Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد معین سیاسی وزارت خارجه از مسدود ماندن مکتب‌های دختران

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، می‌گوید که هیچ دلیل شرعی برای ممنوعیت آموزش دختران نیست و بهانه‌ی برای بسته ماندن مکتب‌های دختران وجود ندارد.

آقای ستانکزی در مراسمی که به مناسبت روز جهانی گردشگری در قصر دارالامان برگزار شده بود، می‌افزاید که بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران، فاصله میان ملت و حکومت را افزایش می‌دهد.

شیر محمد عباس ستانکزی گفت: «تعلیم بر مرد و زن فرض است. علمای کرام اینجا موجود استند هیچ کسی از فرضیت اش انکار کرده نمی‌تواند این مطلق فرض است هیچ کسی هیچ دلیل ندارد که بگوید این را نمی‌پذیرم دلیل شرعی ندارد ده‌ها و صدها فتوا موجود است ملک ما از علمای جید پر است و همه به این موافق استند. باید هرچه زودتر زمینه تعلیم مساعد شود و هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها و مدرسه‌ها در افغانستان به روی همه باز شوند.»

اما در سوی دیگر، محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف، آموختن علم دنیوی را برای زنان مباح می‌داند.

محمد خالد حنفی گفت: «تعلیم دنیوی مباح است و اما وقتی میان مباح و امیر تعرض بیاید، حکم امیر واجب است. تعلیم مردان هم مباح است.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که در باره بازگشایی مکتب‌های دختران اختلاف دیدگاه‌ وجود دارند.

سید قریب الله سادات، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «نظریات شهری و دهاتی هم باید برطرف شود این دوتا همیشه متاسفانه در تقابل بوده امیدوار استیم که این دیدگاه‌ها منسجم شود و در رابطه نجات افغانستان فکر شود.»

شماری از دختران که از آموزش دور مانده‌اند، از امارت اسلامی می‌خواهند که بی‌درنگ مکتب‌های شان را باز کند.

ثنا، دانش‌آموز، چنین دیدگاه دارد: «از وزارت معارف این خواهش را داریم که مکتب‌ها به روی دختران باز شوند. تمام شاگردها امیدهای شان را از دست داده‌اند.»

دیدگاه‌ها در باره‌ی سرنوشت مکتب‌های دختران در کشور در حالی مطرح می‌شوند که مولوی حبیب الله آغا، رییس پیشین شورای ولایتی کندهار به تازگی همچون سرپرست وزارت معارف گماشته شد و روز یک‌شنبه به کارش آغاز کرد.

انتقاد معین سیاسی وزارت خارجه از مسدود ماندن مکتب‌های دختران

اما در سوی دیگر، محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف، آموختن علم دنیوی را برای زنان مباح می‌داند.

تصویر بندانگشتی

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، می‌گوید که هیچ دلیل شرعی برای ممنوعیت آموزش دختران نیست و بهانه‌ی برای بسته ماندن مکتب‌های دختران وجود ندارد.

آقای ستانکزی در مراسمی که به مناسبت روز جهانی گردشگری در قصر دارالامان برگزار شده بود، می‌افزاید که بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران، فاصله میان ملت و حکومت را افزایش می‌دهد.

شیر محمد عباس ستانکزی گفت: «تعلیم بر مرد و زن فرض است. علمای کرام اینجا موجود استند هیچ کسی از فرضیت اش انکار کرده نمی‌تواند این مطلق فرض است هیچ کسی هیچ دلیل ندارد که بگوید این را نمی‌پذیرم دلیل شرعی ندارد ده‌ها و صدها فتوا موجود است ملک ما از علمای جید پر است و همه به این موافق استند. باید هرچه زودتر زمینه تعلیم مساعد شود و هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها و مدرسه‌ها در افغانستان به روی همه باز شوند.»

اما در سوی دیگر، محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف، آموختن علم دنیوی را برای زنان مباح می‌داند.

محمد خالد حنفی گفت: «تعلیم دنیوی مباح است و اما وقتی میان مباح و امیر تعرض بیاید، حکم امیر واجب است. تعلیم مردان هم مباح است.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که در باره بازگشایی مکتب‌های دختران اختلاف دیدگاه‌ وجود دارند.

سید قریب الله سادات، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «نظریات شهری و دهاتی هم باید برطرف شود این دوتا همیشه متاسفانه در تقابل بوده امیدوار استیم که این دیدگاه‌ها منسجم شود و در رابطه نجات افغانستان فکر شود.»

شماری از دختران که از آموزش دور مانده‌اند، از امارت اسلامی می‌خواهند که بی‌درنگ مکتب‌های شان را باز کند.

ثنا، دانش‌آموز، چنین دیدگاه دارد: «از وزارت معارف این خواهش را داریم که مکتب‌ها به روی دختران باز شوند. تمام شاگردها امیدهای شان را از دست داده‌اند.»

دیدگاه‌ها در باره‌ی سرنوشت مکتب‌های دختران در کشور در حالی مطرح می‌شوند که مولوی حبیب الله آغا، رییس پیشین شورای ولایتی کندهار به تازگی همچون سرپرست وزارت معارف گماشته شد و روز یک‌شنبه به کارش آغاز کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره