Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست قطر بر مبدل نشدن افغانستان به پناه‌گاه هراس‌افگنان

قطر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جهان می‌خواهد که نگذارند افغانستان به پناهگاه امن هراس افگنان مبدل شود.

تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در روز نخست هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل می‌گوید که امریکا و امارت اسلامی باید موافقتنامه دوحه را حرمت بدارند و دستاوردهای آن را حفظ کنند.

امیر قطر گفت: «ما همواره به حفاظت غیرنظامیان، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، آموزش دختران و مصالحه ملی در میان مردم افغانستان تاکید کرده ایم. ما  از خطرهای به انزوا کشانیده شدن افغانستان و پیامدهای آن نیز هشدار داده ایم.»

در این میان، رییس جمهور ترکیه نیز بر گام‌های عملی کابل در رعایت حقوق بشری در افغانستان تاکید می‌ورزد.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه گفت: «حکومت موقت نیاز به برداشتن گام‌های موثر دارد تا آزادی حقوق بشری را تضمین کند. ما باور داریم که تعهدات برای پیشرفت وجود دارند و همچنان ما برای بهبود وضعیت با برادران افغان خود همکاری خواهیم بود.»

در همین حال، معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این گفته‌های امیر قطر می‌گوید که امنیت در افغانستان تامین است و به هیچ گروهی اجازه استفاده از خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها داده نخواهد شد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی به دیگر کشورها تعهد می‌سپارد که کدام گروهی که بتواند منافع کشورهای دیگر را تهدید کند وجود ندارد.»

اما برخی از آگاهان سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

اجمل زدران، آگاه مسایل سیاسی گفت: «این نشان دهنده اینست که طالبان با القاعده روابط محکم دارند و کشورهای آسیای میانه از به خطر افتادن امنیت شان نگران استند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «منظور قطر اینست که معافیت سفرهای شش یا هفت مقام طالب تمدید شود تا گفت‌وگوهای مقام‌های طالبان با امریکا و کشورهای دیگر جهان ادامه داشته باشد.»

نزدیک به سه سال پیش، قطر میزبان مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان بود.

ایجاد حکومت فراگیر، استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها و رعایت حقوق بشر از مهم‌ترین موارد توافق دوحه میان امریکا و امارت اسلامی به شمار می‌روند.

خواست قطر بر مبدل نشدن افغانستان به پناه‌گاه هراس‌افگنان

ایجاد حکومت فراگیر، استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها و رعایت حقوق بشر از مهم‌ترین موارد توافق دوحه میان امریکا و امارت اسلامی به شمار می‌روند.

تصویر بندانگشتی

قطر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جهان می‌خواهد که نگذارند افغانستان به پناهگاه امن هراس افگنان مبدل شود.

تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در روز نخست هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل می‌گوید که امریکا و امارت اسلامی باید موافقتنامه دوحه را حرمت بدارند و دستاوردهای آن را حفظ کنند.

امیر قطر گفت: «ما همواره به حفاظت غیرنظامیان، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، آموزش دختران و مصالحه ملی در میان مردم افغانستان تاکید کرده ایم. ما  از خطرهای به انزوا کشانیده شدن افغانستان و پیامدهای آن نیز هشدار داده ایم.»

در این میان، رییس جمهور ترکیه نیز بر گام‌های عملی کابل در رعایت حقوق بشری در افغانستان تاکید می‌ورزد.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه گفت: «حکومت موقت نیاز به برداشتن گام‌های موثر دارد تا آزادی حقوق بشری را تضمین کند. ما باور داریم که تعهدات برای پیشرفت وجود دارند و همچنان ما برای بهبود وضعیت با برادران افغان خود همکاری خواهیم بود.»

در همین حال، معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این گفته‌های امیر قطر می‌گوید که امنیت در افغانستان تامین است و به هیچ گروهی اجازه استفاده از خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها داده نخواهد شد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی به دیگر کشورها تعهد می‌سپارد که کدام گروهی که بتواند منافع کشورهای دیگر را تهدید کند وجود ندارد.»

اما برخی از آگاهان سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

اجمل زدران، آگاه مسایل سیاسی گفت: «این نشان دهنده اینست که طالبان با القاعده روابط محکم دارند و کشورهای آسیای میانه از به خطر افتادن امنیت شان نگران استند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «منظور قطر اینست که معافیت سفرهای شش یا هفت مقام طالب تمدید شود تا گفت‌وگوهای مقام‌های طالبان با امریکا و کشورهای دیگر جهان ادامه داشته باشد.»

نزدیک به سه سال پیش، قطر میزبان مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان بود.

ایجاد حکومت فراگیر، استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها و رعایت حقوق بشر از مهم‌ترین موارد توافق دوحه میان امریکا و امارت اسلامی به شمار می‌روند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره