Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معین مبارزه با مواد مخدر: کشت کوکنار در کشور صفر شده است

ملا عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، روز سه‌شنبه گفته است که کشت کوکنار در کشور به صفر رسیده است و در یک سال پسین بیش از ۷۸ هکتار کشتزار کوکنار تخریب شده‌‌اند.

آقای همکار در نشست گزارش‌دهی از کارنامه‌های یک ساله‌ی این نهاد، می‌گوید که بیش از دو هزار قاچاقبر مواد مخدر نیز در یک سال بازداشت شده‌اند و نیز بیش از چهل‌وهشت هزار معتاد مواد مخدر برای درمان به شفاخانه‌های ویژه انتقال یافته‌اند.

ملا عبدالحق همکار گفت: «هفتاد و هشت اعشاریه چهار هکتار زمین کوکنار و چرس محو شده تخریب شده اند. این فعالیت‌های ما استند که در یک سال انجام شده.»

آقای همکار در این نشست از بازداشت ۲۰۹۵  قاچاقبر بزرگ و کوچک مواد مخدر و نیز کشف و ضبط  ۲۸ کارخانه تولید مواد مخدر خبر داد.

معین مبارزه با مواد مخدر افزود: «مظنونین مکمل و آن کسان که عملآ در کار بودند در این قاچاقبر نیز استند و دیگر کسان هم بود که عملآ کار می‌کردند که ما گرفتار کردیم این ۲۰۹۵ نفر استند.»

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی مبارزه با مواد مخدر پر دست‌آورد بوده است و این روند ادامه دارد.

مولوی عبدالرحمان قاسمی، معاون ملکی معینیت علیه مواد مخدر، گفت: «دو برنامه در بخش همکاری‌های منطقوی و فرامنطقوی داریم. اول برگزاری کنفرانس بین‌المللی میان کشورهای منطقه در راستای مبارزه با مواد مخدر.»

پیش از این سازمان ملل متحد در گزارشی در اوایل سال جاری هجری خورشیدی افغانستان را بزرگ‌ترین تولید کننده مواد مخدر در جهان گفته بود؛ اما پسانتر رهبر امارت اسلامی کشت و تولید مواد مخدر در کشور را ممنوع اعلام کرد.

معین مبارزه با مواد مخدر: کشت کوکنار در کشور صفر شده است

آقای همکار در این نشست از بازداشت ۲۰۹۵  قاچاقبر بزرگ و کوچک مواد مخدر و نیز کشف و ضبط  ۲۸ کارخانه تولید مواد مخدر خبر داد.

تصویر بندانگشتی

ملا عبدالحق همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، روز سه‌شنبه گفته است که کشت کوکنار در کشور به صفر رسیده است و در یک سال پسین بیش از ۷۸ هکتار کشتزار کوکنار تخریب شده‌‌اند.

آقای همکار در نشست گزارش‌دهی از کارنامه‌های یک ساله‌ی این نهاد، می‌گوید که بیش از دو هزار قاچاقبر مواد مخدر نیز در یک سال بازداشت شده‌اند و نیز بیش از چهل‌وهشت هزار معتاد مواد مخدر برای درمان به شفاخانه‌های ویژه انتقال یافته‌اند.

ملا عبدالحق همکار گفت: «هفتاد و هشت اعشاریه چهار هکتار زمین کوکنار و چرس محو شده تخریب شده اند. این فعالیت‌های ما استند که در یک سال انجام شده.»

آقای همکار در این نشست از بازداشت ۲۰۹۵  قاچاقبر بزرگ و کوچک مواد مخدر و نیز کشف و ضبط  ۲۸ کارخانه تولید مواد مخدر خبر داد.

معین مبارزه با مواد مخدر افزود: «مظنونین مکمل و آن کسان که عملآ در کار بودند در این قاچاقبر نیز استند و دیگر کسان هم بود که عملآ کار می‌کردند که ما گرفتار کردیم این ۲۰۹۵ نفر استند.»

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی مبارزه با مواد مخدر پر دست‌آورد بوده است و این روند ادامه دارد.

مولوی عبدالرحمان قاسمی، معاون ملکی معینیت علیه مواد مخدر، گفت: «دو برنامه در بخش همکاری‌های منطقوی و فرامنطقوی داریم. اول برگزاری کنفرانس بین‌المللی میان کشورهای منطقه در راستای مبارزه با مواد مخدر.»

پیش از این سازمان ملل متحد در گزارشی در اوایل سال جاری هجری خورشیدی افغانستان را بزرگ‌ترین تولید کننده مواد مخدر در جهان گفته بود؛ اما پسانتر رهبر امارت اسلامی کشت و تولید مواد مخدر در کشور را ممنوع اعلام کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره