Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شهباز شریف: پاکستان نگران فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان است

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که اسلام‌آباد و جامعه جهانی در باره فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان نگرانی مشترک دارند.

آقای شریف ادعا کرده‌است که گروه‌های هراس‌افگن به شمول القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستانی و گروه‌های دیگر در افغانستان حضور دارند و این گروه‌ها  تهدید در برابر امنیت پاکستان و منطقه است.

نخست‌وزیر پاکستان، گفته است: «پاکستان با جامعه جهانی نگرانی مشترک در باره فعالیت گروه‌های هراس‌افگن دارد گروه‌های هراس‌افگن مانند داعش، تحریک طالبان، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبیکستان که در افغاستان فعالیت دارند و امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می‌کنند جامعه جهانی باید با حاکمان افغانستان در برابر همه این گروه‌ها به طور موثر و جامع برخورد کند.»

آقای شریف در این سخنرانی از کابل خواسته است که حقوق زنان به ویژه حق کار و آموزش آنان را حرمت بدارد.

شهباز شریف در باره حقوق زنان در افغانستان گفته است: «پاکستان، مسوولان حکومت موقت افغانستان را تشویق می‌کند که در زمینه احترام به حقوق زنان، به ویژه کار زنان و تحصیل زنان کار کنند.»

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، گفته است: «نمایندگی از کشور در مجامع بین‌المللی امکان پذیر نیست و این روند هر روز اوضاع را دگرگون می‌سازد و باعث می‌شود که برخی از کشورها که خود خاستگاه رویش، پرورش و صدور تروریزم استند نیز افغانستان را متهمی به نابسامانی در منطقه بنماید.»

و اما امارت اسلامی در خبرنامه‌یی در واکنش به نگرانی برخی از کشورها به شمول امریکا و پاکستان در پیوند به حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان، می‌گوید که این نگرانی‌ها بربنیاد معلومات نادرست صورت گرفته‌است و امارت اسلامی بار دیگر اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان ضد هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

امارت اسلامی در این خبرنامه تاکید کرده‌است که کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل باید به حکومت کنونی افغانستان سپرده شود تا کشورهای منطقه و جهان از واقعیت‌های موجود در افغانستان باخبر شوند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی، دیدگاه‌اش را در نشستی در باره ادعای حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان این گونه بیان کرده است: «حلقات مغرض و استخبارات جهان کوشش می‌کنند که افغانستان را به جهان مرکز تروریزم معرفی کنند.»

در همین حال، حامد کرزی رییس جمهور پیشین نیز در واکنش به سخنان نخست وزیر پاکستان می‌گوید که افغانستان قربانی هراس‌افگنی است و مرکزهای هراس‌افگنی از دهه‌ها بدیسنو در پاکستان است و زیر حمایت مستقیم پاکستان، ضد افغانستان کار گرفته می‌شوند.

همزمان با این، رییس شورای اروپا نیز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار پشتیبانی همه جانبه بانوان افغانستان شده است.

شهباز شریف: پاکستان نگران فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان است

امارت اسلامی در یک خبرنامه، نگرانی برخی از کشورها به شمول پاکستان و امریکا را از حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان رد کرده‌است.

Thumbnail

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که اسلام‌آباد و جامعه جهانی در باره فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان نگرانی مشترک دارند.

آقای شریف ادعا کرده‌است که گروه‌های هراس‌افگن به شمول القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستانی و گروه‌های دیگر در افغانستان حضور دارند و این گروه‌ها  تهدید در برابر امنیت پاکستان و منطقه است.

نخست‌وزیر پاکستان، گفته است: «پاکستان با جامعه جهانی نگرانی مشترک در باره فعالیت گروه‌های هراس‌افگن دارد گروه‌های هراس‌افگن مانند داعش، تحریک طالبان، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبیکستان که در افغاستان فعالیت دارند و امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می‌کنند جامعه جهانی باید با حاکمان افغانستان در برابر همه این گروه‌ها به طور موثر و جامع برخورد کند.»

آقای شریف در این سخنرانی از کابل خواسته است که حقوق زنان به ویژه حق کار و آموزش آنان را حرمت بدارد.

شهباز شریف در باره حقوق زنان در افغانستان گفته است: «پاکستان، مسوولان حکومت موقت افغانستان را تشویق می‌کند که در زمینه احترام به حقوق زنان، به ویژه کار زنان و تحصیل زنان کار کنند.»

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، گفته است: «نمایندگی از کشور در مجامع بین‌المللی امکان پذیر نیست و این روند هر روز اوضاع را دگرگون می‌سازد و باعث می‌شود که برخی از کشورها که خود خاستگاه رویش، پرورش و صدور تروریزم استند نیز افغانستان را متهمی به نابسامانی در منطقه بنماید.»

و اما امارت اسلامی در خبرنامه‌یی در واکنش به نگرانی برخی از کشورها به شمول امریکا و پاکستان در پیوند به حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان، می‌گوید که این نگرانی‌ها بربنیاد معلومات نادرست صورت گرفته‌است و امارت اسلامی بار دیگر اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان ضد هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

امارت اسلامی در این خبرنامه تاکید کرده‌است که کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل باید به حکومت کنونی افغانستان سپرده شود تا کشورهای منطقه و جهان از واقعیت‌های موجود در افغانستان باخبر شوند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی، دیدگاه‌اش را در نشستی در باره ادعای حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان این گونه بیان کرده است: «حلقات مغرض و استخبارات جهان کوشش می‌کنند که افغانستان را به جهان مرکز تروریزم معرفی کنند.»

در همین حال، حامد کرزی رییس جمهور پیشین نیز در واکنش به سخنان نخست وزیر پاکستان می‌گوید که افغانستان قربانی هراس‌افگنی است و مرکزهای هراس‌افگنی از دهه‌ها بدیسنو در پاکستان است و زیر حمایت مستقیم پاکستان، ضد افغانستان کار گرفته می‌شوند.

همزمان با این، رییس شورای اروپا نیز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار پشتیبانی همه جانبه بانوان افغانستان شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره