Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شاهین: دفتر سیاسی در روابط با کشورها نقش خوب بازی کرده است

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، نقش دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه را برای تعامل جامعه جهانی با کابل کلیدی می‌داند.

آقای شاهین می‌گوید که این دفتر تا کنون با نماینده‌گان کشورهای گونه‌گون نشست‌ داشته است و اعضای این دفتر می‌کوشند تا روابط کابل با جامعه جهانی بهبود یابد.

سهیل شاهین در این باره گفته است: «دفتر سیاسی با کشورهای جهان در بخش روابط نقش خوب بازی کرده است و نقش شان مهم بود و مهم است و در این باره تلاش‌های زیاد کرده است. در آینده هم به تلاش‌های شان دوام خواهد داد.»

او در ادامه افزود: «به سفیرها و نماینده‌های کشورهای مختلف که در دوحه استند و هیات‌های که به دوحه میایند با آنها ما روی آن موضوعات صحبت کردیم که هر دو طرف علاقمندی شان دارد.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که دفتر قطر آنچنان که انتظار می‌رفت نقش مهمی در تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی بازی نکرده است.

احمد خان اندر، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «این دفتر تنها در باره مذاکرات میان طالبان و امریکایی‌ها استفاده شد و حتا با جهموریت نیز در گفتگوی صلح نقش خوب بازی نکرده است.»

عزیز معارج، یک آگاه دیگر، می‌گوید: «دفتر سیاسی قطر نمی‌تواند با دنیا تعامل جور کند یا آن اهداف که به آنها داده شده از این کار دیگر هم انجام دهد، یعنی این کار وظیفه شان نیست.»

دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه پایتخت قطر در بیست و هشتم جوزای سال ۱۳۹۲ باز شد و هدف آن در آن زمان گفت‌وگوهای صلح در کشور گفته شده بود.

و اما در سوی دیگر، در حالی‌که بیش از یک سال از تسلط دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد؛ تاکنون هیچ کشوری این حکومت را با وجود خواست‌های پیهم کابل، به رسمیت نشناخته است و بسیاری از کشورهای غربی نمایندگی‌های شان را برای افغانستان در قطر دوباره فعال می‌سازند.

شاهین: دفتر سیاسی در روابط با کشورها نقش خوب بازی کرده است

شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که دفتر قطر آنچنان که انتظار می‌رفت نقش مهمی در تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی بازی نکرده است.

تصویر بندانگشتی

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، نقش دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه را برای تعامل جامعه جهانی با کابل کلیدی می‌داند.

آقای شاهین می‌گوید که این دفتر تا کنون با نماینده‌گان کشورهای گونه‌گون نشست‌ داشته است و اعضای این دفتر می‌کوشند تا روابط کابل با جامعه جهانی بهبود یابد.

سهیل شاهین در این باره گفته است: «دفتر سیاسی با کشورهای جهان در بخش روابط نقش خوب بازی کرده است و نقش شان مهم بود و مهم است و در این باره تلاش‌های زیاد کرده است. در آینده هم به تلاش‌های شان دوام خواهد داد.»

او در ادامه افزود: «به سفیرها و نماینده‌های کشورهای مختلف که در دوحه استند و هیات‌های که به دوحه میایند با آنها ما روی آن موضوعات صحبت کردیم که هر دو طرف علاقمندی شان دارد.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که دفتر قطر آنچنان که انتظار می‌رفت نقش مهمی در تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی بازی نکرده است.

احمد خان اندر، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «این دفتر تنها در باره مذاکرات میان طالبان و امریکایی‌ها استفاده شد و حتا با جهموریت نیز در گفتگوی صلح نقش خوب بازی نکرده است.»

عزیز معارج، یک آگاه دیگر، می‌گوید: «دفتر سیاسی قطر نمی‌تواند با دنیا تعامل جور کند یا آن اهداف که به آنها داده شده از این کار دیگر هم انجام دهد، یعنی این کار وظیفه شان نیست.»

دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه پایتخت قطر در بیست و هشتم جوزای سال ۱۳۹۲ باز شد و هدف آن در آن زمان گفت‌وگوهای صلح در کشور گفته شده بود.

و اما در سوی دیگر، در حالی‌که بیش از یک سال از تسلط دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد؛ تاکنون هیچ کشوری این حکومت را با وجود خواست‌های پیهم کابل، به رسمیت نشناخته است و بسیاری از کشورهای غربی نمایندگی‌های شان را برای افغانستان در قطر دوباره فعال می‌سازند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره