Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جزییات در باره چگونه‌گی استفاده از ۳.۵ میلیارد از دارایی‌های افغانستان

انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا در تازه‌ترین گزارش‌اش در باره چگونگی استفاده سه‌ونیم میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان جزییات داده است.

در این گزارش آمده است که بخشی از این دارایی‌ها در فراهم سازی نقدینگی به بخش بانکی، تبادله ارزها، پرداخت بدهی‌های برق و برخی از موارد دیگر استفاده خواهد شد.

در همین حال، یک مقام وزارت امور خارجه می‌گوید که اگر دارایی‌های کشور به مصرف برسند افغانستان با بحران اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.

ذاکر جلالی، رییس سوم سیاسی وزارت امور خارجه گفت: «موقف رسمی امارت اسلامی افغانستان همین است که به هیچ ارگان و انجو اجازه نمی‌دهد در افغانستان که پول‌های که قرار است آزاد شود، ۳.۵ میلیارد دالر که آن پول‌ها در افغانستان مصرف شود، چون اساساً و بنیاداً این پول برای مصرف نیست.»
 
از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که مصرف دارایی‌های افغانستان در بخش کمک‌های انسان دوستانه و پرداخت بدیهی‌ها به زیان کشور است.

منصور هدایت، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به هر اندازه که سرعت گردش پول‌ در اقتصاد بیشتر باشد، به همان اندازه می‌تواند ارزش خلق بکند. می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی بیشتر به حرکت بیارد. بناً نبود پول‌ها باعث می‌شود که ما بیشتر سرعت گرش پول در داخل اقتصاد نداشته باشیم و بیشتر تحرک در فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور نداشته باشیم.»

سیدا جان احمدزی، استاد دانشگاه گفت: «به نظرم من تاثیرات اش منفی خواهد بود، چون ذخایر ارزی برای پشتوانۀ مالی یک کشور می‌باشد، نه برای استفاده در جریان غُربت.»

بیش از نه میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد شده‌اند که از این میان، هفت میلیارد آن در بانک‌های امریکایی نگهداری می‌شوند و در تازه ترین تصمیم ایالات متحده امریکا برای نگهداری دارایی‌های کشور صندوق امانی را در سویس ایجاد کرده است.

جزییات در باره چگونه‌گی استفاده از ۳.۵ میلیارد از دارایی‌های افغانستان

در این گزارش آمده است که بخشی از این دارایی‌ها در فراهم سازی نقدینگی به بخش بانکی، تبادله ارزها، پرداخت بدهی‌های برق و برخی از موارد دیگر استفاده خواهد شد.

Thumbnail

انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا در تازه‌ترین گزارش‌اش در باره چگونگی استفاده سه‌ونیم میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان جزییات داده است.

در این گزارش آمده است که بخشی از این دارایی‌ها در فراهم سازی نقدینگی به بخش بانکی، تبادله ارزها، پرداخت بدهی‌های برق و برخی از موارد دیگر استفاده خواهد شد.

در همین حال، یک مقام وزارت امور خارجه می‌گوید که اگر دارایی‌های کشور به مصرف برسند افغانستان با بحران اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.

ذاکر جلالی، رییس سوم سیاسی وزارت امور خارجه گفت: «موقف رسمی امارت اسلامی افغانستان همین است که به هیچ ارگان و انجو اجازه نمی‌دهد در افغانستان که پول‌های که قرار است آزاد شود، ۳.۵ میلیارد دالر که آن پول‌ها در افغانستان مصرف شود، چون اساساً و بنیاداً این پول برای مصرف نیست.»
 
از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که مصرف دارایی‌های افغانستان در بخش کمک‌های انسان دوستانه و پرداخت بدیهی‌ها به زیان کشور است.

منصور هدایت، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به هر اندازه که سرعت گردش پول‌ در اقتصاد بیشتر باشد، به همان اندازه می‌تواند ارزش خلق بکند. می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی بیشتر به حرکت بیارد. بناً نبود پول‌ها باعث می‌شود که ما بیشتر سرعت گرش پول در داخل اقتصاد نداشته باشیم و بیشتر تحرک در فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور نداشته باشیم.»

سیدا جان احمدزی، استاد دانشگاه گفت: «به نظرم من تاثیرات اش منفی خواهد بود، چون ذخایر ارزی برای پشتوانۀ مالی یک کشور می‌باشد، نه برای استفاده در جریان غُربت.»

بیش از نه میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد شده‌اند که از این میان، هفت میلیارد آن در بانک‌های امریکایی نگهداری می‌شوند و در تازه ترین تصمیم ایالات متحده امریکا برای نگهداری دارایی‌های کشور صندوق امانی را در سویس ایجاد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره