Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش وزارت خارجه به گفته‌های اخیر نخست‌وزیر پاکستان

شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی، از پاکستان می‌خواهد تا از مداخله در مسایل افغانستان خودداری کند.

این مقام امارت اسلامی روز سه‌شنبه در پاسخ به گفته‌های اخیر نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید که امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که در برابر افغانستان سخن بگوید.

شیر محمد عباس استانکزی گفت: «این اقدام نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان را به شدت محکوم می‌کنیم ما به کسی اجازه نمی‌دهیم که علیه امارت اسلامی افغانستان و این انقلاب سخن بزند. اگر پاکستان مشکل اقتصادی دارد در لیست سیاه صندوق بین‌المللی پول است دنیا برای شان قرض نمی‌دهد، هیچکس تلفون شان را جواب نمی‌دارد که قرض بدهد اگر قرض برای تان نمی‌دهد مشکل از خودتان است، خو این را نکنید که به حیثیت مردم افغانستان و به قیمت تمام مردم افغانستان سخن می‌زنی و افغانستان را بدنام می‌سازی و به سرش یک پنج روپه از کسی بگیری.»

آقای استانکزی می‌افزاید که شواهدی در دست دارد که هواپیماهای بی‌سرنشین از کجا وارد فضای افغانستان می‌شوند.

از سوی هم، معین سیاسی وزارت خارجه کشور، امریکا را متهم به نقض توافق‌نامه دوحه می‌کند و می‌گوید که امارت اسلامی به این توافق‌نامه متعهد ‌است.

آقای استانکزی افزود: «من ویدیوهای را دارم اگر کسی منکر باشد بیاید که برای شان نشان بدهم که از کدام میدان پرواز می‌کند از کدام طرف می‌آید و به کجا می‌رود. در مقابل هر پهپاد میلیون‌ها دالر گرفته می‌شود بس است این تجارت سر این مردم معامله نکنید اگر گرسنه استید، غذا ندارین، نمی‌توانید کشور تان را اداره کنید، راه دیگری پیدا کنید.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «پاکستان در چهل سال گذشته در جنگ در افغانستان در صلح در افغانستان نقش عمده داشت و این را هم بگویم که چرا این نقش داشته، بعضی وقت سیاستمداران خود ما وضعیت را خوب مدیریت نکرد و پاکستان از این خالیگاه به نفع خود استفاده کرد.»

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «مطلب شان پاکستان است بنابراین، دولت افغانستان، مقامات و وزارت امور خارجه باید به این موضوع رسما واکنش نشان بدهد و شکایت خود را به نهادهای حقوقی بین‌المللی در سطح بین‌المللی ثبت کنند.»

این در حالی‌ست که نخست‌وزیر پاکستان چند روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبیکستان در افغانستان فعالیت دارند.

واکنش وزارت خارجه به گفته‌های اخیر نخست‌وزیر پاکستان

آقای استانکزی می‌افزاید که شواهدی در دست دارد که هواپیماهای بی‌سرنشین از کجا وارد فضای افغانستان می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی، از پاکستان می‌خواهد تا از مداخله در مسایل افغانستان خودداری کند.

این مقام امارت اسلامی روز سه‌شنبه در پاسخ به گفته‌های اخیر نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید که امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که در برابر افغانستان سخن بگوید.

شیر محمد عباس استانکزی گفت: «این اقدام نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان را به شدت محکوم می‌کنیم ما به کسی اجازه نمی‌دهیم که علیه امارت اسلامی افغانستان و این انقلاب سخن بزند. اگر پاکستان مشکل اقتصادی دارد در لیست سیاه صندوق بین‌المللی پول است دنیا برای شان قرض نمی‌دهد، هیچکس تلفون شان را جواب نمی‌دارد که قرض بدهد اگر قرض برای تان نمی‌دهد مشکل از خودتان است، خو این را نکنید که به حیثیت مردم افغانستان و به قیمت تمام مردم افغانستان سخن می‌زنی و افغانستان را بدنام می‌سازی و به سرش یک پنج روپه از کسی بگیری.»

آقای استانکزی می‌افزاید که شواهدی در دست دارد که هواپیماهای بی‌سرنشین از کجا وارد فضای افغانستان می‌شوند.

از سوی هم، معین سیاسی وزارت خارجه کشور، امریکا را متهم به نقض توافق‌نامه دوحه می‌کند و می‌گوید که امارت اسلامی به این توافق‌نامه متعهد ‌است.

آقای استانکزی افزود: «من ویدیوهای را دارم اگر کسی منکر باشد بیاید که برای شان نشان بدهم که از کدام میدان پرواز می‌کند از کدام طرف می‌آید و به کجا می‌رود. در مقابل هر پهپاد میلیون‌ها دالر گرفته می‌شود بس است این تجارت سر این مردم معامله نکنید اگر گرسنه استید، غذا ندارین، نمی‌توانید کشور تان را اداره کنید، راه دیگری پیدا کنید.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «پاکستان در چهل سال گذشته در جنگ در افغانستان در صلح در افغانستان نقش عمده داشت و این را هم بگویم که چرا این نقش داشته، بعضی وقت سیاستمداران خود ما وضعیت را خوب مدیریت نکرد و پاکستان از این خالیگاه به نفع خود استفاده کرد.»

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «مطلب شان پاکستان است بنابراین، دولت افغانستان، مقامات و وزارت امور خارجه باید به این موضوع رسما واکنش نشان بدهد و شکایت خود را به نهادهای حقوقی بین‌المللی در سطح بین‌المللی ثبت کنند.»

این در حالی‌ست که نخست‌وزیر پاکستان چند روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبیکستان در افغانستان فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره