Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگهداری۲۲۰ کودک در مرکز اصلاح و تربیت اطفال

بیش از ۲۲۰ کودک در مرکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری می‌شوند. شماری از آنان می‌گویند که به جرم‌های گونه‌گون همچون دزدی، قتل و دیگر جرم‌های جنایی بازداشت شده‌اند.

برخی از آنان برخورد زندانبان‌های این مرکز را می‌ستایند و شماری دیگر شان از آنان انتقاد می‌کنند.

فایز احمد، کودک زندانی گفت: «بسیار یک اشتباه کوچک کردیم در اینجا آمدیم. در اینجا تمام درس و مدرسه و تمام سهولت‌ها برای ما برابر است.»

الیاس، کودک زندانی گفت: «من را در قضیه قلمداد قتل آوردند، ما بسیار پشیمان استیم از این کار خود. حالی این کار شده هرچه که کنیم او نفر را زنده کرده نمی‌توانیم، ما یک کاری کنیم که از اینجا رها شویم.»

حشمت، کودک زندانی گفت: «نان ما زیاد شود، از طرف شب وقتی که یک نفر جنگ می‌کند در پهلویش سه نفر بی‌گناه لت می‌خورد، خواهش دارم که دیگر ما را از طرف شب شکنجه نکنند.»

ریيس مرکز اصلاح و تربيت اطفال می‌گوید که در حال حاضر ۲۲۰ کودک در این مرکز زندانی هستند و در بخش‌های گونه‌گون آموزش می‌بینند.

نظر محمد ناصری، رییس مرکز اصلاح و تربیت اطفال گفت: «۲۲۰ محجوزین داریم، در بین اینها در عید تیر شده به فرمان عالیقدر امیرالمومنین محجوزینی را به ضمانت و بدون ضمانت ما رها کردیم و دیگرهای شان که تعداد شان به ۲۲۰ است جریان شان در محکمه عدلی و قضایی جریان دارد و مراتب تعلیمی خود را در اینجا سپری می‌کنند.»

شماری از نهادهای حمایت از حقوق بشر، افزایش جرم‌های جنایی را به مشکل اقتصادی و فقر ربط می‌دهند و می‌گویند که در دو سال گذشته این آمار افزایش یافته است.

نگهداری۲۲۰ کودک در مرکز اصلاح و تربیت اطفال

برخی از آنان برخورد زندانبان‌های این مرکز را می‌ستایند و شماری دیگر شان از آنان انتقاد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

بیش از ۲۲۰ کودک در مرکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری می‌شوند. شماری از آنان می‌گویند که به جرم‌های گونه‌گون همچون دزدی، قتل و دیگر جرم‌های جنایی بازداشت شده‌اند.

برخی از آنان برخورد زندانبان‌های این مرکز را می‌ستایند و شماری دیگر شان از آنان انتقاد می‌کنند.

فایز احمد، کودک زندانی گفت: «بسیار یک اشتباه کوچک کردیم در اینجا آمدیم. در اینجا تمام درس و مدرسه و تمام سهولت‌ها برای ما برابر است.»

الیاس، کودک زندانی گفت: «من را در قضیه قلمداد قتل آوردند، ما بسیار پشیمان استیم از این کار خود. حالی این کار شده هرچه که کنیم او نفر را زنده کرده نمی‌توانیم، ما یک کاری کنیم که از اینجا رها شویم.»

حشمت، کودک زندانی گفت: «نان ما زیاد شود، از طرف شب وقتی که یک نفر جنگ می‌کند در پهلویش سه نفر بی‌گناه لت می‌خورد، خواهش دارم که دیگر ما را از طرف شب شکنجه نکنند.»

ریيس مرکز اصلاح و تربيت اطفال می‌گوید که در حال حاضر ۲۲۰ کودک در این مرکز زندانی هستند و در بخش‌های گونه‌گون آموزش می‌بینند.

نظر محمد ناصری، رییس مرکز اصلاح و تربیت اطفال گفت: «۲۲۰ محجوزین داریم، در بین اینها در عید تیر شده به فرمان عالیقدر امیرالمومنین محجوزینی را به ضمانت و بدون ضمانت ما رها کردیم و دیگرهای شان که تعداد شان به ۲۲۰ است جریان شان در محکمه عدلی و قضایی جریان دارد و مراتب تعلیمی خود را در اینجا سپری می‌کنند.»

شماری از نهادهای حمایت از حقوق بشر، افزایش جرم‌های جنایی را به مشکل اقتصادی و فقر ربط می‌دهند و می‌گویند که در دو سال گذشته این آمار افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره