Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض بانوان افغان در برابر سفارت ایران در پشتیبانی از اعتراض‌های ایران

گروهی از بانوان برای همصدایی با اعتراض‌های ایران در برابر سفارت این کشور در کابل دست به اعتراض زدند.

برخی از معترضان بر رعایت حقوق بانوان در افغانستان نیز تاکید ورزیدند.

شکریه، اعتراض کننده گفت: «برای مهسای ایران همچنان صدای خود را بلند می‌کنیم بخاطری از این که مهسا‌های زیاد در افغانستان بوده که قربانی شده اند.»

در همین حال، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست متعهد به رعایت حقوق بانوان در چارچوب شریعت است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی در چوکات اصولی اسلامی متعهد به تمام حقوق تمام افراد جامعه می‌باشد چه خانم باشد، طفل باشد، کلان سن باشد و در هر حدی که باشد.»

جان باختن مهسا امینی واکنش‌های گسترده‌ی را در درون و بیرون ایران به همراه داشته است.

اعتراض بانوان افغان در برابر سفارت ایران در پشتیبانی از اعتراض‌های ایران

در همین حال، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست متعهد به رعایت حقوق بانوان در چارچوب شریعت است.

تصویر بندانگشتی

گروهی از بانوان برای همصدایی با اعتراض‌های ایران در برابر سفارت این کشور در کابل دست به اعتراض زدند.

برخی از معترضان بر رعایت حقوق بانوان در افغانستان نیز تاکید ورزیدند.

شکریه، اعتراض کننده گفت: «برای مهسای ایران همچنان صدای خود را بلند می‌کنیم بخاطری از این که مهسا‌های زیاد در افغانستان بوده که قربانی شده اند.»

در همین حال، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست متعهد به رعایت حقوق بانوان در چارچوب شریعت است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی در چوکات اصولی اسلامی متعهد به تمام حقوق تمام افراد جامعه می‌باشد چه خانم باشد، طفل باشد، کلان سن باشد و در هر حدی که باشد.»

جان باختن مهسا امینی واکنش‌های گسترده‌ی را در درون و بیرون ایران به همراه داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره