Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد یک صندوق برای سه‌ونیم میلیارد دالر پول منجمد افغانستان

وزارت خزانه داری ایالات متحده امریکا در هماهنگی با شرکای جهانی‌اش به هدف نگهداری ۳.۵ میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان یک صندوق ایجاد کرده است.

وزارت خارجه امریکا می‌گوید که این صندوق به کاهش چالش‌های اقتصادی افغانستان کمک خواهد کرد و دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در آن حفظ خواهد شد.

انوار الحق احدی، شاه محمد محرابی، سفیر ایالات متحده امریکا در سویس و یک تن از وزارت خارجه سویس، هیات معتمدین این صندوق هستند و در باره چگونگی دارایی‌های افغانستان تصمیم خواهند گرفت.

وندی روث شرمن، معاون وزیر امور خارجه امریکا، گفته است: «ایالات متحده امریکا و شرکای آن یک گام مهم و ملموس به جلو بر می‌دارند تا اطمینان حاصل شود که می‌توان منابع بیشتری را برای کاهش رنج و بهبود ثبات اقتصادی مردم افغانستان در حالی که طالبان را پاسخگو می‌داند، به کار برد.»

رییس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان می‌گوید که ۵.۳ میلیارد دالر برای برطرف شدن گرسنگی استفاده نخواهد شد و بیشتر این پول‌ها در بخش تقویت اقتصادی، چاپ پول و واردات بزرگ مانند برق استفاده خواهد شد و این به سود کشور نیست.

محمد آصف ننگ، رییس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان، گفت: «قاعده حق مالکیت از بین می‌رود. مسله دوم تعیین یک شورا است که این شورا در بیرون افغانستان است. مسله سوم این است تا زمانی که پول در خود بانک مرکزی کشور نباشد، در هرجای دنیا اگر باشد آن اهدافی را بدست آورده نمی‌تواند که برای آن این ذخایر ایجاد شده است.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، در این باره گفت: «استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر که پشتیبانه‌ی پولی افغانستان است به منظور نشر پول و یا گپ‌های دیگری و آن هم تحت نظر چهار تن از دوستان ما که دو تن آنها افغان‌ است و دو تن دیگر آن از دوستان دیگر است، من فکر می‌کنم که نه تنها که مشکل را حل نمی‌کند بلکه مشکل را اضافه‌تر می‌سازد.»

وزارت اقتصاد افغانستان از امریکا می‌خواهد که پول‌های منجمد شده افغانستان را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «کسی حق ندارد که برای مردم ما شرط بگذارد که این پول در کجا و توسط چه کسانی به مصرف برسد.»

پیش از این، حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور گفته است که اگر دارایی‌های افغانستان آزاد هم شود، نباید از سوی امارت اسلامی هزینه شوند.

برخی از اعضای هیات معتمدین صندوق که به تازگی ایجاد شده است، می‌گویند که افغانستان عضویت بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و صندوق بین‌المللی پول را دارد و انتظار می‌رود بخش از دارایی‌های افغانستان دو تا سه میلیون دالر آن به خاطر حق العضویت افغانستان در این نهادهای بزرگ مالی پرداخت شود.

ایجاد یک صندوق برای سه‌ونیم میلیارد دالر پول منجمد افغانستان

وزارت اقتصاد افغانستان از امریکا می‌خواهد که پول‌های منجمد شده افغانستان را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

تصویر بندانگشتی

وزارت خزانه داری ایالات متحده امریکا در هماهنگی با شرکای جهانی‌اش به هدف نگهداری ۳.۵ میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان یک صندوق ایجاد کرده است.

وزارت خارجه امریکا می‌گوید که این صندوق به کاهش چالش‌های اقتصادی افغانستان کمک خواهد کرد و دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در آن حفظ خواهد شد.

انوار الحق احدی، شاه محمد محرابی، سفیر ایالات متحده امریکا در سویس و یک تن از وزارت خارجه سویس، هیات معتمدین این صندوق هستند و در باره چگونگی دارایی‌های افغانستان تصمیم خواهند گرفت.

وندی روث شرمن، معاون وزیر امور خارجه امریکا، گفته است: «ایالات متحده امریکا و شرکای آن یک گام مهم و ملموس به جلو بر می‌دارند تا اطمینان حاصل شود که می‌توان منابع بیشتری را برای کاهش رنج و بهبود ثبات اقتصادی مردم افغانستان در حالی که طالبان را پاسخگو می‌داند، به کار برد.»

رییس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان می‌گوید که ۵.۳ میلیارد دالر برای برطرف شدن گرسنگی استفاده نخواهد شد و بیشتر این پول‌ها در بخش تقویت اقتصادی، چاپ پول و واردات بزرگ مانند برق استفاده خواهد شد و این به سود کشور نیست.

محمد آصف ننگ، رییس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان، گفت: «قاعده حق مالکیت از بین می‌رود. مسله دوم تعیین یک شورا است که این شورا در بیرون افغانستان است. مسله سوم این است تا زمانی که پول در خود بانک مرکزی کشور نباشد، در هرجای دنیا اگر باشد آن اهدافی را بدست آورده نمی‌تواند که برای آن این ذخایر ایجاد شده است.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، در این باره گفت: «استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر که پشتیبانه‌ی پولی افغانستان است به منظور نشر پول و یا گپ‌های دیگری و آن هم تحت نظر چهار تن از دوستان ما که دو تن آنها افغان‌ است و دو تن دیگر آن از دوستان دیگر است، من فکر می‌کنم که نه تنها که مشکل را حل نمی‌کند بلکه مشکل را اضافه‌تر می‌سازد.»

وزارت اقتصاد افغانستان از امریکا می‌خواهد که پول‌های منجمد شده افغانستان را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «کسی حق ندارد که برای مردم ما شرط بگذارد که این پول در کجا و توسط چه کسانی به مصرف برسد.»

پیش از این، حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور گفته است که اگر دارایی‌های افغانستان آزاد هم شود، نباید از سوی امارت اسلامی هزینه شوند.

برخی از اعضای هیات معتمدین صندوق که به تازگی ایجاد شده است، می‌گویند که افغانستان عضویت بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و صندوق بین‌المللی پول را دارد و انتظار می‌رود بخش از دارایی‌های افغانستان دو تا سه میلیون دالر آن به خاطر حق العضویت افغانستان در این نهادهای بزرگ مالی پرداخت شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره