Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت: گزارش "کشتارهای فراقانونی در پنجشیر" به گونه واقعی بررسی شود

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از امارت اسلامی خواسته است که در باره گزارش‌های کشتارهای فراقانونی در پنجشیر به گونه‌ی درست تحقیق کند.

ریچارد بنت در تویتی تاکید می‌کند که طالبان مسوول عملکردهای نیروهایش استند.

آقای بنت گفته است: «با توجه به اینکه مقام‌های کنونی وزارت دفاع می‌خواهند بررسی‌ها را در باره گزارش‌های کشتارهای فراقانونی در پنجشیر آغاز کنند من به طالبان یادآوری می‌کنم که این بررسی‌ها باید به گونه واقعی و بر بنیاد معیارهای جهانی انجام شود.»

معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز در تویتی نگاشته است که به بررسی تحولات در پنجشیر ادامه می دهد. 

زمان سلطانی، پژوهشگر جنوب آسیا در عفو بین‌الملل، در این باره گفت: «بر اساس بررسی ابتدایی ما این ویدیوهای جدیدی از کشتارهای فراقانونی توسط طالبان است و در ولایت پنجشیر اتفاق افتیده.»

شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور استند که طرف‌های درگیر باید قوانین جنگ را درنظر بگیرند.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «از هردو نگاه هم از بعد شرعی و هم از بعد قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی تیرباران کردن و شکنجه اسیران یک جرم است یک جنایت است.»

محمد متین محمدخیل، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «تقاضای مردم افغانستان از هر دو جناح درگیر این است که تمام کردار و رفتار خود را مطابق احکام فقه و قوانین بین‌المللی جنگ عیار نموده و با اسیران جنگی بدرفتاری ننمایند.»

از سویی هم، مسوولان محلی پنجشیر می‌گویند که بررسی‌های آنان در این باره به گونه جدی آغاز شده‌اند.

نصرالله ملک‌زاده، رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، گفت: «بررسی و تحقیقات جدی در این باره وزارت دفاع و مقام ولایت آغاز کرده است که این ویدیوها از کدام زمان است چون جنگ‌ها در جاهای مختلف صورت گرفته و گاهی اوقات سوء‌استفاده از ویدیوها صورت می‌گیرد. این جدی بررسی خواهد شد.»

در روزهای پسین گزارش‌هایی از درگیری‌های شدید میان نیروهای امارت اسلامی و جبهه مقاومت در پنجشیر پخش شده‌اند، نبردهایی که هر دو طرف در آن ادعای وارد کردن تلفات سنگین بر یکدیگر کرده‌اند.

ریچارد بنت: گزارش "کشتارهای فراقانونی در پنجشیر" به گونه واقعی بررسی شود

از سویی هم، مسوولان محلی پنجشیر می‌گویند که بررسی‌های آنان در این باره به گونه جدی آغاز شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از امارت اسلامی خواسته است که در باره گزارش‌های کشتارهای فراقانونی در پنجشیر به گونه‌ی درست تحقیق کند.

ریچارد بنت در تویتی تاکید می‌کند که طالبان مسوول عملکردهای نیروهایش استند.

آقای بنت گفته است: «با توجه به اینکه مقام‌های کنونی وزارت دفاع می‌خواهند بررسی‌ها را در باره گزارش‌های کشتارهای فراقانونی در پنجشیر آغاز کنند من به طالبان یادآوری می‌کنم که این بررسی‌ها باید به گونه واقعی و بر بنیاد معیارهای جهانی انجام شود.»

معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز در تویتی نگاشته است که به بررسی تحولات در پنجشیر ادامه می دهد. 

زمان سلطانی، پژوهشگر جنوب آسیا در عفو بین‌الملل، در این باره گفت: «بر اساس بررسی ابتدایی ما این ویدیوهای جدیدی از کشتارهای فراقانونی توسط طالبان است و در ولایت پنجشیر اتفاق افتیده.»

شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور استند که طرف‌های درگیر باید قوانین جنگ را درنظر بگیرند.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «از هردو نگاه هم از بعد شرعی و هم از بعد قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی تیرباران کردن و شکنجه اسیران یک جرم است یک جنایت است.»

محمد متین محمدخیل، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «تقاضای مردم افغانستان از هر دو جناح درگیر این است که تمام کردار و رفتار خود را مطابق احکام فقه و قوانین بین‌المللی جنگ عیار نموده و با اسیران جنگی بدرفتاری ننمایند.»

از سویی هم، مسوولان محلی پنجشیر می‌گویند که بررسی‌های آنان در این باره به گونه جدی آغاز شده‌اند.

نصرالله ملک‌زاده، رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، گفت: «بررسی و تحقیقات جدی در این باره وزارت دفاع و مقام ولایت آغاز کرده است که این ویدیوها از کدام زمان است چون جنگ‌ها در جاهای مختلف صورت گرفته و گاهی اوقات سوء‌استفاده از ویدیوها صورت می‌گیرد. این جدی بررسی خواهد شد.»

در روزهای پسین گزارش‌هایی از درگیری‌های شدید میان نیروهای امارت اسلامی و جبهه مقاومت در پنجشیر پخش شده‌اند، نبردهایی که هر دو طرف در آن ادعای وارد کردن تلفات سنگین بر یکدیگر کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره