Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۲۲۳ هزار نفر در رویداد‌های طبیعی اخیر در کشور آسیب دیده‌اند

بربنیاد آمارهای تازه اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد در رویدادهای‌ طبیعی اخیر در کشور بیش از ۲۲۳ هزار نفر آسیب دیده‌اند.

این رویداد‌ها خانه‌ها را ویران ساختند و به حیوانات و دارایی‌های مردم نیز آسیب زده‌اند.

دفتر هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد، گفت: «بیش از هشتادوپنج هزار تن در زمین‌لرزه‌های پکتیکا و خوست در ماه جون زیان دیده‌اند و نیز بیش از هفتادوهشت هزار و هشتصد تن در سیلاب‌های ماه های جولای و آگست در جنوب و شرق کشور آسیب دیده‌اند.»

در همین حال برخی از کشاورزان می‌گویند که سیلاب‌های پسین زمین‌های کشاورزی شان را آسیب زده‌اند و تمامی فرآورده‌های کشاورزی آنان را نابود کرده‌اند.

غلام سخی، کشاورز، گفت: «سیلاب ها باغ ها و کشت های مارا خراب کرده است وقت حاصل کچالو بود ولی آب سیلاب که در بین آن آمده بود همه را تخریب کرد.»

سلام جان، کشاورز دیگر، گفت: «سیلاب ها سرازیر شد خانه‌های مردم را سیل برده خانه وزمین من را هم سیلاب برده است.»

شماری از آسیب دیدگان در ولایت پکتیا، به علت نبود سرپناه در زمستان پیش رو نگران هستند و از نهادهای مدد رسان می‌خواهند که به آنان کمک‌ کنند.

فضل الحق، باشنده پکتیا، گفت: «زمستان پیش رو است خواست ما از دولت این است که کار وبار نیست اینجا و مردم "ختاوی" بسیار ضعیف است.»

خان محمد، باشنده پکتیا، گفت: «همکاری های‌ که شده است بس نیست کمک‌ها کم است وباید همکاری دیگر صورت بیگیرد.»

پیش از این دفتر هماهنگی کننده کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد گفته است که بیست و چهار میلیون تن در افغانستان با بحران اقتصادی روبه‌رو استند.

۲۲۳ هزار نفر در رویداد‌های طبیعی اخیر در کشور آسیب دیده‌اند

شماری از آسیب دیدگان در ولایت پکتیا، به علت نبود سرپناه در زمستان پیش رو نگران هستند و از نهادهای مددرسان می‌خواهند که به آنان کمک‌ کنند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد آمارهای تازه اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد در رویدادهای‌ طبیعی اخیر در کشور بیش از ۲۲۳ هزار نفر آسیب دیده‌اند.

این رویداد‌ها خانه‌ها را ویران ساختند و به حیوانات و دارایی‌های مردم نیز آسیب زده‌اند.

دفتر هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد، گفت: «بیش از هشتادوپنج هزار تن در زمین‌لرزه‌های پکتیکا و خوست در ماه جون زیان دیده‌اند و نیز بیش از هفتادوهشت هزار و هشتصد تن در سیلاب‌های ماه های جولای و آگست در جنوب و شرق کشور آسیب دیده‌اند.»

در همین حال برخی از کشاورزان می‌گویند که سیلاب‌های پسین زمین‌های کشاورزی شان را آسیب زده‌اند و تمامی فرآورده‌های کشاورزی آنان را نابود کرده‌اند.

غلام سخی، کشاورز، گفت: «سیلاب ها باغ ها و کشت های مارا خراب کرده است وقت حاصل کچالو بود ولی آب سیلاب که در بین آن آمده بود همه را تخریب کرد.»

سلام جان، کشاورز دیگر، گفت: «سیلاب ها سرازیر شد خانه‌های مردم را سیل برده خانه وزمین من را هم سیلاب برده است.»

شماری از آسیب دیدگان در ولایت پکتیا، به علت نبود سرپناه در زمستان پیش رو نگران هستند و از نهادهای مدد رسان می‌خواهند که به آنان کمک‌ کنند.

فضل الحق، باشنده پکتیا، گفت: «زمستان پیش رو است خواست ما از دولت این است که کار وبار نیست اینجا و مردم "ختاوی" بسیار ضعیف است.»

خان محمد، باشنده پکتیا، گفت: «همکاری های‌ که شده است بس نیست کمک‌ها کم است وباید همکاری دیگر صورت بیگیرد.»

پیش از این دفتر هماهنگی کننده کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد گفته است که بیست و چهار میلیون تن در افغانستان با بحران اقتصادی روبه‌رو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره