Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سخنان ریچارد بنت واکنش امارت اسلامی را برانگیخت

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، از نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق بانوان و دختران در افغانستان نگران است.

آقای بنت در پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان، گفته است که ترورهای هدفمند، پامال شدن حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت‌ها و محدودیت‌ها بر آزادی بیان در این کشور در یک سال پسین افزایش یافته اند.

او همچنان گفته است که پس از  تسلط دوباره امارت اسلامی، بحران بشری در افغانستان افزایش یافته است و جهان در رسیدگی به آن ناتوان بوده است.

ریچارد بنت در این نشست گفته است: «من به شدت نگران عقبگرد خیره کننده در حقوق مدنی زنان و دختران استم و اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از زمان تسلط طالبان عقبگرد داشته است. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که زنان و دختران به این سرعت از حقوق بنیادی شان تنها به خاطر جنسیت محروم شوند. امنیت در افغانستان دوباره رو به بدتر شدن است، من نگران حفاظت از غیرنظامیان، به ویژه اثرهای ویرانگر آن بر کودکان، حمله‌های وحشیانه بر غیرنظامیان نیز هستم که بیشتر از سوی داعش انجام می‌شوند.»

ریچارد بنت از جامعه جهانی و مسوولان امارت اسلامی خواسته است که کمک‌های بشردوستانه جهانی را به دوردست‌ترین ولایت‌های افغانستان برساند.

توماس نیکلاسون، فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز اوضاع حقوق بشری را در افغانستان پذیرفتنی نمی‌داند.

توماس نیکلاسون گفته است: «اتحادیه اروپا تعهد پایدارش را به مشارکت کامل، برابر و معنادار تمامی زنان و دختران در تمامی عرصه‌های زندگی در افغانستان و پشتیبانی از آنان در برابر هرگونه خشونت تکرار می‌کند.»

نصیراحمد اندیشه، سفیر دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این باره گفته است: «گزارش امروز و گزار‌ش‌‌های اخیر که از سوی معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشر شده، نمی‌تواند به گونه کامل نشان دهنده ماهیت و میزان خشونت‌ها در سراسر کشور باشد. به دلیل دسترسی نداشتن آنان به تمام مکان که در آن جا خشونت‌ها انجام شده به خصوص در شمال کشور.»

حبیبه سراج، فعال حقوق زن، گفته است: «ما حذف شدیم آیا می‌دانید چه حسی دارد وقتی حذف می‌شوید؟ چند بار دیگر باید داد و فریاد بزنم که جهان به ما توجه کنید، ما می‌میریم.»

از سویی هم، بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفته‌های آقای بنت را دور از واقعیت می‌داند.

آقای کریمی گفت: «صدها پیشرفت در کشور به میان آمده است امنیت تامین شده است زندگی، مال و عزت مردم محفوظ است و به حقوق همه در هربخش رسیدگی شده اما متاسفانه از سوی یک نهاد معتبر یک راپور مغرضانه نشر شده.»

و اما واکنش امارت اسلامی در برابر گزارش ریچارد بنت، از سوی نماینده اتحادیه اروپا بی پشتیوانه گفته شده است.

سخنان ریچارد بنت واکنش امارت اسلامی را برانگیخت

از سویی هم، بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفته‌های آقای بنت را دور از واقعیت می‌داند.

Thumbnail

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، از نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق بانوان و دختران در افغانستان نگران است.

آقای بنت در پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان، گفته است که ترورهای هدفمند، پامال شدن حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت‌ها و محدودیت‌ها بر آزادی بیان در این کشور در یک سال پسین افزایش یافته اند.

او همچنان گفته است که پس از  تسلط دوباره امارت اسلامی، بحران بشری در افغانستان افزایش یافته است و جهان در رسیدگی به آن ناتوان بوده است.

ریچارد بنت در این نشست گفته است: «من به شدت نگران عقبگرد خیره کننده در حقوق مدنی زنان و دختران استم و اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از زمان تسلط طالبان عقبگرد داشته است. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که زنان و دختران به این سرعت از حقوق بنیادی شان تنها به خاطر جنسیت محروم شوند. امنیت در افغانستان دوباره رو به بدتر شدن است، من نگران حفاظت از غیرنظامیان، به ویژه اثرهای ویرانگر آن بر کودکان، حمله‌های وحشیانه بر غیرنظامیان نیز هستم که بیشتر از سوی داعش انجام می‌شوند.»

ریچارد بنت از جامعه جهانی و مسوولان امارت اسلامی خواسته است که کمک‌های بشردوستانه جهانی را به دوردست‌ترین ولایت‌های افغانستان برساند.

توماس نیکلاسون، فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز اوضاع حقوق بشری را در افغانستان پذیرفتنی نمی‌داند.

توماس نیکلاسون گفته است: «اتحادیه اروپا تعهد پایدارش را به مشارکت کامل، برابر و معنادار تمامی زنان و دختران در تمامی عرصه‌های زندگی در افغانستان و پشتیبانی از آنان در برابر هرگونه خشونت تکرار می‌کند.»

نصیراحمد اندیشه، سفیر دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این باره گفته است: «گزارش امروز و گزار‌ش‌‌های اخیر که از سوی معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشر شده، نمی‌تواند به گونه کامل نشان دهنده ماهیت و میزان خشونت‌ها در سراسر کشور باشد. به دلیل دسترسی نداشتن آنان به تمام مکان که در آن جا خشونت‌ها انجام شده به خصوص در شمال کشور.»

حبیبه سراج، فعال حقوق زن، گفته است: «ما حذف شدیم آیا می‌دانید چه حسی دارد وقتی حذف می‌شوید؟ چند بار دیگر باید داد و فریاد بزنم که جهان به ما توجه کنید، ما می‌میریم.»

از سویی هم، بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفته‌های آقای بنت را دور از واقعیت می‌داند.

آقای کریمی گفت: «صدها پیشرفت در کشور به میان آمده است امنیت تامین شده است زندگی، مال و عزت مردم محفوظ است و به حقوق همه در هربخش رسیدگی شده اما متاسفانه از سوی یک نهاد معتبر یک راپور مغرضانه نشر شده.»

و اما واکنش امارت اسلامی در برابر گزارش ریچارد بنت، از سوی نماینده اتحادیه اروپا بی پشتیوانه گفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره