Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهروندان کشور از برخورد پولیس ترکیه انتقاد می‌کنند

شماری از شهروندان افغانستان که در روزهای اخیر از ترکیه اخراج شده‌اند، از رفتار پولیس آن کشور در برابر پناهجویان انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که پولیس ترکیه با ‌آن‌ها رفتار مناسب ندارد.

عبدالغفور، اخراج شده از ترکیه، گفت: «پولیس‌های ترکیه خیلی برخورد زشت می‌کنند با مهاجرین کتک‌کاری "لت‌وکوب" می‌کنند. حالا نگاه کن کفش"بوت" من را تازه درست کردم خیلی لت‌وکوب بیشتر می‌کند.»

یکی از کسانی که تازه اخراج شده می‌گوید که پولیس ترکیه پناهجویان را پس از بازداشت به اردوگاه مهاجرین انتقال می‌دهند و سپس با زور به هواپیما می‌برند.

سخاوالدین در این باره می‌گوید: «پول ما را نه داده‌اند اردوگاه خیلی اذیت می‌کند آدم را می‌زند من داخل ساک "بیک" ۵۰۰ لیره داشتم گرفتند ساعت مرا گرفتند.»

از سویی هم، معاون سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان می‌گوید که مقام‌های ترکیه‌ در نشستی با معین این وزارت تعهد کرده اند که پناهجویان کشور را به گونه اجباری اخراج نخواهند کرد و برای از میان برداشتن مشکلات پناهجویان افغانستان در ترکیه، کمیسیون مشترک میان کابل و انقره ایجاد شده‌است.

عبدالمطلب حقانی، معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «مسوولان کشور ترکیه با ما تعهد کرده که این نوع کارها بار دیگر صورت نمی‌گیرد که افغانها به گونه اجباری به کشور بازگشتانده شود.»

بربنیاد اطلاعات شرکت هوانوردی آریانا، در یک ماه گذشته یک هزار و ۶۰۰ تن از ترکیه به کابل انتقال داده شده‌اند.

شهروندان کشور از برخورد پولیس ترکیه انتقاد می‌کنند

یکی از کسانی که تازه اخراج شده می‌گوید که پولیس ترکیه پناهجویان را پس از بازداشت به اردوگاه مهاجرین انتقال می‌دهند و سپس با زور به هواپیما می‌برند.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان افغانستان که در روزهای اخیر از ترکیه اخراج شده‌اند، از رفتار پولیس آن کشور در برابر پناهجویان انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که پولیس ترکیه با ‌آن‌ها رفتار مناسب ندارد.

عبدالغفور، اخراج شده از ترکیه، گفت: «پولیس‌های ترکیه خیلی برخورد زشت می‌کنند با مهاجرین کتک‌کاری "لت‌وکوب" می‌کنند. حالا نگاه کن کفش"بوت" من را تازه درست کردم خیلی لت‌وکوب بیشتر می‌کند.»

یکی از کسانی که تازه اخراج شده می‌گوید که پولیس ترکیه پناهجویان را پس از بازداشت به اردوگاه مهاجرین انتقال می‌دهند و سپس با زور به هواپیما می‌برند.

سخاوالدین در این باره می‌گوید: «پول ما را نه داده‌اند اردوگاه خیلی اذیت می‌کند آدم را می‌زند من داخل ساک "بیک" ۵۰۰ لیره داشتم گرفتند ساعت مرا گرفتند.»

از سویی هم، معاون سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان می‌گوید که مقام‌های ترکیه‌ در نشستی با معین این وزارت تعهد کرده اند که پناهجویان کشور را به گونه اجباری اخراج نخواهند کرد و برای از میان برداشتن مشکلات پناهجویان افغانستان در ترکیه، کمیسیون مشترک میان کابل و انقره ایجاد شده‌است.

عبدالمطلب حقانی، معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «مسوولان کشور ترکیه با ما تعهد کرده که این نوع کارها بار دیگر صورت نمی‌گیرد که افغانها به گونه اجباری به کشور بازگشتانده شود.»

بربنیاد اطلاعات شرکت هوانوردی آریانا، در یک ماه گذشته یک هزار و ۶۰۰ تن از ترکیه به کابل انتقال داده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره