کنند و بار دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌های شان را بازگشایی کند.

مژده، دانش‌آموز صنف دوازدهم، گفت: «شوکه شدیم بخاطری که مکتب‌ها بسته است زمانی که مکتب‌ها بسته باشد و به دختران اجازه درس خواندن داده نشود ما نمی‌دانیم که از ما امتحان گرفته می‌شود یا نمی‌شود.»

لیمه، دانش‌آموز صنف دهم، چنین می‌گوید: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که مکتب‌ها را به روی دختران باز کند تا به درس‌های خود ادامه بدهند.»

در همین حال، رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق بشر و زنان در افغانستان، گفته است که با مقام‌های اندونزیایی در باره دسترسی به آموزش و فرصت‌های تحصیلی برای دختران و پسران افغانستان‌ گفت‌وگو کرده است.

خانم امیری در صفحه تویترش نوشته که به اندونیزیا رفته است.

رینا امیری گفته است: «افتخار دارم که با امام بزرگ و عالمان زن در جارکارتا دیدار داشتم و نیز افتخار دیدار با شماری از افغان‌های دانش‌آموخته را داشتم. گفت‌وگو در باره فرصت‌های تحصیلی بیشتر برای زنان و مردان افغان ادامه دارند.»

نجیب الله جامع، استاد دانشگاه، گفت: «رفتن دختران به مکاتب به پیشرفت افغانستان امیدواری می‌بخشد در باره مکاتب حکومت اطمینان می‌دهد که دختران تا صنف دوازدهم درس بخوانند.»

همزمان با این، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در صفحه تویترش نوشته است که سه میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم مانده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره