Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان در پکتیا

معاون سخنگوی امارت اسلامی از تنش‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند خبر داده است.

این تنش ها در منطقه دند‌ پتان ولایت پکتیا رخ داده اند.

بلال کریمی در صفحه تویترش نوشته است که بر بنیاد «اصول» تاسیسات نظامی در نزدیکی خط دیورند ایجاد نشود، اما به گفته او، دیروز  نظامیان پاکستانی می‌خواستند که در نزدیک این خط پاسگاه بسازند. آقای کریمی می‌افزاید که شماری از اعضای امارت اسلامی برای گفت‌وگو با آنان، پیش رفته بودند، اما از سوی نظامیان پاکستانی آماج گلوله باری قرار گرفتند و منجر به تلفات شده است.

او گفته است که نیروهای امارت اسلامی نیز دست به شلیک زده اند و احتمال دارد که به نظامیان پاکستانی نیز آسیب رسیده باشد.

معاون سخنگوی امارت اسلامی گفته است که این رویداد زیر بررسی است و موضوع با مقام‌های بلندپایه در میان گذاشته شده است.

تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان در پکتیا

معاون سخنگوی امارت اسلامی گفته است که این رویداد زیر بررسی است و موضوع با مقام‌های بلندپایه در میان گذاشته شده است.

تصویر بندانگشتی

معاون سخنگوی امارت اسلامی از تنش‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند خبر داده است.

این تنش ها در منطقه دند‌ پتان ولایت پکتیا رخ داده اند.

بلال کریمی در صفحه تویترش نوشته است که بر بنیاد «اصول» تاسیسات نظامی در نزدیکی خط دیورند ایجاد نشود، اما به گفته او، دیروز  نظامیان پاکستانی می‌خواستند که در نزدیک این خط پاسگاه بسازند. آقای کریمی می‌افزاید که شماری از اعضای امارت اسلامی برای گفت‌وگو با آنان، پیش رفته بودند، اما از سوی نظامیان پاکستانی آماج گلوله باری قرار گرفتند و منجر به تلفات شده است.

او گفته است که نیروهای امارت اسلامی نیز دست به شلیک زده اند و احتمال دارد که به نظامیان پاکستانی نیز آسیب رسیده باشد.

معاون سخنگوی امارت اسلامی گفته است که این رویداد زیر بررسی است و موضوع با مقام‌های بلندپایه در میان گذاشته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره