Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی نهادهای سازمان ملل از بحران اقتصادی در ۱۹ کشور

برنامه جهانی خوراک و اداره خوراک و کشاورزی سازمان ملل در گزارشی از بحران اقتصادی در نزده کشور به شمول افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

در بخشی از گزارش این دو نهاد آمده است که نزدیک به یک میلیون تن در افغانستان، اتیوپی، نایجریه، سودان جنوبی، سومالیا و یمن از قحطی رنج می‌برند.

گزارش می‌افزاید که این کشورها از ماه اکتوبر امسال تا ماه جنوری آینده در اوج گرسنه‌گی قرار خواهند گرفت.

فیلیپ کراپف، رییس ارتباطات برنامه جهانی خوراک، گفت: «فعلاً ۱۹ میلیون تن در سراسر افغانستان با نبود مصوونیت غذایی شدید روبرو اند. این شامل شش میلیون تن که یک قدم از قحطی دور اند کسانی که نمی دانند، غذایی بعدی شان از کجا میاید.»

در هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رهبران بیشتر کشورها در باره گرسنگی و نبود مصوونیت غذایی در جهان نیز تمرکز کرده‌اند.

امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه در این نشست گفته است که افغانستان با بحران بشری و قحطی شدید روبه‌رو است.

آقای مکرون در نشست سازمان ملل گفت: «بیایید که به سومالیا، یمن، سودان و افغانستان نگاه کنیم. در جاییکه گرسنه‌گی دوباره سر می‌زند بحران خوراکی در تمامی جاها چشمگیر شده است و افراد آسیب‌پذیر را آسیب می‌زند.»

از سوی هم، توماست وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در صفحه تویترش بر پشتیبانی اقتصادی افغانستان تاکید کرده است.

آقای وست می‌گوید: «خوشنود استم که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با استیفانو سنینو، دبیرکل خدمات خارجی اتحادیه اروپا دیدار کردم و دربارۀ حمایت اتحادیه اروپا و امریکا از مردم افغانستان برای ایجاد ثبات اقتصادی، رعایت نمودن حقوق بشر و گفت‌وگوهای بین‌الافغانان، بحث کردیم.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که خشک‌سالی‌های پسین، بسته ماندن دارایی‌های افغانستان، محدودیت‌ها بر بانک‌های کشور و قطع کمک‌های جامعه جهانی از مهم‌ترین عوامل بحران اقتصادی در کشور استند.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «وزارت اقتصاد برای کاهش فقر وضعیت اقتصادی کشور را به گونۀ مسکلی و همه جانبه بررسی کرده است و در هماهنگی با وزارت های مربوط پروگرام های فراوان را روی دست گرفته است.»

پیش از این هماهنگ کننده کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد گفته است که تا پایان سال روان میلادی بیست چهار میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز خواهند داشت.

نگرانی نهادهای سازمان ملل از بحران اقتصادی در ۱۹ کشور

در بخشی از گزارش این دو نهاد آمده است که نزدیک به یک میلیون تن در افغانستان، اتیوپی، نایجریه، سودان جنوبی، سومالیا و یمن از قحطی رنج می‌برند.

تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک و اداره خوراک و کشاورزی سازمان ملل در گزارشی از بحران اقتصادی در نزده کشور به شمول افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

در بخشی از گزارش این دو نهاد آمده است که نزدیک به یک میلیون تن در افغانستان، اتیوپی، نایجریه، سودان جنوبی، سومالیا و یمن از قحطی رنج می‌برند.

گزارش می‌افزاید که این کشورها از ماه اکتوبر امسال تا ماه جنوری آینده در اوج گرسنه‌گی قرار خواهند گرفت.

فیلیپ کراپف، رییس ارتباطات برنامه جهانی خوراک، گفت: «فعلاً ۱۹ میلیون تن در سراسر افغانستان با نبود مصوونیت غذایی شدید روبرو اند. این شامل شش میلیون تن که یک قدم از قحطی دور اند کسانی که نمی دانند، غذایی بعدی شان از کجا میاید.»

در هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رهبران بیشتر کشورها در باره گرسنگی و نبود مصوونیت غذایی در جهان نیز تمرکز کرده‌اند.

امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه در این نشست گفته است که افغانستان با بحران بشری و قحطی شدید روبه‌رو است.

آقای مکرون در نشست سازمان ملل گفت: «بیایید که به سومالیا، یمن، سودان و افغانستان نگاه کنیم. در جاییکه گرسنه‌گی دوباره سر می‌زند بحران خوراکی در تمامی جاها چشمگیر شده است و افراد آسیب‌پذیر را آسیب می‌زند.»

از سوی هم، توماست وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در صفحه تویترش بر پشتیبانی اقتصادی افغانستان تاکید کرده است.

آقای وست می‌گوید: «خوشنود استم که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با استیفانو سنینو، دبیرکل خدمات خارجی اتحادیه اروپا دیدار کردم و دربارۀ حمایت اتحادیه اروپا و امریکا از مردم افغانستان برای ایجاد ثبات اقتصادی، رعایت نمودن حقوق بشر و گفت‌وگوهای بین‌الافغانان، بحث کردیم.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که خشک‌سالی‌های پسین، بسته ماندن دارایی‌های افغانستان، محدودیت‌ها بر بانک‌های کشور و قطع کمک‌های جامعه جهانی از مهم‌ترین عوامل بحران اقتصادی در کشور استند.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «وزارت اقتصاد برای کاهش فقر وضعیت اقتصادی کشور را به گونۀ مسکلی و همه جانبه بررسی کرده است و در هماهنگی با وزارت های مربوط پروگرام های فراوان را روی دست گرفته است.»

پیش از این هماهنگ کننده کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد گفته است که تا پایان سال روان میلادی بیست چهار میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز خواهند داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره