Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یونیسف: بریتانیا ۲۴ میلیون پوند به افغانستان کمک می‌کند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می‌گوید که بریتانیا به هدف پشتیبانی از کودکان و زنان، بیست و چهار میلیون پوند به افغانستان کمک می‌کند.

با این کمک‌ بریتانیا برای یک میلیون و شش صد هزار کودک در افغانستان مواد غذایی، آب آشامیدنی و سایر خدمات مراقبتی فراهم خواهد شد.

نماینده صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید می‌کند که این پول در برطرف شدن نیازمندی‌های فوری دختران، پسران و زنان آسیب‌پذیر در افغانستان هزینه خواهد شد.

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد در این باره گفته است: «این بودجه همچنان یونیسف را قادر می‌سازد تا وضعیت تغذیه بیش از هفت صد هزار کودک را بهبود بخشد، آب آشامیدنی سالم و آگاهی بهداشتی را برای بیش از سیصدو پنجاه هزار نفر فراهم کند و دسترسی به خدمات حفاظتی کلیدی از جمله پشتیبانی از سلامت روان و آموزش خطر مهمات انفجاری را برای بیش پنج صد هزار تن فراهم کند.»

در همین حال، شماری از کودکان در شهر کابل برای پیدا کردن نان، دست به کارهای شاق می‌زنند. 

مرتضی یازده سال سن دارد و در یک بخشی از شهر کابل سرگرم بوت پالیشی است. او می‌گوید که برای خانواده خود که هشت نفر است، از این رهگذر نان پیدا می‌کند و به همین دلیل از آموزش دور مانده است.

مرتضیِ به طلوع‌نیوزگفت: «پدرم کار نمی‌کند کمرش درد می‌کند اگر من کار نکنم کسی دیگر نیست که در خانه کار کند.»

عنایت، کودک کارگر دیگر، گفت: «دو نفر از خانه ما کار می‌کنیم دیگر کسی نیست که در خانه ما کار کند.»

از سوی هم، فعالان حقوق زنان می‌گویند که کمک‌های جهانی باید در بخش خودکفایی اقتصادی زنان هزینه شود.

طاهره ناصری، فعال حقوق زنان، گفت: «این کمک‌ها چگونه صورت می‌گیرد و چگونه به دسترس زنان و کودکان در افغانستان قرار می‌گیرد آیا حکومت بریتانیا یک هیات مشخص به افغانستان می‌فرستد تا روند کمک‌ها نظارت کند.»

پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد گفته است که در سال ۲۰۲۲ میلادی به دوازده اعشاریه نه میلون کودک نیازمند در افغانستان رسیدگی خواهد کرد.

یونیسف: بریتانیا ۲۴ میلیون پوند به افغانستان کمک می‌کند

نماینده صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید می‌کند که این پول در برطرف شدن نیازمندی‌های فوری دختران، پسران و زنان آسیب‌پذیر در افغانستان هزینه خواهد شد.

Thumbnail

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می‌گوید که بریتانیا به هدف پشتیبانی از کودکان و زنان، بیست و چهار میلیون پوند به افغانستان کمک می‌کند.

با این کمک‌ بریتانیا برای یک میلیون و شش صد هزار کودک در افغانستان مواد غذایی، آب آشامیدنی و سایر خدمات مراقبتی فراهم خواهد شد.

نماینده صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید می‌کند که این پول در برطرف شدن نیازمندی‌های فوری دختران، پسران و زنان آسیب‌پذیر در افغانستان هزینه خواهد شد.

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد در این باره گفته است: «این بودجه همچنان یونیسف را قادر می‌سازد تا وضعیت تغذیه بیش از هفت صد هزار کودک را بهبود بخشد، آب آشامیدنی سالم و آگاهی بهداشتی را برای بیش از سیصدو پنجاه هزار نفر فراهم کند و دسترسی به خدمات حفاظتی کلیدی از جمله پشتیبانی از سلامت روان و آموزش خطر مهمات انفجاری را برای بیش پنج صد هزار تن فراهم کند.»

در همین حال، شماری از کودکان در شهر کابل برای پیدا کردن نان، دست به کارهای شاق می‌زنند. 

مرتضی یازده سال سن دارد و در یک بخشی از شهر کابل سرگرم بوت پالیشی است. او می‌گوید که برای خانواده خود که هشت نفر است، از این رهگذر نان پیدا می‌کند و به همین دلیل از آموزش دور مانده است.

مرتضیِ به طلوع‌نیوزگفت: «پدرم کار نمی‌کند کمرش درد می‌کند اگر من کار نکنم کسی دیگر نیست که در خانه کار کند.»

عنایت، کودک کارگر دیگر، گفت: «دو نفر از خانه ما کار می‌کنیم دیگر کسی نیست که در خانه ما کار کند.»

از سوی هم، فعالان حقوق زنان می‌گویند که کمک‌های جهانی باید در بخش خودکفایی اقتصادی زنان هزینه شود.

طاهره ناصری، فعال حقوق زنان، گفت: «این کمک‌ها چگونه صورت می‌گیرد و چگونه به دسترس زنان و کودکان در افغانستان قرار می‌گیرد آیا حکومت بریتانیا یک هیات مشخص به افغانستان می‌فرستد تا روند کمک‌ها نظارت کند.»

پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد گفته است که در سال ۲۰۲۲ میلادی به دوازده اعشاریه نه میلون کودک نیازمند در افغانستان رسیدگی خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره