Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اداره امور از ایجاد ۶ اداره جدید خبر داده است

مسوولان اداره امور در برنامه گزارش‌دهی از کارکردهای یک‌ساله این نهاد، می‌گویند که آنان هشت اداره را از بین برده اند و شش اداره تازه به میان آورده اند.

آنان می‌افزایند که این اقدام برای بهبود حکومت‌داری انجام شده است.

عبدالسلام حقانی، معاون مالی و اداری اداره امور می‌گوید که کارمندانی که در این تغییرات کارهای شان را از دست داده اند به زودی در نهادهای دیگر استخدام خواهند شد.

آقای حقانی در این نشست گفت: «اگر یک تعدادی از کارمندان بی‌سرنوشت شده اند و سرنوشت شان معلوم نباشد، در باره آنها در کابینه فیصله شده است که شهرت‌های آنان جمع‌آوری شود تا سرنوشت آنان را روشن بسازند.»

در همین حال، سیف الدین تایب، معاون پالیسی و نظارت این نهاد در باره سرپرستی کابینه می‌گوید که آنان در نخست برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور کار می‌کنند.

سیف الدین تایب در این نشست گفت: «کوشش دارند که امارت اسلامی موضوعات اقتصادی مردم را درست‌تر، یک پالیسی اقتصاد محور را اختیار کردند. اقتصاد امارت اسلامی برابر شود و سر پا ایستاده شود، در موضوع کابینه هم مقام رهبری امارت اسلامی تصمیم دارند کابینه دایمی را باز تشکیل می‌دهند.»

بر بنیاد گفته‌های مسوولان این اداره امور، فساد در بیش از یک سال پسین در نهادهای امارت اسلامی به ویژه گمرک‌ها کاهش چشمگیر داشته است.

اداره امور از ایجاد ۶ اداره جدید خبر داده است

سیف الدین تایب، معاون پالیسی و نظارت اداره امور در باره سرپرستی کابینه، می‌گوید که آنان در نخست برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور کار می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان اداره امور در برنامه گزارش‌دهی از کارکردهای یک‌ساله این نهاد، می‌گویند که آنان هشت اداره را از بین برده اند و شش اداره تازه به میان آورده اند.

آنان می‌افزایند که این اقدام برای بهبود حکومت‌داری انجام شده است.

عبدالسلام حقانی، معاون مالی و اداری اداره امور می‌گوید که کارمندانی که در این تغییرات کارهای شان را از دست داده اند به زودی در نهادهای دیگر استخدام خواهند شد.

آقای حقانی در این نشست گفت: «اگر یک تعدادی از کارمندان بی‌سرنوشت شده اند و سرنوشت شان معلوم نباشد، در باره آنها در کابینه فیصله شده است که شهرت‌های آنان جمع‌آوری شود تا سرنوشت آنان را روشن بسازند.»

در همین حال، سیف الدین تایب، معاون پالیسی و نظارت این نهاد در باره سرپرستی کابینه می‌گوید که آنان در نخست برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور کار می‌کنند.

سیف الدین تایب در این نشست گفت: «کوشش دارند که امارت اسلامی موضوعات اقتصادی مردم را درست‌تر، یک پالیسی اقتصاد محور را اختیار کردند. اقتصاد امارت اسلامی برابر شود و سر پا ایستاده شود، در موضوع کابینه هم مقام رهبری امارت اسلامی تصمیم دارند کابینه دایمی را باز تشکیل می‌دهند.»

بر بنیاد گفته‌های مسوولان این اداره امور، فساد در بیش از یک سال پسین در نهادهای امارت اسلامی به ویژه گمرک‌ها کاهش چشمگیر داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره